Säg nej till censur på nätet i Europa!

EU gör sig redo att färdigställa ett nytt censurförslag. Om det blir lag kommer det innehåll du laddar upp och delar med dina vänner att filtreras bort och avlägsnas av bottar, i upphovsrättens namn. Skicka vårt brev till Europaparlamentets ledamöter!

Säg nej till censur på nätet i Europa!

89%
44835 signaturer behövs

En ny era av censur hotar yttrandefriheten i Europa. YouTube, Facebook och andra plattformar för fildelning kommer snart att tvingas använda algoritmer för att kontrollera om det du laddar upp innehåller upphovsrättsskyddat material. Dessa kommer att filtrera bort och avlägsna allt som kan skapa problem. Låt inte detta ske! Stå upp för yttrandefriheten och protestera mot förslaget genom att skicka ett brev till Europaparlamentets ledamöter nu!

Kära ledamot av Europaparlamentet,

Jag som skickar detta brev är en bekymrad medborgare som önskar dela med mig av min oro angående Artikel 13 i förslaget till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Jag ber er vänligen att rösta mot versionen av Artikel 13 som lagts fram av Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor.

Den livliga diskussionen i Rådet och Europaparlamentet visar att ett avsevärt antal ledamöter och medlemsländer inte är ense om Artikel 13.

Det är min starka övertygelse att viktiga skyddsåtgärder saknas från förslagets text. Den version av Artikel 13 som föreslagits strider mot flera bestämmelser i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, går emot förfaranden för avlägsnandet av upphovsrättsskyddat material som etablerats av EU-rätten och står i motsättning till rättspraxis som etablerats av Europeiska unionens domstol.

Artikel 13 skulle komma att kränka rätten till skydd av personuppgifter (Artikel 8 i Stadgan) då den kräver att tjänsteleverantörer på internet bevakar allt som laddas upp av deras användare. Programvaran som granskar och filtrerar innehåll kommer att hantera personuppgifter utan uttryckligt medgivande från uppgifternas ägare.

Artikel 13 skulle även komma att kränka rätten till yttrande- och informationsfrihet (Artikel 11 i Stadgan) då den kräver att tjänsteleverantörer på internet förhindrar bilder, information, videoklipp och andra uttrycksformer från att laddas upp. Programvara för automatiserad filtrering i synnerhet är ökänt för dess höga osäkerhet och kommer med största sannolikhet även fånga upp lagligt material som inte bryter mot upphovsrätten och som är avgörande för den samhälleliga och politiska debatten, såsom parodi och citat. En allmän skyldighet att granska allt som användare laddar upp till nätet kommer därför ha en dämpande effekt på yttrandefriheten.

Artikel 13 skulle dessutom komma att kränka näringsfriheten (Artikel 16 i Stadgan) då den kräver att tjänsteleverantörer på internet installerar, underhåller och använder kostsam programvara på egen bekostnad.

Kränkningarna av Stadgans artiklar 8, 11 och 16 är visserligen konsekvenser av en strävan mot ett legitimt mål: skyddet av den immateriella äganderätten. Men omfattningen av kränkningarna är inte proportionerlig mot detta mål. Den immateriella äganderätten kan skyddas på andra sätt som är mindre inkräktande i relation till samtliga av de tre ovannämnda rättigheterna. Detta beror på att viktiga skyddsåtgärder som slår vakt om våra grundläggande rättigheter saknas från direktivförslaget.

Därför ber jag er vänligen att rösta mot versionen av Artikel 13 som Utskottet för rättsliga frågor lagt fram. Det är av största vikt att fortsätta revidera Artikel 13 för att implementera skyddsåtgärder som slår vakt om våra grundläggande rättigheter.

Med vänliga hälsningar,

Den 20 juni godkände Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) en version av Artikel 13 i förslaget till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden som är skadligt för våra grundläggande rättigheter till yttrande- och informationsfrihet.

Det nya direktivet hör till den sortens lagar som faktiskt påverkar vårt dagliga liv. Konsekvenserna av Artikel 13 skulle bli enorma och högst påtagliga.

Gå med i vår kampanj och begär en upphovsrättslagstiftning som skyddar din yttrandefrihet på nätet!

Om du tycker om att skapa hemmavideor eller egna memes, om du spelar in dig själv när du spelar datorspel, om du har en talang för karaoke som du vill dela med dig av – i samtliga av dessa fall och många fler kommer du att påverkas av Artikel 13.

Allt detta material skulle kunna komma att censureras av bottar och blockeras från uppladdning på ett sätt som allvarligt begränsar din förmåga att dela – och ta del av – så mycket på internet. Vill du förstå vad som står på spel? Ta dig en titt på det här videoklippet.

Du måste acceptera kakor från tredje parter för att kunna ta del av det här innehållet.

