#WeDecide - Ние решаваме защо искаме да живеем в условията на демокрация! 2-ра част

Има голяма вероятност заобикалящата те социална, културна и икономическа среда да оказва съществено влияние върху живота ти. Ако не ти е позволено да участваш при вземането на решения, свързани с промяната й, тогава други са господари на битието ти.

Миналата седмица посочихме, че съществуват две основни причини, за да искаме да живеем в условията на демокрация. Първата е, защото сме убедени, че тя ще ни помогне да постигнем нещо, към което се стремим. В тези случаи основанията се наричат инструментални, тъй като приемаме, че тя е средство и затова я подкрепяме. Втората е, защото демокрациите са предпочитани от морална гледна точка, независимо от целите, които сме си поставили в живота. Подобни основания наричаме свойствени, защото са свързани със същността й. В предишната ни статия разгледахме инструменталните причини заради които хората ценят демокрацията. Както ти обещахме, сега ще се спрем на свойствените.

Така че какви могат да бъдат тези основания и защо ни карат да подкрепяме демокрацията? Какво я прави толкова ценна за нас?

Мнозина вярват, че това се дължи на факта, че тя позволява на всеки един от нас да бъде единствен господар на живота си. Лесно е да не разрешаваш на други да решават как да живееш, когато си на необитаем остров. В обществото обаче битието ти винаги ще бъде засегнато доста дълбоко от социалната, културната и икономическата среда. Ако не можеш да участваш в процеса на вземане на решения, засягащи промените в нея, тогава хората, които са около теб, ще бъдат господари на твоя живот, а не ти. Всички ние имаме моралното право да бъдем свободни. Следователно, не може други да решават вместо нас как искаме да живеем. Всеки трябва да има право да участва при вземането на колективни решения, свързани със средата, която споделяме. Демокрацията ни позволява точно това.

Други смятат, че тя е ценна заради нещо малко по-различно. Според тях хората са заинтересовани от равноправното си положение в общността. Това е от първостепенно значение за тях. Ето защо не е достатъчно интересите им наистина да имат еднаква тежест, когато се решават въпроси, свързани със средата, споделяна от всички. Не е важно дали го правят експерти, или политическият елит. Необходимо е да бъдем публично третирани като равни, за да сме равнопоставени. Хората, чието мнение няма същата тежест, когато се вземат колективни решения, имат основателна причина да смятат, че към тях се отнасят като към по-нисши, които са неспособни да осъзнаят кое е добро за тях. Тези, на които не е позволено да изразят становище, също могат да имат сериозен повод да смятат, че интересите им са пренебрегнати по някакъв начин. Ако нямат друго основание, ще си мислят, че е заради непознаването им. Демокрацията ни позволява публично да сме равнопоставени при вземането на колективни решения, което ни прави равни помежду си.

Трябва да отбележим, че тези, които вярват, че тя е ценна по една от гореизброените причини, може в същото време да не са съвсем убедени, че е нещо хубаво за някои неща. Възможно е дори да я смятат за вредна, когато става въпрос за качеството на въвежданите закони. Те могат да мислят, че вероятността хората или представителите им да приемат добри закони е по-малка, отколкото тази на експертно правителство, което не е избрано от гражданите. Сигурно шансовете на някакъв изкуствен интелект са по-големи. Разбира се, че обикновено никой не вярва в последното. Когато обаче те се замислят върху идеята за някаква друга форма на управление, която евентуално би могла да прави по-добри закони или да се справя по-успешно в определени сфери, казват, че ценностите, присъщи на демокрацията, компенсират недостатъците й. Дори тези нейни слабости, свързани с прилагането й като инструмент.

Сигурно си забелязал също така, че възгледите, които изложихме, не засягат въпроса дали мажоритарната демокрация наистина Е демокрация. Ако вярваш, че тя е ценна, защото ни гарантира, че всички сме свободни и другите не могат да решават как да живеем или защото всички членове на обществото са равни помежду си, ти не би подкрепил режим, позволяващ тирания на мнозинството.

Възможно е да не си съгласен с казаното дотук. За нас е интересно да разберем ти какво мислиш. Остави коментар под публикацията ни във Facebook. Обсъди с нас и с другите читатели защо смяташ, че демокрацията е ценна. Посети сайта ни след седмица, когато ще обсъждаме пряката демокрация и мажоритарната система на управление.