Екип

За нас

Liberties ти предоставя информация, новини и анализи на гражданските свободи в Европейския съюз. Публикуваме статии директно от източника - неправителствените организации-членки и експертите ни по европейски и национални въпроси в Брюксел и Берлин. На уебсайта ни може да откриеш разнообразни образователни материали като блогове, информационни графики и мултимедия, предназначени да осведомят гражданите за техните права и свободи и за това какво правят държавите членки и ЕС, за да ги защитят или нарушат. Освен това провеждаме кампании, с които даваме възможност на гражданското общество да участва и повлияе на въпроси, нуждаещи се от спешно внимание. Друга наша цел е да публикуваме новини и анализи, с които да си в течение с последните събития от Брюксел и страните, в които имаме членове. Liberties предоставя и правни анализ, политически документи и проучвания, предназначени за експерти и лица, работещи в сферата на гражданските свободи и европейските въпроси. За да помогнем на възможно най-много хора да получат достъп до тази информация, превеждаме съдържанието на няколко европейски езика.

Редакционният екип на Liberties.eu също отговаря за съдържанието в нашия месечен бюлетин, уведомленията за нови кампании, както и:

Страницата на LibertiesEU във Facebook

Страницата на LibertiesEU в Twitter

Каналът на LibertiesEU в Youtube

Управителен съвет

Наталия Битюкова (член на УС)

Наталия Битюкова е адвокат по защита на данните и живее в Копенхаген, Дания. Тя участва в управителните съвети на базирания в Литва Институт за наблюдение на човешките права (ИНЧП) и на базирания в Берлин The Civil Liberties Union for Europe (Liberties). Наталия изследва как се отразяват онлайн манипулациите и злоупотребата с данни на демократичните процеси и също така е съавтор на проучване, поръчано от Европейския парламент (LIBE), за въздействието на пропагандата върху функционирането на върховенството на закона в ЕС. Преди това Наталия работи в Европейския надзорен орган по защита на данните, където участва в списването на становището относно онлайн манипулацията и личните данни. Наталия е работила и като заместник-директор на Института за мониторинг на правата на човека, където е ръководила юридическата дейност на организацията в областта на цифровите технологии, върховенство на закона и наказателно правосъдие.

Красимир Кънев (Касиер)

Д-р Красимир Кънев завършва Софийския университет през 1982 г., както и специалността “Специализирани права на човека и религиозна свобода” в Колумбийския университет през 1996-1997 г. В продължение на 10 години преподава въвеждащ курс по международни човешки права в Софийския университет. Той преподава също социология, социология на правото, социална теория, екологични изследвания и международни човешки права в редица колежи и университети в България и чужбина, сред които Пловдивския университет, Университета в Орегон, Университета в Сараево и Централния Европейски университет. От 2003 г. преподава онлайн курсове за американската организация Human Rights Education Associates (HREA) за специалисти по правата на човека. Красимир води и курсове по механизмите на ООН за защита на правата на човека за адвокати от редица източноевропейски страни. Започва работа в областта на правата на човека през 1988 г. Бил е и продължава да бъде активист в редица НПО за правата на човека и околната среда. От 1994 г. той е директор на Българския хелзинкски комитет. В миналото той е бил член на съветите на редица международни неправителствени организации и институции за правата на човека. Понастоящем той е заместник-председател на Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода, директор емеритус на PILnet, член на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за основните права, член на Съвета на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията и член на Съвета на Международното партньорство за правата на човека. Д-р Кънев успешно представлява клиенти пред Европейския съд по правата на човека по различни нарушения на човешките права.

Малгожата Шулека (Член на съвета )

След настъпването на конституционната криза в Полша през 2015 г., Шулека документира атаките срещу съдилищата и най-вече срещу независимостта на съдебната система, заплахите срещу върховенството на закона, както и демократичното изоставане и подтискането на активното гражданско общество в страната. От името на Агенцията на Европейския съюз за основните права, заедно с Хелзинкската фондация за правата на човека, тя коррдинира изследвания по редица въпроси на правата на човека, включително участието на деца в гражданското и наказателното правораздаване, тежките форми на трудова експлоатация и услугите за подпомагане на жертви в ЕС. Шулека е завършила магистър по право във Варшавския университет.

