Reform av upphovsrätten: EU undviker fallgrop för yttrandefriheten

Yttrandefriheten vann ett viktigt slag i debatten om reform av upphovsrätten i Europaparlamentet, men många hot mot våra rättigheter kvarstår.

Förra veckan röstade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) ner censurlösningen i förslaget till ett nytt upphovsrättsdirektiv. Den version som antogs må vara långt från perfekt, men Liberties ser avsevärda förbättringar jämfört med originalversionen. Det ser vi som en mindre framgång för yttrandefriheten.

Den största fällan undveks

Den ursprungliga Artikel 13 skulle ha tvingat internetföretag som sprider och lagrar användargenererat innehåll att censurera material som laddas upp via deras tjänster. Liberties och 56 andra organisationer som arbetar för mänskliga och digitala rättigheter skickade ett öppet brev till EU:s beslutsfattare och uppmanade dem att stryka den problematiska Artikel 13. Vi hävdade att förslaget skulle resultera i censur och borttagning av innehåll på nätet, och samtidigt leda till att användares aktivitet hela tiden bevakas. Dessa förhållanden skulle kränka yttrandefriheten, informationsfriheten och rätten till privatliv. Inte bara människorättsorganisationer men även ledande forskare och akademiker har uttryckt sin oro över Artikel 13. Medlemsstater har också ifrågasatt förslagets laglighet.

Den godkända LIBE-rapporten om reformen föreslår att de två mest kontroversiella delarna av Artikel 13 stryks. För det första rekommenderar rapporten att stryka obligatorisk filtrering av varje fil som laddas upp. För det andra förtydligar den att åtgärderna för att säkerställa tillämpning av licensavtal inte bör omfatta allmänna bevakningsskyldigheter för internetföretag.

Vad händer nu?

Nästa parlamentariska steg är omröstningen i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI). Omröstningen i utskottet är schemalagd för 24–25 januari år 2018. Syftet med omröstningen å LIBE-utskottets vägnar var att hjälpa JURI med frågan om medborgerliga friheter genom att erbjuda ett yttrande. LIBE röstade för mänskliga rättigheter, men det innebär inte automatiskt att JURI, som det ansvariga utskottet, kommer att följa samma linje. På Liberties är vi benägna att vänta oss att JURI följer LIBE:s rådgivning. Men detta är en kontroversiell fråga med flera intressemotsättningar. Därför är kampen ännu inte över på den parlamentariska nivån. Efter den parlamentariska omröstningen kommer nästa fas att vara trepartsmötesförhandlingarna mellan representanter från medlemsländerna i rådet, kommissionen och parlamentet.

Debatten är långt från över och vi fortsätter att jobba med upphovsrättsdirektivet för att se till att EU:s beslutsfattare tar våra mänskliga rättigheter på allvar. Om du är intresserad av de här ämnena eller vill gå med oss i kampen mot censur kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.