Europaparlamentet röstar mot upphovsrättsreform med inbyggt censurmaskineri

Europaparlamentets ledamöter har avslagit förslaget om ett nytt upphovsrättsdirektiv i dess nuvarande form, och lämnar därmed tid fram till september för formulerandet av en ny lösning – en som slår vakt om yttrandefriheten.

Under Europaparlamentets omröstning i plenarsammanträde i Strasbourg gällande direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden idag vägrade en stor majoritet av ledamöterna att klubba igenom planer om att införa uppladdningsfiltrering. Totalt 318 europaparlamentariker röstade nej, medan 278 röstade ja till att inleda förhandlingar med medlemsländerna i rådet baserat på direktivförslaget som godkänts av parlamentets utskott för rättsliga frågor den 20 juni.

Varför detta påverkar dig som använder internet

Europaparlamentets position kommer därmed vara öppen för diskussion och ändringar fram till nästa plenarsammanträde, i september i höst. Liberties välkomnar beslutet varmt. Nu kan Artikel 13, som åsidosätter yttrandefriheten och skydd av personuppgifter för att reglera upphovsrätten, skrivas om.

Sedan förra hösten har vi drivit en kampanj mot Artikel 13, först genom ett öppet brev, och senare i en framgångsrik e-postkampanj, som resulterade i att fler än 42 000 oroade medborgare skrev till sina representanter i Europaparlamentet.

Torsdagens omröstning ger Europaparlamentet chansen att slå vakt om "vanliga" användares intressen i förslaget, och inte bara värna om stora upphovsrättsinnehavare såsom skiv- och filmbolag.

"Nu har vi en möjlighet att övertyga de europeiska beslutsfattarna om att mänskliga rättigheter och upphovsrätten kan skyddas på samma gång. Europa måste hitta en bättre lösning för att skydda upphovsrätten utan att offra våra mänskliga rättigheter. Vi behöver skyddsåtgärder som slår vakt om yttrandefriheten och privatlivet, men som även reglerar upphovsrätten. Vi är glada att europaparlamentets ledamöter tog människorättsdimensionen på allvar," kommenterade Eva Simon, Liberties yttrandefrihetsexpert, efter omröstningen.

Den starkaste rösten i Europaparlamentet som talat ut mot Artikel 13, Piratpartiets Julia Reda, tweetade efter omröstningen: "Stor succé: Era protester fungerade! Europaparlamentet har skickat tillbaka upphovsrättslagen till ritbordet."

Vad händer nu?

Efter dagens omröstning i plenarsammanträde kan Europaparlamentet komma att rösta om ett nytt förhandlingsmandat så snart som den 10–13 september. Endast efter att mandatet godkänts kommer förhandlingar att inledas mellan Europaparlamentet och rådet. För dessa finns ännu ingen tidsram, men EU:s institutioner är angelägna om att komma till en överenskommelse gällande direktivet inför det europeiska valet år 2019.

Vill du att vi håller dig uppdaterad om denna viktiga yttrandefrihetsfråga? Prenumerera på vårt nyhetsbrev här!