Кои сме ние?

The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) е неправителствена организация, основана в защита на човешките права на всички в Европейския съюз (ЕС). Седалището ни се намира в Берлин, но имаме и представителство в Брюксел. Liberties е изградена от мрежа от национални НПО за граждански свободи в целия ЕС. В момента тя включва организации от Белгия, България, Испания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Унгария, Холандия, Хърватия и Чехия. Имаме и асоцииран партньор в Швеция. Планираме да продължим да разширяваме мрежата си от НПО във всички 28 страни от ЕС.

Каква е нашата цел?

Liberties и организациите, които я изграждат, искат хората и държавите - членки на ЕС, да се развиват в среда, в която гражданските права са защитени и всеки може свободно да участва в демократичния процес, а правителствата зачитат върховенството на закона. За да допринесе за това, Liberties работи за постигането на три основни цели. Първо, искаме ЕС да уважава гражданските права, когато създава и прилага закони и политики. Второ, искаме ЕС да отстоява гражданските свободи на всички и да защитава народите в Европа, в случай че националните правителства нарушат задълженията, които са поели на международно ниво. Трето, искаме да обогатим разбирането на обществото относно гражданските свободи, така че хората да осъзнаят значението им и активно да защитават правата си.

Как го правим?

Liberties, заедно с организациите, които я изграждат, предлага подкрепа, провежда кампании и мероприятия за по-широка информираност на обществото. Как го правим? Като изготвяме материали, статии и видеоклипове, които обясняват какво представляват гражданските свободи и по какъв начин ЕС и националните правителства ги защитават или нарушават. Правим това, за да информираме обществеността относно актуалните събития, които понякога е трудно да бъдат разбрани, като по този начин всеки човек може да си изгради мнение за тях, базирано на конкретни факти и данни. Освен това пишем доклади, правни становища и политически документи, за да помогнем на политици, дипломати и държавни служители, работещи на европейско и национално ниво, да гарантират защитата на гражданските свободи, когато създават, прилагат или налагат закони и политики. Liberties помага и на неправителствените организации, като дава съвети относно законодателството на ЕС, съдейства им да достигнат до лицата, отговорни за вземането на решения, и да изготвят материали за кампании на национално ниво. Нямаме възможност едновременно да работим по всички проблеми, свързани с гражданските свободи, защото не разполагаме с достатъчно ресурси. Може да видиш въпросите, върху които се фокусираме, на уводната ни страница. Когато получим по-голямо финансиране, ще можем да наемем повече служители, за да разширим дейността си в сферата на гражданските свободи.

Как се финансираме?
Liberties е сравнително нова неправителствена организация, която е регистрирана през януари 2017 г. в съответствие със законодателството на Германия. Благодарни сме за подкрепата, която получаваме по проекта "Инициатива на Отворено общество за Европа" (ИООЕ). Тя ни помага да положим началото. В момента освен от ИОOE, ние получаваме дарения от Фондация Форд и от благотворителната организация "Сигрид Раузинг тръст". Разбира се, постоянно търсим и нови източници на финансиране, най-вече от широката общественост, за да можем да се развиваме и да продължим да работим в бъдеще. Ще се радваме да ни подпомогнеш с дарение, ако те е грижа за човешките права и свободи.