Vår yttrandefrihet hotas av europeiskt lagförslag om upphovsrätt – läs hur

EU-kommissionens önskan om att modernisera upphovsrättslagstiftningen är välbehövlig, men en central del av kommissionens förslag skulle innebära ett allvarligt hot mot vår yttrandefrihet.

Europeiska kommissionen vill modernisera upphovsrätten. Detta är ett välkommet försök, eftersom EU:s förordning är allvarligt föråldrad: Den är hälften så gammal som webben och mycket har hänt på nätet sedan EU senast tog itu med frågan. Men förslaget som kommissionen har lagt fram sätter yttrandefriheten på spel. Liberties uppmanar kommissionen att stryka Artikel 13 från sitt Förslag till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden för att undvika de dramatiska hoten mot våra mänskliga rättigheter.

Idag regleras internetföretagens ansvarsskyldighet för användares innehåll av det så kallade E-handelsdirektivet. Enligt detta direktiv är företagen inte ansvarsskyldiga för den data de förmedlar om de inte har någon kunskap om upphovsrättsintrång. De måste inte övervaka sina användares innehåll. De bär enbart ansvaret om upphovsrättsinnehavaren uppmärksammar dem på brottet men de väljer att inte göra något åt saken. Många företag, särskilt inom musikbranschen, föraktar det här systemet eftersom de själva måste leta upp material som bryter mot upphovsrätten. Att få sådant material borttaget kräver arbete, tid och andra värdefulla resurser – resurser som kan spenderas på bättre sätt. De känner sig oskyddade och utsatta. De anser att plattformer som YouTube, Instagram och Tumblr bör bära större ekonomiskt ansvar, eftersom en del av deras inkomst otvivelaktigt genereras av innehåll som bryter mot upphovsrätten och som de tillåter sina användare att ladda upp.

Artikel 13 i direktivförslaget skulle ersätta det nuvarande begränsade systemet för ansvarsskyldighet med kravet om att praktiskt införa automatiserade system för filtrering av innehåll som hindrar upphovsrättsskyddat material från att laddas upp på internet. Det skulle kräva att samtliga webbföretag övervakar allt innehåll som deras användare försöker ladda upp.

Det är viktigt att betona: artikeln i fråga skulle gälla samtliga tjänsteleverantörer på internet, och de skulle bli tvungna att övervaka alla typer av innehåll som laddas upp av användare. Om Artikel 13 går igenom kommer inte bara plattformer för videoklipp (såsom YouTube), utan även för sociala medier (såsom Facebook eller Twitter), bloggar (Blogger eller Wordpress, till exempel), delning av bilder (Instagram, Flickr) och i princip alla sorters plattformer på nätet som möjliggör uppladdning, att ständigt behöva övervaka sina användares aktivitet.

Det är högst osannolikt att filtreringsteknologierna kommer att användas av tjänsteleverantörer på internet för att på ett lämpligt sätt hantera upphovsrättens flexibilitet när det kommer till citat och parodi. De kommer helt enkelt hindra allt material som skulle kunna bryta mot upphovsrätten från att laddas upp. Om tjänsteleverantörerna måste använda filtrerande mekanismer för att undvika ansvarsskyldighet kommer de med allra största säkerhet vara alltför restriktiva i syfte att undvika böter.

Detta är extremt problematiskt.

Föreställ dig att du vill ladda upp en video till Facebook om en pågående demonstration för att övertyga dina vänner om att gå med. Men det går att urskilja upphovsrättsskyddad musik i bakgrunden – människor underhåller sig med en passande låt medan de tågar för sina rättigheter. Om Artikel 13 träder i kraft finns det en god chans att du inte längre kommer kunna ladda upp ditt videoklipp.

Eller, föreställ dig att du vill uttrycka din åsikt om de politiska ledarna i ditt land genom att visa hur de med sitt kroppsspråk liknar ondskefulla karaktärer från välkända filmer. Du sätter ihop en kort video som visar filmscener som följs av nyhetsklipp och vill ladda upp den till din blogg. Om Artikel 13 träder i kraft finns det en god chans att du inte längre kommer kunna göra det.

Även om Artikel 13 kräver att medlemsländer inför mekanismer för klagomål och upprättelse i sådana fall kommer dessa mekanismer vara till föga hjälp. För att undvika den rättsliga och byråkratiska bördan kommer majoriteten av leverantörer ta bort eller blockera innehåll på grundval av sina användarvillkor och inte på grundval av lagen. Företag tenderar att försöka maximera vinsten snarare än att hitta rätt balans mellan upphovsrätt och yttrandefrihet.

Farhågorna om Artikel 13 delas av många. Flera hävdar att Artikel 13 inte bara äventyrar yttrandefriheten, utan även minskar mångfalden i nätets ekosystem. Den skapar dessutom allvarlig rättsosäkerhet. Namnkunniga forskare och akademiker har uttryckt sin oro angående den föreslagna lagstiftningen. Öppna brev har skickats till flera europeiska institutioner. Medlemsländer har uttryckt oro angående förslagets laglighet.

Liberties har inlett en kampanj för att uppmana ledamöter i Europaparlamentet att ta direktivförslagets människorättsperspektiv i beaktning och stryka Artikel 13. I kampanjens andra fas kommer vi att be europeiska medborgare att skicka brev direkt till europaparlamentariker i samma syfte. Om du vill läsa mer om denna kommande del av kampanjen, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Gå med oss i kampen för våra grundläggande rättigheter!