Andrea Menapace (Председател на управителния съвет)

Krassimir Kanev (Касиер)

Д-р Красимир Кънев завършва Софийския университет през 1982 г., както и специалността “Специализирани права на човека и религиозна свобода” в Колумбийския университет през 1996-1997 г. В продължение на 10 години преподава въвеждащ курс по международни човешки права в Софийския университет. Той преподава също социология, социология на правото, социална теория, екологични изследвания и международни човешки права в редица колежи и университети в България и чужбина, сред които Пловдивския университет, Университета в Орегон, Университета в Сараево и Централния Европейски университет. От 2003 г. преподава онлайн курсове за американската организация Human Rights Education Associates (HREA) за специалисти по правата на човека. Красимир води и курсове по механизмите на ООН за защита на правата на човека за адвокати от редица източноевропейски страни. Започва работа в областта на правата на човека през 1988 г. Бил е и продължава да бъде активист в редица НПО за правата на човека и околната среда. От 1994 г. той е директор на Българския хелзинкски комитет. В миналото той е бил член на съветите на редица международни неправителствени организации и институции за правата на човека. Понастоящем той е заместник-председател на Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода, директор емеритус на PILnet, член на Управителния съвет на Агенцията на ЕС за основните права, член на Съвета на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията и член на Съвета на Международното партньорство за правата на човека. Д-р Кънев успешно представлява клиенти пред Европейския съд по правата на човека по различни нарушения на човешките права.

Андреа Менапаче (Заместник-председател на съвета)

Андреа е изпълнителен директор на ИКГСП (Италианска коалиция за граждански свободи и права). Преди това е работил в Инициатива за прозрачност и отчетност в Лондон. Бил е анализатор за Италия в партньорската организация "Отворено правителство". Винаги е много активен в областта на правата на човека. Започва кариерата си като хуманитарен работник, след което става консултант на редица правителства, както и на неправителствени, и международни организации. Съосновател е на Diritto Di Sapere (Право да знам), първата италианска организация, работеща в областта на правото на достъп до информация. Завършил е право в университета в Тренто.

Нанси Макферсън (Независим експерт, член на борда)

В периода 2008-2018 г. Нанси е управляващ директор във Фондация "Рокфелер". Отговаря за създаването и управлението на системата за оценка на Фондацията. Преди да започне да се занимава с филантропия, в продължение на 25 години работи в Канада, Азия, Африка и Швейцария за разрешаване на проблемите на коренното население. Сътрудничи на международни неправителствени организации, правителствени агенции и ООН. Освен това създава и управлява системата за оценка на програмата на Международния съюз за защита на природата (IUCN). В качеството си на специален съветник на генералния директор на IUCN, осъществява надзора върху изпълнението й. Нанси играе ключова роля при създаването и развитието на редица международни и регионални специализирани асоциации и мрежи, най-вече на Международната асоциация за оценка на развитието (IDEAS) и Африканската асоциация за оценка (AfrEA). В периода 2001-2011 г. преподава във факултета, създаден в рамките на Международната програма за обучение за оценка на развитието (IPDET) на Световната банка. Уникалната образователна програма се провежда всяко лято. През 2015 г. получава наградата на Американската асоциация за оценка (AEA) за принос в повишаването на общественото благо. Тя се присъжда на личности, чиято работа, свързана с оценяването, е допринесла в значителна степен за подобряване на благосъстоянието на обществото.

Natalija Bitiukova (Член на управителния съвет)

Наталия Битюкова е адвокат по защита на данните и живее в Копенхаген, Дания. Тя участва в управителните съвети на базирания в Литва Институт за наблюдение на човешките права (ИНЧП) и на базирания в Берлин The Civil Liberties Union for Europe (Liberties). Наталия изследва как се отразяват онлайн манипулациите и злоупотребата с данни на демократичните процеси и също така е съавтор на проучване, поръчано от Европейския парламент (LIBE), за въздействието на пропагандата върху функционирането на върховенството на закона в ЕС. Преди това Наталия работи в Европейския надзорен орган по защита на данните, където участва в списването на становището относно онлайн манипулацията и личните данни. Наталия е работила и като заместник-директор на Института за мониторинг на правата на човека, където е ръководила юридическата дейност на организацията в областта на цифровите технологии, върховенство на закона и наказателно правосъдие.

