ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Img 0436.jpg?ixlib=rails 0.3

Яша Галаски

Служител, занимаващ се със застъпничество

Всеки ден хиляди мъже, жени и деца са принудени да напуснат домовете си заради конфликти или защото са преследвани. Опитвам се да предам посланието, че посрещането на търсещите убежище е човешко задължение и Европа е способна да го направи.

За мен

Яша притежава магистърска степен по публична политика и човешко развитие от Университета на ООН в Маастрихт, където специализира в областта на миграцията и убежището. Премества се в Берлин и работи в сферата на социалното предприемачество. Той подкрепя стартиращи компании, които ангажират или помагат на мигранти, търсещи убежище, и бежанци. През 2018 г. Яша се присъединява към Liberties като застъпник по въпросите на миграцията и се труди за изграждане на по-положително отношение към мигрантите.

Моите теми

Популистката реторика, свързана с културната инвазия, надвисналата заплаха от исляма, липсата на контрол и сигурност, са в основата на политиката към мигрантите във все по-голям брой европейски страни. Това поражда тревога и страх сред обществеността. Liberties иска да помогне, за да се промени начина, по който се описват тези хора. Само така ще се стигне до разумни решения.
Всеки ден хиляди мъже, жени и деца са принудени да напуснат домовете си заради конфликти или защото са преследвани. Опитвам се да предам посланието, че посрещането на търсещите убежище е човешко задължение и Европа е способна да го направи.