#WeDecide - Ние решаваме защо искаме да живеем в условията на демокрация! 1-ва част

Въпреки че авторитаризмът и популизмът са във възход, обществото продължава непоколебимо да вярва в демокрацията. Дали обаче тя заслужава подкрепата ни и защо? Какви основателни причини имаме, за да искаме да живеем в демокрация?

Принципно казано, може да имаме две съвсем различни причини, за да искаме да живеем в условията на демокрация. Първата е, защото сме убедени, че тя ще ни помогне да постигнем нещо, към което се стремим. Например, сравнително богато общество. В тези случаи, тъй като хората я приемат като средство, основанията се наричат инструментални. Втората е, защото демокрациите са предпочитани от морална гледна точка, независимо от целите, които сме си поставили в живота. Същото е, като да си купиш картина на велик художник не защото е в хармония с цветовете в хола ти, а защото си открил нещо гениално в нея или защото авторът й е изобразил по невероятен начин човешките емоции. Подобни основания, свързани със същността й, наричаме свойствени.

В тази статия ще ти разкрием някои от възможните инструментални основания. Няма да те убеждаваме да приемеш някое от тях, защото може да не си съгласен с нито едно. За нас е интересно да разберем ти какво мислиш.

Остави коментар под публикацията ни във Facebook. Обсъди с нас и с другите читатели защо предпочиташ да живееш в демокрация.

Някои казват, че подкрепят демокрацията, защото демократичните политически общности предоставят на хората най-благоприятната възможност да станат по-добри. Демокрацията е нещо хубаво, защото ни позволява да бъдем по-автономни. Освен това тя ни насърчава да мислим за общото благо, да участваме в колективното вземане на решения и ни налага да приемаме, че другите могат да имат различни интереси, и гледни точки. В този смисъл, живеещите при авторитарни режими, са по-малко щастливи. Те нямат необходимите условия, за да се развиват.

Други казват, че подкрепят демокрацията, защото това е най-добрият начин за вземане на решения. Тя също така помага, за да бъдат те правилни. Дори като отделни индивиди да сме доста тъпи, когато сме в колектив, можем да станем умни. Звучи странно, нали? Да, но идеята не е съвсем налудничава. Нека предположим, че вече става тъмно и се намираш в гората. Трябва да решиш по коя пътека да тръгнеш, за да стигнеш до хижата. Мислиш дали да поемеш наляво, или надясно. Шансът да си прав е 51%. Преди да се впуснеш в приключението ти си хвърлил бегъл поглед на картата, но много набързо. Освен това не си специалист в ориентирането. Същото важи и за останалите членове на групата от туристи. Ако възложите на някой от вас да избере посоката, тогава вероятността да прекарате нощта в леговището на мечките е 49%. Ако обаче гласувате, шансовете ви радикално се подобряват. Да приемем, че групата е достатъчно голяма (например от 10 000 човека - да, знам, че е доста необичайно за разходка в планината). Въпреки че всеки един от вас има само 51% шанс да избере правилния път, резултатът от гласуването ще ви даде верния отговор в 99.99% от случаите. Сам ще се убедиш в това.

Разбира се, че решенията, пред които са изправени обществата, са много по-сложни, отколкото избора на правилния път, когато се намираш на кръстопът. Шансът ни да сме прави по редица въпроси вероятно не е повече от 50%. В много случаи възможностите не са само две, а повече. Безспорно е също така, че проблемите, с които трябва да се справя обществото като цяло, нямат едно правилно решение, а няколко. Те са свързани с различни рискове и ползи за отделни негови групи. Въпреки това някои твърдят, че независимо от трудностите, вероятността да се създадават справедливи закони при демокрациите е по-голяма, отколкото при другите форми на управление.

Трети подкрепят демокрацията заради материалното благосъстояние, което поне на пръв поглед изглежда, че тя гарантира на всички. Например, Амартя Сен, философ и носител на Нобелова награда за приноса си към математическата икономика, отбелязва факта, че не е имало случаи на повсеместен глад “в нито една независима и демократична страна със сравнително свободна преса”. Това е така, защото демокрациите подтикват политическия елит да взема предвид интересите и нуждите на по-голямата част от членовете на обществото.

Демокрацията може да бъде добро средство за постигане на някаква цел. Дали обаче тя служи само за това? Може би демокрациите са ценни и сами по себе си? Ако искаш да разбереш кои са възможните свойствени основания, за да искаме да живеем в условията на демокрация, ще те помоля да посетиш сайта ни след седмица. Тогава ще прочетеш следващата статия от тази поредица.