ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Красимир Кънев

Касиер

За мен

Д-р Красимир Кънев завършва Софийския университет през 1982 г., както и специалността “Специализирани права на човека и религиозна свобода” в Колумбийския университет през 1996-1997 г. В продължение на 10 години преподава въвеждащ курс по международни човешки права в Софийския университет. Той преподава също социология, социология на правото, социална теория, екологични изследвания и международни човешки права в редица колежи и университети в България и чужбина, сред които Пловдивския университет, Университета в Орегон, Университета в Сараево и Централния Европейски университет. От 2003 г. преподава онлайн курсове за американската организация Human Rights Education Associates (HREA) за специалисти по правата на човека. Красимир води и курсове по механизмите на ООН за защита на правата на човека за адвокати от редица източноевропейски страни. Започва работа в областта на правата на човека през 1988 г. Бил е и продължава да бъде активист в редица НПО за правата на човека и околната среда. От 1994 г. той е директор на Българския хелзинкски комитет. В миналото той е бил член на съветите на редица международни неправителствени организации и институции за правата на човека. Понастоящем той е заместник-председател на Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода, директор емеритус на PILnet, член на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за основните права, член на Съвета на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията и член на Съвета на Международното партньорство за правата на човека. Д-р Кънев успешно представлява клиенти пред Европейския съд по правата на човека по различни нарушения на човешките права.