Tark "NE" interneto cenzūrai Europoje!

ES baigia derinti naują pasiūlymą dėl cenzūros. Jį priėmus, turinys, kuriuo norite pasidalinti su draugais, bus filtruojamas ir draudžiamas botų. Taip norima apsaugoti autorių teises. Nedelskite - nusiųskite mūsų paruoštą el. laišką EP nariams!

Tark "NE" interneto cenzūrai Europoje!

89%
44834 parašai iš 50 000 tikslo

Už horizonto matyti nauja cenzūros era - pavojus kilo žodžio laisvei visoje Europoje. „YouTube“, „Facebook“ ir kitos dalinimosi failais platformos gali greitai būti verčiamos diegti naujus algoritmus, kurie tikrins, ar vartotojų įkeliamame turinyje yra autorių teisių saugomų elementų. Visa, kas gali sukelti problemų, bus šalinama ir draudžiama. Nebūkite abejingi! Stokite į kovą už savo žodžio laisvę - el. paštu paraginkite europarlamentarus balsuoti prieš šį pasiūlymą!

Gerb. EP nary ar nare,

Kreipiuosi į Jus kaip ES pilietis/-ė, kuris/-i yra susirūpinęs/-usi dėl siūlomos Autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje direktyvos 13 straipsnio. Labai prašau Jūsų balsuoti prieš Europos Parlamento Teisės reikalų komiteto pasiūlytą 13 straipsnio redakciją.

Aštrios diskusijos Europos Taryboje ir Europos Parlamente parodė, kad didelė dalis europarlamentarų ir valstybių narių abejoja dėl 13 straipsnio.

Mano nuomone, dokumente nėra numatytos svarbios apsaugos priemonės. Siūloma 13 straipsnio versija prieštarauja keletui Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos nuostatų, prieštarauja ES teisės aktuose numatytiems procesams, susijusiems su autorių teisių saugomos medžiagos pašalinimu, taipogi prieštarauja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikai.

13 straipsnis apribotų teisę į asmens duomenų apsaugą (Chartijos 8 straipsnis), mat jis numato reikalavimą interneto paslaugų teikėjams stebėti visą vartotojų įkeliamą turinį. Turinį peržiūrinti ir filtruojanti programinė įranga asmens duomenis tvarkys be aiškaus duomenų subjekto sutikimo.

13 straipsnis apribotų saviraiškos ir informacijos laisvę (Chartijos 11 straipsnis), mat numato reikalavimą interneto paslaugų teikėjams blokuoti paveikslėlių, informacijos, vaizdo įrašų ir kitų saviraiškos priemonių įkėlimą į internetą. Labai svarbu pabrėžti, kad automatizuotos filtravimo sistemos garsėja savo netisklumu ir galimai blokuos teisėtą, autorių teisių nepažeidžiančią ir viešoms bei politinėms diskusijoms ar komentarams reikalingą medžiagą, kaip antai parodijas ar citatas. Įpareigojimas bendrai stebėti visą vartotojo įkeliamą medžiagą greičiausiai neigiamai atsilieps žodžio laisvei.

13 straipsnis taip pat apribotų laisvę užsiimti verslu (Chartijos 16 straipsnis), mat numato reikalavimą interneto paslaugų teikėjams savo lėšomis diegti brangią programinę įrangą, ją palaikyti ir ja naudotis.

8, 11 ir 16 Chartijos straipsnių apribojimai siekia teisėto tikslo – norima apsaugoti intelektinę nuosavybę. Tačiau apribojimų mastas yra neproporcingas teisėtam tikslui. Intelektinę nuosavybę galima tinkamai apsaugoti ir kitomis, minėtąsias teises mažiau apribojančiomis priemonėmis. O taip yra todėl, kad direktyvos pasiūlyme nėra numatytos svarbios pagrindinių teisių apsaugos priemonės.

Taigi, prašau Jūsų balsuoti prieš Teisės reikalų komiteto pasiūlytą 13 straipsnio redakciją. Svarbu ir toliau koreguoti 13 straipsnį siekiant užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą.

Pagarbiai,


Dear Member of the European Parliament,

I’m writing to you as a concerned citizen to raise my concerns regarding Article 13 of the proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market. I kindly ask you vote against the version of Article 13 that was proposed by the Legal Affairs Committee of the European Parliament.

