Uppdatering: Säg nej till censur på nätet i Europa!

September är på ingång och vi har en viktig uppgift att ta oss an innan den 12:e – att uppmana europaparlamentets ledamöter att skydda vår rätt till yttrandefrihet!

Tack för visat intresse, denna kampanj är tyvärr över.

Vi har redan gjort det en gång...

Kanske har du hört talas om det nya upphovsrättsdirektivet, och särskilt Artikel 13, den del av direktivet som skulle komma att begränsa vår yttrandefrihet.

Kanske var du en av de 43 000 som skickade vårt brev, ringde upp en ledamot, demonstrerade eller på annat sätt gjorde din röst hörd i protest mot Artikel 13 när Europaparlamentet röstade i juli.

Till följd av alla de personer som mobiliserade sig och gick samman för att uttrycka sina farhågor röstade Europaparlamentet ner en version av Artikel 13 som skulle ha gjort internettjänster skyldiga att filtrera och bevaka innehåll, och på så sätt allvarligt begränsa vår yttrandefrihet och vårt privatliv.

… nu gör vi det igen.

Fram till den 5 september kan Europaparlamentet föreslå nya versioner av Artikel 13. Parlamentet kommer sedan att rösta om de nya förslagen den 12 september.

Det innebär att det är dags att återigen göra din röst hörd och be dina folkvalda representanter att inkludera skyddsåtgärder som slår vakt om dina grundläggande rättigheter i Artikel 13.

Alla vet att upphovsrätten skyddar viktiga intressen. Men medborgares grundläggande rättigheter måste respekteras och vi måste nå en rimlig balans mellan upphovsrättsinnehavarnas rättigheter och människors rättigheter.

Gå med i vår kampanj och begär en upphovsrättslagstiftning som skyddar din yttrandefrihet på nätet!

Vad sker härnäst?

5 september – Deadline för ledamöter att lägga fram förslag på ändringar. Vi uppdaterar dig så snart vi vet exakt vad dessa nya förslag innebär.

12 september – Europaparlamentet röstar om vilken ny version av upphovsrättsdirektivet man planerar gå vidare med.

Slutet av september – När den nya versionen har godkänts av Europaparlamentet kommer förhandlingar att inledas mellan parlamentet, EU-kommissionen och Rådet för att nå en överenskommelse om ett slutgiltigt, enhetligt upphovsrättsdirektiv.

Det finns ingen slutlig gräns för den här fasen, som kallas trepartsdialog, men sannolikt kommer man att nå ett beslut i slutet av år 2018 eller början av 2019, då val nalkas i maj nästa år.

Påverkas du av Artikel 13?

Om du skapar hemmavideor eller memes, om du spelar in dig själv när du spelar tv-spel, om du är en fena på karaoke och vill visa upp dina färdigheter för världen – i samtliga dessa fall och så många fler skulle den nya upphovsrättslagstiftningen kunna komma att få en dramatisk inverkan på ditt liv.

Det beror på att samtliga dessa exempel skulle censureras av botar och blockeras från uppladdning, vilket på ett allvarligt sätt begränsar din förmåga att dela – och se – så mycket på nätet. Vill du ta reda på vad som verkligen står på spel? Titta på det här videoklippet.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Men än är det inte för sent att skriva om Artikel 13 så att den omfattar lämpliga skyddsåtgärder. Vissa medlemmar av Europaparlamentet vill sälla sig till de stora upphovsrättsinnehavarna och bespara sig själva ansträngningen som det skulle kräva att ta fram ett förslag som skyddar både upphovsrättsinnehavare och människors yttrandefrihet. Andra arbetar på en bättre lösning.

Upphovsrätten och yttrandefriheten är inte ömsesidigt uteslutande – vi kan skydda båda samtidigt.

Genom att inkludera dessa sex skyddsåtgärder i Artikel 13 skulle Europaparlamentets ledamöter kunna skydda allas intressen.

Gå med i vår kampanj nu och begär en upphovsrättslagstiftning som skyddar din yttrandefrihet på nätet!

Här hittar du e-postmeddelandet som du kan skicka till dina EU-företrädare med ett enda klick →

Detta har hänt hittills

Europaparlamentet röstar mot upphovsrättsreform med inbyggt censurmaskineri

Reform av upphovsrätten: EU undviker fallgrop för yttrandefriheten
Bevakning och filtrering av innehåll på nätet är oacceptabelt

Vill du veta mer om vad som gör lagförslaget om ett nytt upphovsrättsdirektiv så farligt? Här kommer några artiklar

Upphovsrätt: 6 skyddsåtgärder som skyddar yttrandefriheten

Vad är problemet med EU:s filtreringslösningar?
Vår yttrandefrihet hotas av europeiskt lagförslag om upphovsrätt
Estniskt EU-ordförandeskap vill se omfattande filtrering på nätet

Upphovsrättsreform – intervju med Liberties expert

Vill du göra mer? Ring din ledamot i Europaparlamentet helt gratis och berätta om dina farhågor