Men än är det inte försent att stoppa Artikel 13. Vissa av Europaparlamentets ledamöter vill sälla sig till stora upphovsrättsinnehavare och bespara sig själva mödan det skulle innebära att göra rätt för sig och lägga fram ett lagförslag som skyddar både upphovsrättsinnehavarna och allmänhetens yttrandefrihet.

Dessa är inte ömsesidigt uteslutande – vi kan skydda både upphovsrätten och yttrandefriheten samtidigt.

Genom att inkludera dessa sex skyddsåtgärder i Artikel 13 skulle Europaparlamentets ledamöter kunna skydda allas intressen.

Nu börjar kampen inför plenarsammanträdet, då samtliga ledamöter kommer få en chans att föra sin talan angående Artikel 13. Än finns det de som kämpar för en förbättrad och mer välbalanserad lag.

Det är vår uppgift att övertyga de som tvekar. Vi måste övertyga dem om att vår rätt till yttrandefrihet inte är förhandlingsbar.

Gå med i vår kampanj nu och skicka vårt färdigskrivna e-postmeddelande till samtliga ledamöter i Europaparlamentet med ett enda klick.

Gör som 40 000 andra och kräv en lagstiftning som skyddar allas intressen.

Här finns mejlet som du kan skicka till EU-representanter med ett enda klick →
Du måste acceptera kakor från tredje parter för att kunna ta del av det här innehållet.

Om EU:s nya upphovsrättsförslag godkänns kommer vi att träda in i en ny era av censur. YouTube, Facebook och andra plattformar för fildelning kommer att tvingas implementera nya algoritmer och kontrollera huruvida det material du laddar upp har upphovsrättsskyddat innehåll. Bottar kommer att granska allt du delar – och avgöra vad som kan delas med dig. De kommer att filtrera bort och avlägsna allt som komma att skapa problem. Det handlar om vår yttrandefrihet. Det handlar om censur.

Vill du göra mer? Ring din ledamot i Europaparlamentet helt gratis och berätta om din oro

Upphovsrättsskydd är viktigt för alla. Men med det nya förslaget har EU utvecklat fel sort verktyg för att lösa problemet. EU vill att företag som YouTube och Facebook ska kontrollera allt som vanliga människor lägger ut på nätet och filtrera bort allt som innehåller upphovsrättsskyddat material.

Du måste acceptera kakor från tredje parter för att kunna ta del av det här innehållet.

Hur ska företagen göra detta? Med botar, så klart. Och eftersom företag hellre är extra försiktiga än riskerar böter kommer dessa botar vara så strikta att vi inte kommer kunna ladda upp någonting som löper minsta risk att bryta mot upphovsrätten. Det där videoklippet av dina vänner på en musikfestival som du ville lägga upp på Facebook? Avlägsnat, för det spelas upphovsrättsskyddad musik i bakgrunden. Den där roliga memen du ville twittra? Den togs också ner, för den innehåller scener från en film.

Vi kan inte låta bottar dra gränsen för vad som skyddas under yttrandefriheten och vad som faktiskt är piratkopierat material. Och det är inte bara din yttrandefrihet som står på spel. Din rätt till privatliv hotas också, eftersom det enda sättet för företagen att filtrera dina uppladdningar är genom att ständigt bevaka dig.

Det är inte för sent för att stoppa förslaget, men ditt stöd är avgörande. Ta en minut och skicka det här mejlet till Europaparlamentets ledamöter och be dem rösta mot förslaget.

Läs vad som har hänt hittills

Reform av upphovsrätten: EU undviker fallgrop för yttrandefriheten

Öppet brev om Artikel 13 – övervakning och filtrering av innehåll på internet är oacceptabelt

Vill du läsa mer om varför förslaget till en ny upphovsrättslag är så farligt? Här är några ytterligare artiklar

Vad är problemet med EU:s filtreringslösningar?

Vår yttrandefrihet hotas av europeiskt lagförslag om upphovsrätt – läs hur

Estonian EU Presidency calls for massive internet filtering

Vill du göra mer? Ring din ledamot i Europaparlamentet helt gratis och berätta om din oro

Våra allierade i kampen mot förslaget

Ansol:


ApTI:


BNNRC:


Frënn vun der Ënn:


Index on Censorship:


Associazione Antigone:


Italian Coalition for Civil Liberties and Rights:


Rights International Spain:


Estonian Human Rights Centre:


Polish Helsinki Foundation for Human Rights:


Hungarian Civil Liberties Union:


The League of Human Rights (LIGA):


Human Rights Monitoring Institute:


The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee:

D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Bits of Freedom

JUMEN e.V. - Legal Human Rights Work in Germany


Center for Democracy & Technology (CDT)Copyright for Creativity C4C


Centrum Cyfrowe


Access Info Europe

Open Media