#WeDecide​: Демокрацията и ЕС или можем ли да повлияем на решенията?

Европейският съюз може би не е идеалния пример за демокрация, но на практика прилага демократичен режим на управление, който заслужава моралната ни подкрепа.

В Liberties вярваме, че ако ние, европейците, се откажем от желанието си да живеем в условията на демокрация, защото вече не си спомняме причините заради които сме го искали, както и какво всъщност представлява тази система на управление, ЕС може лесно да стане жертва на популистите. Ако ние, европейците, не искаме да бъдем залъгвани от популистките авторитарни политически сили, трябва да успеем да убедим съгражданите си, че определени политически възгледи просто са маскирани като демократични, но всъщност не са. За да го направим, ние се нуждаем от аргументи.

Точно такава е целта на поредицата #WeDecide (Ние решаваме) - да ти ги предоставим. В първата статия обясняваме защо нелибералните режими не могат да се определят като демократични, а във втората и третата посочваме причините заради които подкрепяме демократичните. В четвъртата доказваме, че мажоритарната система на управление не е демокрация. В петата твърдим, че както управлението на представителите, така и прякото влияние на обществото, са важни за добре функциониращата демокрация. Това е последната статия от поредицата. Тя ще ти разкрие как волята на хората се превръща в насочващ фактор, за да бъдат решенията, които ЕС взема, в желаната от тях насока.

Първо, а то е и най-важното, европейските граждани пряко избират членовете на Европейския парламент (или накратко ЕП) от 1979 г. насам. Европейският парламент упражнява законодателни функции и е решаващ фактор при изготвянето на бюджета. Той прави всичко това заедно със Съвета. Много е важно кого ще изпратим в ЕП, защото по широк кръг въпроси като управление на икономиката, миграция, опазване на околната среда и транспорт думата на двата органа има еднаква тежест. Парламентът също така има големи правомощия при осъществяването на надзор над другите институции на ЕС. Например, той може да отхвърля решения на Комисията, която освен това трябва редовно да му докладва за изпълнението на бюджета. Парламентът назначава председателя на Комисията, Европейския омбудсман и председателя на Европейската централна банка. Това са ръководителите на институциите, които оказват голямо влияние върху условията на живот на всички нас. ЕП може да задейства процедурата по член 7 срещу държава членка, която не зачита принципите на демокрацията и основните ценности на Европейския съюз.

Второ, съществуват редица начини, чрез които гражданите могат да повлияят върху работата на Европейския парламент. Те, например, могат да отправят петиции до него. Можем да настояваме той да разгледа въпроси, които ни засягат, или да се оплачем от прилагането на някой закон на ЕС. Можем също да поискаме информация по теми, които ни интересуват, или чрез Отдела за запитвания на гражданите да уведомим ЕП за опасенията си, за да бъде той запознат с тях. Можем да се включим в кампаниите на организациите за граждански права (като Liberties) и да изпратим писмо до членовете на Европейския парламент или просто да напишем имейл на представителя си.

Трето, можем да участваме в работата на Европейската комисия. Чрез механизма, наречен Европейска гражданска инициатива (ЕГИ), можем директно да я призовем да внесе законодателно предложение. Освен това можем да поискаме от нея да ни изпрати имейл с новопубликуваните пътни карти на политиките, които изготвя, и текущите обществени консултации. Чрез последните можем да изразим мнението си за новите инициативи на ЕС или за съществуващите политики и закони. След като Комисията чуе какво мислим ние, тя решава какви стъпки да предприеме, за да подготви законодателно предложение и да го представи на Европейския парламент, и на Съвета. Имаме и друга възможност да изразим становище. Можем също така да дадем обратна информация относно закон, който вече е приет от ЕП и Съвета, но Комисията разполага с известни правомощия по отношение на подробностите.

Четвърто, можем да поискаме от членовете на националните парламенти или от правителството ни да изразят конкретно мнение пред даден орган на ЕС, или да окажат натиск върху него, за да вземе той определено решение. Това може да стане чрез (пак ще го кажем) кампании за изпращане на писма, механизми за обществени консултации или чрез иницииране на национални референдуми.

Защо е важно да знаем за тези възможности? Как това ще ни предпази, за да не станем жертва на авторитарните популисти? Някои хора критикуват ЕС и поставят под въпрос легитимността му. Те смятат, че гражданите не могат да повлияят върху вземането на решения в ЕС. Ако можеш, разкажи им за тези неща. Тогава те вероятно ще престанат да симпатизират на силите, които се маскират като шампиони по демокрация, твърдейки, че се борят срещу недемократичния Брюксел.

Това не означава, разбира се, че Европейският съюз е идеалния пример за демокрация и не може да го направим по-добър. Не би било вярно, ако го твърдим. Той обаче наистина е демократичен режим на управление, който заслужава моралната ни подкрепа. Ето защо е необходимо да работим заедно, за да го подобрим. За да го постигнем, трябва редовно да информираме институциите за нашата воля. Трябва също така на изборите между 23 и 26 май да гласуваме за партии, които са за демокрацията.

Ние се интересуваме от мнението ти. Ще гласуваш ли на европейските избори? Как възнамеряваш да участваш в процеса на вземане на решения в ЕС? Защо? Остави коментар под публикацията ни във Facebook. Сподели какво мислиш и го обсъди с нас, и с другите читатели. Можеш също така да хвърлиш едно око на #Vote4Values, системата ни за анализ на данните от социологическите проучвания за изборите,