ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Eva simon tk  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Ева Симон

Служител, занимаващ се със застъпничество

Вярвам, че равенството и защитата на правата на човека са предпоставки за свободното, и отворено общество, което всеки заслужава.

За мен

Ева е адвокат, който почти 20 години работи в областта на цифровите права. Тя работи в Съюза за граждански свободи за Европа, където се занимава със застъпничество предимно в сферата на свободата на словото и неприкосновеността на личния живот. Преди това е работила в Унгарския съюз за граждански свободи, където е ръководила програмата му за свобода на словото. Освен това активно е подпомагала дейността на Асоциацията на доставчиците на съдържание в Унгария. Тя е била научен сътрудник в Централноевропейския университет и в Техническия университет в Будапеща, както и стипендиант на правния факултет Бенджамин Н. Кардозо на Университета Йешива в Ню Йорк. Провела е редица експертни проучвания и е автор на статии, посветени на свободата на медиите и неприкосновеността на личния живот. Участва в стратегически съдебни спорове.

Моите теми

Работя, за да гарантирам, че свободата на словото и в двете й форми - свободен, и плуралистичен медиен пазар, и индивидуално право на хората, и журналистите - е реалност в Европа.
Вярвам, че равенството и защитата на правата на човека са предпоставки за свободното, и отворено общество, което всеки заслужава.