The heated debate in the Council and the European Parliament shows that a significant proportionate of MEPs and member states are not convinced about Article 13.

I strongly believe that important safeguards are missing from the text. The proposed Article 13 conflicts with several provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, contradicts existing procedures established by EU law for dealing with the removal of copyrighted material and is contrary to existing case law of the Court of Justice of the European Union.

Article 13 would interfere with the right to the protection of personal data (Article 8 of the Charter), because it requires internet service providers to monitor everything uploaded by users. The software that reviews and filters content will be processing personal data without the positive consent of the data subject.

Article 13 would interfere with the right to freedom of expression and information (Article 11 of the Charter) because it requires internet service providers to prevent images, information, videos and other means of expression from being uploaded to the internet. In particular, automated filtering software is notoriously inaccurate and is likely to catch lawful materials that do not breach copyright and that are essential for societal and political debate and comment, such as parody or quotation. A general obligation to monitor everything a user uploads to the internet is likely to cause a chilling effect on free speech.

Article 13 would also interfere with the freedom to conduct a business (Article 16 of the Charter) because it requires internet service providers to install, maintain and operate costly software at their own expense.

The interferences with Articles 8, 11 and 16 of the Charter pursue a legitimate aim: that of protecting intellectual property. However, the scale of these interferences is disproportionate to the legitimate aim. That is because intellectual property can be protected adequately through other means that are less intrusive with regard to all three of the aforementioned rights. And that is because important safeguards to protect fundamental rights are missing from the proposed Directive.

Therefore, I kindly ask you to vote against the version of Article 13 that was proposed by the Legal Affairs Committee. It is important to continue to revise Article 13 in order to implement safeguards to fundamental rights.

Sincerely yours,

Birželio 20 d. Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas (JURI) patvirtino itin žodžio ir informacijos laisvę ribojančią Direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje projekto 13 straipsnio redakciją.

Tai – vienas tokių įstatymų, kurie iš tiesų gali atsiliepti mūsų kasdieniam gyvenimui. 13 straipsnio patvirtinimas turėtų didžiulių ir akivaizdžių pasekmių.

Prisijunkite prie mūsų kampanijos ir reikalaukite tokio autorių teisių reglamentavimo, kuris apsaugotų Jūsų žodžio laisvę internete!

Jei namie kuriate vaizdo įrašus ar mymus, jei įrašinėjate, kaip žaidžiate kompiuterinius žaidimus, jei mokate išplėšti dainą karaokė ir norėtumėte tuo pasidalinti su pasauliu – na, visais šiais atvejais (ir daugybę kitų) matysite 13 straipsnio įtaką.

Taip yra todėl, kad atsiras rizika, jog visus šiuos kūrinius cenzūruos ir blokuos botai. Tai labai apribos Jūsų teisę internetu dalintis daugybe dalyku ar juos peržiūrėti. Norite sužinoti, kam kilo pavojus? Kviečiame peržiūrėti šį video.

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti 3-iųjų šalių slapukus.

Tačiau dar nevėlu sustabdyti 13 straipsnį. Kai kurie Europos Parlamento nariai yra linkę palaikyti didžiuosius autorių teisių turėtojus – jie nenori vargti ir bandyti sukurti projektą, kuris apsaugotų autorių teisių turėtojus ir visų mūsų žodžio laisvę.

Tačiau tai nėra nesuderinama – galima ir apginti autorių teises, ir užtikrinti žodžio laisvę.

Į 13 straipsnį įtraukę šias šešias apsaugos priemones, Europos Parlamento nariai sėkmingai apsaugotų visų interesus.

Toliau mūšis vyks plenariniame posėdyje, kuriame visi EP nariai galės išreikšti savo nuomonę dėl 13 straipsnio. Yra europarlamentarų, kurie kovoja ir už geresnę, labiau subalansuotą reglamentavimą.

Mūsų užduotis – įtikinti tuos, kurie dar nėra apsisprendę. Reikia parodyti, kad mūsų žodžio laisvė negali būti ant derybų stalo.

Prisijunkite prie mūsų kampanijos ir atsiųskite savo el. Laiško pavyzdį visiems Europos Parlamento nariams vienu paspaudimu.