Małgorzata Szuleka (Заместник-председател на управителния съвет)

Редакционен екип

Валентин Тот - Комуникационен експерт (valentin.toth@liberties.eu)

Линда Раво - Консултант по застъпничество (l.ravo@liberties.eu)

Балаш Денез - Изпълнителен директор (b.denes@liberties.eu)

Яша Галаски - Служител, занимаващ се със застъпничество (j.galaski@liberties.eu)

Ева Симон - Служител, занимаващ се със застъпничество (eva.simon@liberties.eu)

Орсоля Райх - Служител, занимаващ се със застъпничество (o.reich@liberties.eu)

Израел Бътлър - Ръководител на екипа от застъпници (i.butler@liberties.eu)

Джонатан Дей - Ръководител на екипа, създаващ видеоматериали (jday@liberties.eu)

Михаела Бжезинка - Оперативен мениджър (m.brzezinka@liberties.eu)

Ваня Прокич - Връзки с обществеността (v.prokic@liberties.eu)

Джорджи Фолк - Главен редактор (gy.folk@liberties.eu)

Членуващи организации

Белгия

Организация членка: Ligue des Droits Humains (LDH) (Belgique francophone)

Лице за контакт: Camille Van Durme (cvandurme at liguedh dot be)

България

Организация членка: Български Хелзинкски Комитет (БХК)

Лице за контакт: Рая Раева (raya dot raeva at bghelsinki dot org)

Хърватия

Организация членка: Centre for Peace Studies

Лице за контакт: Lovorka Šošić ( lovorka dot sosic at cms dot hr)

Чешка република

Организация членка: Czech League of Human Rights

Лице за контакт: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Естония

Организация членка: Estonian Human Rights Centre

Лице за контакт: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Франция

Организация членка: VoxPublic

Лице за контакт: Jean-Marie Fardeau - национален делегат (jm point fardeau at voxpublic dot org )

Германия

Асоциирана организация членка: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Лице за контакт: Luisa Podsadny (luisa at freiheitsrechte dot org)

Унгария

Организация членка: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Лице за контакт: Gabor Medvegy (medvegy at tasz dot hu)

Ирландия

Организация членка: The Irish Council for Civil Liberties (ICCL)

Лице за контакт: Sinead Nolan (sinead dot nolan at iccl dot ie)

Италия

Организация членка: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Лице за контакт: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Асоциирана организация членка: Associazione Antigone

Лице за контакт: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Литва

Организация членка: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Лице за контакт: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt) и Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Полша

Организация членка: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Лице за контакт: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Natalia Wegrzyn (natalia dot wegrzyn at hfhr dot pl)

Румъния

Организация членка: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Лице за контакт: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Испания

Организация членка: Rights International Spain (RIS)

Лице за контакт: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org)

Словения

Организация членка: The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Лице за контакт: Brankica Petković (brankica dot petkovic at mirovni-institut dot si)

Швеция

Асоциирана организация членка: Civil Rights Defenders

Лице за контакт: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Нидерландия

Организация членка: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Лице за контакт: Floor van Holsteijn (wgeur at hotmail dot com)

Обединено кралство Великобритания

Асоциирана организация членка: Liberty – National Council for Civil Liberties

За контакти: пресслужбата на libertyhumanrights dot org dot uk

Преводачи

Български - Цвета Стоева

Хърватски - Martina Hrupic

Чешки - Radovan Krámár

Естонски - Grete Anton

Холандски - Silke Zwijsen

Френски - Grégoire Fournier

Немски - Florian Hülsey

Унгарски - Róza Vajda

Италиански - Katarina Tepic

Литовски - Petras Borisovas

Полски - Hania Robaszkiewicz

Румънски - Oana Girlescu

Испански - Ethel Odriozola Monzón

Шведски - Alice E. Olsson