#WeDecide – varför är majoritetsstyre inte demokrati? Samt några ord om direktdemokrati

Skulle du säga att det här systemet faktiskt respekterar ditt lika värde, förtjänar vårt moraliska stöd och att det därför kan kallas en demokrati? Självklart inte. Majoritetens tyranni är helt enkelt inte detsamma som demokrati.

Detta är redan den fjärde artikeln i vår serie #WeDecide. I den första artikeln diskuterade vi de olika anledningarna till varför en "illiberal demokrati" inte kan kallas för en demokrati. I den andra och tredje artikeln skrev vi om de olika skälen folk kan ha för att vilja leva i en demokrati. Vissa av våra läsare kommenterade på sociala medier att den Europeiska unionen inte är en demokrati, då den inte respekterar vad majoriteten i vissa länder önskar. Vi håller inte med dem, både med avseende på huruvida de majoriteterna är sanna majoriteter och med avseende på själva betydelsen av att gå med i en gemenskap. Men vår oenighet är mer djuplodad än så. Till skillnad från dem anser vi inte att majoritetens vilja alltid bör respekteras.

Som vi tidigare påpekat kan man ha alla möjliga sorters skäl för att vilja stödja demokrati. Man kan stödja demokrati för att det hjälper människor att uppnå goda mål eller för att demokratin respekterar alla människors jämlikhet och värdighet. Vi älskar alla förmåner demokratin för med sig, men vi anser att den framförallt förtjänar vårt stöd på grund av den senare anledningen. Demokratier respekterar människors lika värde. De låter oss leva fria från att andra bestämmer hur vi bör leva (utan att vi får vara med och bestämma själva) och behandlar oss som jämlikar i offentligheten.

Men vad händer om de inte gör det?

Det är rätt så simpelt. Då förtjänar de inte att kalla sig "demokratier". Som vi förklarade i den första artikeln är demokrati ett moraliskt laddat koncept. När vi säger "demokrati" menar vi i regel "det system som moraliskt förtjänar vårt stöd och därför bör införas, försvaras eller upprätthållas". De regimer som inte respekterar människors lika värde förtjänar inte vårt moraliska stöd och är därför inte demokratier, oavsett vad de må vilja kalla sig.

Så varför utgör inte majoritetsstyre ett sådant system? Varför förtjänar det inte vårt stöd? Respekterar det inte alla människors lika värde? Nej, det gör det faktiskt inte. För att förstå varför kan du föreställa dig ett samhälle som är indelat i två grupper: de gröna och de blå. Du tillhör de blå, och det finns tre gånger så många gröna som blå. Om de gröna och blå är relativt lika (de gröna kanske föredrar att hälsa på sina grannar med ett "hej!" medan de blå oftast säger "goddag") och de på det stora hela har lika stor chans att vinna i varje fråga som samhället röstar om kan det tyckas som att majoritetsprincipen inte ringaktar någons värde. Gemensamma beslut gynnar vissa och missgynnar andra, och du möter missgynnande förhållanden med ungefär samma förutsättningar som alla andra i samhället, oavsett om du är grön eller blå.

Men föreställ dig nu att de gröna och de blå är mer olika än så. De har olika religiösa högtider, olika bilder av den relativa vikten av utbildning och äldreomsorg, olika livslängd och deras utsatthet för olika sjukdomar skiljer sig. Om gemensamma beslut alltid fattas baserat på en simpel majoritetsmetod kommer du och dina familjemedlemmar (många av vilka troligtvis också är blå) att leva i ett samhälle där inga av era intressen spelar någon roll. Ni kommer alltid att missgynnas. Med största sannolikhet kommer alla de offentliga helgdagarna att följa de grönas religiösa kalender, och du kommer att tvingas gå till arbetet de dagar som betyder något för dig. Sannolikheten är stor att statliga medel kommer att gå till medicinsk forskning med syfte att eliminera sjukdomar som påverkar de gröna. Förhållandet mellan de offentliga medel som spenderas på äldre- och barnomsorgen inte kommer att gynna ditt folk. Ibland kan det hända att de gröna är generösa. De kan ge dig en dag ledigt för att fira din allra heligaste högtid. De kan lägga pengar på medicinsk forskning som gynnar ditt folk. Kanske öppnar de förskolor för era barn. Men poängen är denna: andra kommer att bestämma över de förhållanden som ligger till grund för din tillvaro utan att du har det minsta att säga till om. Du, som blå, kommer att vara helt utlämnad till de grönas goda vilja.

Skulle du säga att det här systemet respekterar ditt lika värde, förtjänar ditt moraliska stöd och därför kan kallas för en demokrati? Självklart inte. Majoritetens tyranni kan helt enkelt inte kallas för demokrati.

Vissa anser att det att stärka direktdemokratin inom EU – det vill säga, att göra folkomröstningar enklare att initiera – skulle leda till en sannare demokrati. Vi, inte våra representanter, bör fatta besluten närhelst det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vissa är rädda att det att stärka direktdemokratin inom EU skulle leda till ett majoritetens tyranni. Vi anser att direktdemokrati inte är ett magiskt botemedel för de problem som finns i våra demokratier och att det definitivt inte utgör den sanna formen av demokrati. Men det bör heller inte undvikas. Om det leder till en majoritetens tyranni eller inte beror på hur de politiska institutionerna utformas.

Om du vill läsa mer om fallgroparna kring representation och direktdemokrati kan du läsa nästa veckas artikel i #WeDecide-serien. Och vi vill höra vad du tycker. Vad anser du om majoritetens tyranni? Skulle du vilja se ökad direktdemokrati inom EU? Om så, varför? Lämna en kommentar under vårt Facebookinlägg och diskutera dina idéer med oss och andra läsare.