Правна информация

Информация в съответствие с раздел 5 от Закона за електронните медии в Германия (TMG)

Civil Liberties Union for Europe

Ringbahnstrasse 16-18-20. ет. 3

12099 Берлин, Германия

Представлявано от Балаш Денез


Контакти:

тел: +49 (0) 30 89 63 69 25

имейл: info (at) liberties . eu

уебсайт: www.liberties.eu

връзки с медиите: press (at) liberties . eu


Регистрация
Вписано в регистър "Vereinsregister"
Номер: VR35522
Съдебна регистрация: Вписано под номер VR35522 в регистър "Vereinsregister" на районния съд в Берлин-Шарлотенбург

Лице, отговорно за съдържанието в съответствие с 55 Abs. 2 RStV: Балаш Денез

Информация относно източниците на изображенията и графиките: liberties.eu


Забележка:

Отговорност за съдържанието
Съдържанието на страниците ни е създадено с най-голяма грижа. Въпреки това не е възможно да гарантираме неговата точност, пълнота и актуалност. Съгласно законовите разпоредби, ние носим отговорност единствено за собственото си съдържание. Ето защо, моля, имайте предвид, че не сме задължени да следим предоставената или запазена информация на трети страни, или да разследваме обстоятелства, сочещи за извършена незаконна дейност. Задълженията ни за премахване или блокиране достъпа до нформация съгласно общоприложимите закони са уредени в §§ 8 до 10 от Закона за електронните медии в Германия (TMG).

Отговорност за външните връзки
Отговорността за съдържанието на външните връзки (към уеб страници на трети страни) се носи единствено от техните оператори. Към момента на публикуването им на сайта ни от наша страна не са били установени нарушения. Ако впоследствие такива бъдат констатирани, съответната външна връзка незабавно ще бъде премахната.

Авторско право
Ние работим съгласно Creative Commons 4.0. За подробна информация, моля, прочетете нашата Декларация за поверителност и Условия за ползване.