Правна информация

Информация в съответствие с раздел 5 от Закона за електронните медии в Германия (TMG)

Civil Liberties Union for Europe
Prinzenstraße 103
10969 Берлин, Германия
Представлявано от Балаш Денез

Контакти:
тел: +49 (0) 30 89 63 69 25
имейл: info@liberties.eu
уебсайт: www.liberties.eu
връзки с медиите: press@liberties.eu

Регистрация
Вписано в регистър "Vereinsregister"
Номер: VR35522
Съдебна регистрация: Вписано под номер VR35522 в регистър "Vereinsregister" на районния съд в Берлин-Шарлотенбург

Лице, отговорно за съдържанието в съответствие с 55 Abs. 2 RStV: Джорджи Фолк

Източници на изображенията и графиките: liberties.eu

Забележка:

Отговорност за съдържанието
Съдържанието на страниците ни е създадено с най-голяма грижа. Въпреки това не е възможно да гарантираме неговата точност, пълнота и актуалност. Съгласно законовите разпоредби, ние носим отговорност за собственото си съдържание. Моля, имайте предвид, че не сме задължени да следим предоставената или запазена информация на трети лица, или да разследваме незаконна дейност. Задълженията ни за премахване или блокиране достъпа до нформация съгласно общоприложимите закони са уредени в §§ 8 до 10 от Закона за електронните медии в Германия (TMG).

Отговорност за външни връзки
Отговорността за съдържанието на външни връзки (към уеб страници на трети лица) се носи единствено от операторите на съответните страници. Към момента на публикуване на външните връзки нарушения не са били установени. Ако впоследствие такива бъдат констатирани, незабавно ще премахнем съответната връзка.

Авторско право
Ние работим съгласно Creative Commons 4.0. За подробна информация, моля, прочетете нашата Декларация за поверителност и Условия за ползване.