Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Малгожата Шулека

Член на съвета

След настъпването на конституционната криза в Полша през 2015 г., Шулека документира атаките срещу съдилищата и най-вече срещу независимостта на съдебната система, заплахите срещу върховенството на закона, както и демократичното изоставане и подтискането на активното гражданско общество в страната. От името на Агенцията на Европейския съюз за основните права, заедно с Хелзинкската фондация за правата на човека, тя коррдинира изследвания по редица въпроси на правата на човека, включително участието на деца в гражданското и наказателното правораздаване, тежките форми на трудова експлоатация и услугите за подпомагане на жертви в ЕС. Шулека е завършила магистър по право във Варшавския университет.