Правна информация

Информация в съответствие с раздел 5 от Закона за електронните медии в Германия (TMG)

Civil Liberties Union for Europe
Prinzenstraße 103
10969 Берлин, Германия
Представлявано от Balázs Dénes

Контакти

тел: +49 (0) 30 89 63 69 25
мейл: info@liberties.eu
уебсайт: www.liberties.eu

Регистрация
Вписано в регистър "Vereinsregister"
Номер: VR35522
Съдебна регистрация: Вписано с номер VR35522 в регистър "Vereinsregister" на районния съд в Берлин-Шарлотенбург

Лице, отговорно за съдържанието в съответствие с 55 Abs. 2 RStV: György Folk
Източници на изображенията и графиките: liberties.eu

Забележка

Отговорност за съдържание
Съдържанието на страниците ни е създадено с най-голяма грижа. Въпреки това не е възможно да гарантираме точността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Съгласно законовите разпоредби, ние носим отговорност за собственото си съдържание. Моля, имайте предвид, че не сме задължени да следим единствено предоставената или запазена информация на трети лица или да разследваме незаконна дейност. Задълженията ни за премахване или блокиране достъпът до нформация съгласно общоприложимите закони са уредени в §§ 8 до 10 от Закона за електронните медии в Германия (TMG).

Отговорност за външни връзки
Отговорност за съдържанието на външни връзки (към уеб страници на трети лица) се носи единствено от операторите на съответните страници. Към момента на публикуване на външните връзки нарушения не са били установени. Ако такива бъдат установени впоследствие, незабавно ще премахнем съответната връзка.

Авторско право
Ние работим съгласно Creative Commons 4.0. За подробна информация, моля, прочетете нашата Декларация за поверителност и Условия за ползване.