За нас

Кои сме ние?

The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) е неправителствена организация, която защитава човешките права на всички в Европейския съюз (ЕС). Седалището ни се намира в Берлин, но имаме и представителство в Брюксел. Liberties е изградена от мрежа от национални НПО за граждански свободи, намиращи се на територията на целия ЕС. В момента тя включва организации от Белгия, България, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Холандия, Хърватия и Чехия. Имаме и асоциирани партньори в Германия, Обединеното кралство, както и в Швеция. Планираме да продължим да разширяваме мрежата си от НПО, за да обхванем всичките 28 страни от ЕС.

Каква е нашата цел?

Liberties и организациите, които я изграждат, искат хората, и държавите, членуващи в ЕС, да се развиват в среда, в която гражданските права са защитени, и всеки може свободно да участва в демократичния процес, а правителствата зачитат върховенството на закона. За да допринесе за това, Liberties работи за постигането на следните три основни цели:

Първо, искаме ЕС да уважава гражданските права, когато създава и прилага закони и политики. Второ, искаме ЕС да отстоява гражданските свободи на всички и да защитава народите в Европа, когато националните правителства нарушават задълженията, които са поели на международно ниво. Трето, искаме да обогатим разбирането на обществото относно гражданските свободи, така че хората да осъзнаят значението им и активно да защитават правата си.

Как го правим?

Liberties, заедно с организациите, които я изграждат, се застъпва за правата на човека и провежда кампании, и мероприятия, за да бъде по-добре информирано обществото. Как правим това на практика? Ние изготвяме материали като, например, статии и видеоклипове, които обясняват какво представляват гражданските свободи, и по какъв начин ЕС, и националните правителства ги защитават или нарушават. Правим това, за да информираме обществеността относно актуалните събития, които понякога е трудно да бъдат разбрани. По този начин всеки човек може да си изгради мнение за тях, базирано на конкретни факти и данни, и да подпомогне дейността ни, ако пожелае.

Освен това пишем доклади, правни становища и политически документи, за да помогнем на политици, дипломати, и държавни служители, работещи на европейско, и национално ниво да гарантират защитата на гражданските свободи, когато създават, прилагат или налагат закони, и политики. Liberties оказва подкрепа на неправителствените организации чрез съвети относно законодателството на ЕС. Освен това им съдейства да достигнат до лицата, отговорни за вземането на решения, да изготвят материали за кампании на национално ниво, както и да организират такива, в които участват наши партньори от различни страни. Нямаме възможност едновременно да работим по всички проблеми, свързани с гражданските свободи, защото не разполагаме с достатъчно ресурси. Може да видиш въпросите, върху които се фокусираме, на уводната ни страница. Когато получим по-голямо финансиране, ще можем да наемем повече служители, за да разширим дейността си в сферата на гражданските свободи.

Как се финансираме?

Liberties е сравнително нова неправителствена организация, която е регистрирана през януари 2017 г. в съответствие със законодателството на Германия. Благодарни сме за подкрепата, която получаваме по проекта "Инициатива на Отворено общество за Европа" (ИООЕ). Тя ни помогна да положим началото. В момента наши основни донори, освен фондация "Отворено общество", са Фондация Форд и Фондация ОАК. Разбира се, че ние постоянно търсим и нови източници на финансиране, най-вече от широката общественост, за да можем да се развиваме, и да продължим да работим в бъдеще. Ще се радваме да ни подпомогнеш с дарение, ако те е грижа за човешките права и свободи.