ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Orsi  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Орсоля Райх

Служител, занимаващ се със застъпничество

Важно е да се говори, че човешките права са нещо ценно. Твърде много хора смятат, че гражданите, които спазват закона, не се нуждаят от човешки права.

За мен

Орсоля работи по въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, разпространението на популизма в Европа и защитата на гражданските свободи. Пише доклади по проблеми, които засягат свободата на събранията, свободата на сдружаване и свободата на изразяване в страните от Източна и Централна Европа. Тя също така много обича да прави видеоклипове и създаде видеоиграта на Liberties. Орсоля е учила философия в Централноевропейския университет. През периода на докторантурата си извършва изследователска работа в Харвардския университет и в Нюйоркския университет. Тя е преподавала в Принстънския университет. Към Liberties се присъединява през 2017 г.

Моите теми

Свободата на сдружаване, свободата на събранията и свободата на изразяване все още не са реалност или са силно атакувани в много държави членки на ЕС. Пиша доклади по въпроси, свързани с тези свободи в Белгия, Чехия, Гърция, Унгария, Литва, Полша, Румъния и Испания. Правя поредици от видеоклипове. Целта ми е по забавен начин да обясня какво представляват толкова сложните права на човека.
Важно е да се говори, че човешките права са нещо ценно. Твърде много хора смятат, че гражданите, които спазват закона, не се нуждаят от човешки права.