ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Израел Бътлър

Ръководител на екипа от застъпници

Защото аз помагам в борбата за защита на правата и свободите ни от алчните за власт авторитарни лидери.

За мен

Израел започва кариерата си като преподавател и изследовател в областта на правото, и правата на човека в ЕС в университетите в Нотингам, и Ланкастър във Великобритания. Той е публикувал редица статии във водещи научни списания. Написал е книга за това как да се противопоставим на възхода на авторитарните популистки правителства, които ограничават правата и свободите на народите си. Присъединява се към Liberties през 2017 г. и става ръководител на екипа от застъпници. На тази позиция работи за популяризиране на идеите за по-добра защита на демокрацията и върховенството на закона, както и на начините, чрез които ЕС може да постигне това в държавите членки.

Моите теми

През последните години в редица държави членки на ЕС се наблюдава обезпокоителен възход на авторитарни правителства, алчни за власт. ЕС обаче продължава да им дава милиарди евро, за да подкрепя проекти и инициативи в страните им. Работата ми се състои в това да убедя тези, които вземат решения в ЕС, да прилагат механизми, чрез които да спират средствата за държави, подкопаващи ценностите на ЕС.
Защото аз помагам в борбата за защита на правата и свободите ни от алчните за власт авторитарни лидери.