Prisidėkite prie dar 40,000 asmenų, prašančių mūsų visų interesus saugančio teisės akto.

Štai el. laiškas, kurį ES atstovams nusiųsti galėsite vos vienu spustelėjimu. →

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti 3-iųjų šalių slapukus.

Priėmus naująjį ES pasiūlymą dėl autorių teisių, prasidės nauja cenzūros era. „YouTube“, „Facebook“ ir kitos dalinimosi failais platformos bus priverstos įdiegti naujus algoritmus, kurie tikrins, ar vartotojų įkeliamame turinyje yra autorių teisių saugomų elementų. Botai spręs, kuo galite dalintis Jūs, ir kuo su Jumis gali dalintis kiti. Visa, kas gali sukelti problemų, bus šalinama ir draudžiama. Net jei problemos visiškai nereikšmingos. Tai liečia mūsų laisvę kalbėti. Tai – cenzūra.

Norite imtis papildomų priemonių? Nemokamai paskambinkite savo europarlamentarui ir išsakykite savo nuomonę!

Autorių teisių apsauga svarbi visiems. Tačiau šis ES pasiūlymas nėra tinkama priemonė problemai spręsti. Norima, kad interneto paslaugų teikėjai, kaip antai „YouTube“ ir „Facebook“, tikrintų viską, tikrintų visą paprastų žmonių įkeliamą turinį, ir filtruotų bet ką, kas tik turi autorių teisių saugomų elementų.

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti 3-iųjų šalių slapukus.

Ir kaip tai bus įgyvendinta? Žinoma, kad per botus. Kadangi įmonės greičiausiai bijos baudų ir bus itin atsargios, robotai bus tokie griežti, kad negalėsime įkelti nieko, kas turi bent menkiausią tikimybę pažeisti autorių teises. Tavo draugų linksmybių muzikos festivalyje įrašas, kurį norėjot patalpinti į „Facebook“? Negalima, nes fone groja autorių teisių saugoma muzika. Linksmas mymas, kuriuo norėjot pasidalint per „Twitter“? Negalima, nes paveikslėlis paimtas iš filmo.

Negalima robotams patikėti spręsti, kur žodžio laisvė, o kur – nupiratuota medžiaga. Juk pavojus kilęs ne tik žodžio laisvei – pavojus kilęs ir Jūsų teisei į privatų gyvenimą, mat įmonės tinkamai filtruoti įkeliamą turinį galės tik nuolatos Jus stebėdamos.

Dar ne vėlu šį pasiūlymą užgesinti, tačiau tam reikia Jūsų paramos. Tai užtruks tik sekundėlę – vienu spustelėjimu galite el. laišku paraginti europarlamentarus balsuoti prieš jį.

Susipažinkite su įvykių eiga:

ES autorių teisės reforma išvengė pagrindinių problemų

Atviras kreipimasis dėl 13 straipsnio: negalima stebėti ir filtruoti interneto turinio!

Norite sužinoti daugiau apie autorių teisių direktyvos projekto blogybes? Štai keletas straipsnių:

Kas negerai su ES reikalavimu filtruoti interneto turinį?

Sužinokite, kokią grėsmę laisvėms kelia pasiūlymas dėl ES autorių teisių reglamentavimo

Estijos pirmininkavimo ES darbotvarkėje – masinis interneto filtravimas

Norite imtis papildomų priemonių? Nemokamai paskambinkite savo europarlamentarui ir išsakykite savo nuomonę!

Mūsų sąjungininkai:

Ansol:


ApTI:


BNNRC:


Frënn vun der Ënn:


Index on Censorship:


Associazione Antigone:


Italian Coalition for Civil Liberties and Rights:


Rights International Spain:


Estonian Human Rights Centre:


Polish Helsinki Foundation for Human Rights:


Hungarian Civil Liberties Union:


The League of Human Rights (LIGA):


Human Rights Monitoring Institute:


The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee:


D3 - Defesa dos Direitos Digitais:


Bits of Freedom:


JUMEN e.V. - Legal Human Rights Work in Germany

Center for Democracy & Technology (CDT)


Copyright for Creativity C4C

Centrum Cyfrowe

Access Info Europe

Open Media