Gå med i vår kampanj #RäddaInternet!

Nästa omröstning om en ny upphovsrättslagstiftning inom EU närmar sig – det kan bli vår sista chans att begära en lagstiftning som slår vakt om vår yttrandefrihet på nätet. Gå med oss och hjälp skydda vår frihet på Internet!

Den 12 september kommer hela Europaparlamentet att rösta om en ny upphovsrättslagstiftning för EU som kan komma att få allvarliga konsekvenser för friheten på nätet i Europa.

I juli röstade en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet ned en version av direktivet som skulle ha inneburit avsevärda inskränkningar av yttrandefriheten på nätet och förskjutit balansen mellan människors rättigheter och upphovsrättsinnehavares – såsom stora skiv- och produktionsbolags – rättigheter.

Versionen som röstades ned i juli skulle ha tvingat sociala medie-företag som YouTube och Facebook att installera uppladdningsfilter som markerar allt innehåll som eventuellt skulle kunna innehålla upphovsrättsskyddat material och blockerar det från att publiceras på nätet.

Nästa omröstning

Nu har samtliga 751 ledamöter i Europaparlamentet möjlighet att anta ett upphovsrättsdirektiv som återställer balansen mellan upphovsrättsinnehavares rättigheter och folkets rättigheter, särskilt rätten till yttrandefrihet och ett privatliv på nätet.

Ledamöterna måste fatta ett beslut som kan komma att få stora konsekvenser för oss alla: vad för slags skyddsåtgärder kommer att finnas som slår vakt om vår rätt att se och dela information på nätet, och som undviker att bevaka allt vi gör? Liberties är fortsatt bekymrat över att förslag liknande det som röstades ned i juli åter kan komma att övervägas under debatten.

Internetjättar har lagt ner avsevärd energi på att lobba för en lagstiftning som lyfter deras rättsliga ansvar för användargenererat innehåll och gör det möjligt för dem att maximera sin vinst. Musikindustrin, med sin egen armé av lobbyister, vill i sin tur säkerställa att den får sin del av vinsten som genererats med hjälp av innehåll den äger rättigheterna till.

Och sedan var det folket, dagliga internetanvändare som åtnjuter friheten att dela och ta del av nyhetsuppdateringar och hemmavideor, skapa memes och spela tv-spel uppkopplade till nätet. Vi på Liberties fokuserar på folket och kämpar för deras friheter, eftersom de så ofta hamnar i skymundan när stora företag och deras intressen är inblandade.

Vad Liberties vill

Det är inget fel med att upphovsrättsinnehavare vill ha sin del av vinsterna som genereras när deras material används. Men upphovsrättsskydd behöver inte säkras på bekostnad av folkets rättigheter – vi kan införa en upphovsrättslagstiftning som skyddar både upphovsrättsinnehavarnas och folkets rättigheter samtidigt.

För att uppnå detta föreslår Liberties sex skyddsåtgärder som bör inkluderas i den nya upphovsrättslagstiftningen. Att skydda yttrandefriheten bör vara av största vikt, och en av de sex skyddsåtgärderna kräver att uppladdningsfilter stryks ur förslaget, då kravet om att installera sådana filter kränker rätten till yttrandefrihet.

Liberties anser även att den upphovsrättslagstiftning som antas bör innefatta starka garantier om insyn, vilket aldrig tidigare existerat i den europeiska upphovsrätten. Plattformer fattar beslut som är direkt relaterade till vår yttrandefrihet, genom att till exempel blockera eller avlägsna innehåll, utan insyn eller ansvarsskyldighet.

Om vårt innehåll blockeras bör vi informeras om varför och hur vi kan bestrida beslutet. EU bör erbjuda en kostnadsfri rättslig mekanism som kan avgöra dispyter mellan användare, upphovsrättsinnehavare och plattformer på nätet.

Liberties vill även se en ny upphovsrättslagstiftning som följer den teknologiska utvecklingen. I takt med att teknologin uppdateras förändras även innehållet vi konsumerar. Vi laddar upp hemmavideor som bara riktar sig till en handfull personer, vi delar bilder istället för att skicka vykort. I teorin finns det på nätet en möjlighet att nå miljarder människor, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. (Om du vet hur man lyckas får du gärna berätta det för oss. Vi spenderar oändligt många timmar på att klura ut hur vi kan nå vår publik på bästa sätt.) Internet bör inte ses som en ändlös offentlig sfär. Vi måste komma på ett nytt system där ett begränsat antal åskådare anses innebära privat bruk.

Europaparlamentets ledamöter bör även ompröva det system som används för att avlägsna upphovsrättsskyddat material. Artikel 13 saknar helt skyddsåtgärder mot grundlöst avlägsnande av användargenererat innehåll. EU bör skapa ett incitament som fokuserar på yttrandefrihet utöver upphovsrättsskydd. Om upphovsrättsinnehavare och plattformer kan ställas till svars för att ha avlägsnat lagligt användargenererat innehåll kommer det att ändra deras attityd och skyddet av yttrandefriheten kommer stärkas.

Vi har mindre än tre veckor på oss att övertyga parlamentets ledamöter att rösta för folket. Gå med i vår kampanj nu och hjälp oss försvara vår frihet på Internet.

Om du vill stödja yttrandefriheten på nätet kan du följa oss via vår hemsida och sociala medier för att få uppdateringar om nästa steg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev eller kampanjuppdateringar från oss nedan!