ES autorių teisės reforma išvengė pagrindinių problemų

Diskusijų dėl autorių teisių reglamentavimo reformos Europos Parlamente metu pasiekta svarbi pergalė dėl žodžio laisvės. Tačiau ant laurų užmigti nevalia - mūsų laisvės vis dar pavojuje.

Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitetas praeitą savaitę balsavo prieš Autorių teisių direktyvos projekte numatytą cenzūros mechanizmą. Nors priimta versija toli gražu nėra tobula, „Liberties“ mano, kad, lyginant su pradine versija, pažangos daug. Galima tai užskaityti kaip nedidelę žodžio laisvės pergalę.

Pavyko išvengti didžiausių problemų

Iš pradžių 13 Direktyvos straipsniu norėta priversti vartotojų turinį saugančias ir platinančias interneto kompanijas cenzūruoti įkeliamą medžiagą. „Liberties“ kartu su dar 56-iomis žmogaus teises ir skaitmenines teises ginančiomis organizacijomis atviru laišku kreipėsi į ES politikos formuotojus su prašymu pašalinti šį probleminį reikalavimą. Mes nurodėme, kad reikalavimas baigtųsi cenzūra ir interneto turinio trynimu, taipogi lemtų nuolatinį vartotojų veiklos sekimą. Tai pažeistų žodžio laisvę, informacijos laisvę ir žmonių privatumą. Susirūpinimą dėl 13 straipsnio išreiškė ne tik žmogaus teises ginančios organizacijos, bet ir žymūs tyrėjai bei akademikai. Pasiūlymo teisėtumo klausimas privertė suabėjoti ir kai kurias ES valstybių narių vyriausybes.

Patvirtintoje LIBE reformos ataskaitoje siūloma pašalinti dvi labiausiai prieštaringai vertinamas 13 straipsnio dalis. Pirma, rekomenduojama pašalinti reikalavimą filtruoti kiekvieną įkeliamą kūrinį. Antra, nurodoma, kad licencijavimo sutarčių vykdymą užtikrinančios priemonės neturėtų internete veikiančioms įmonėms nustatyti bendros prievolės sekti savo vartotojus.

Kas toliau?

Kitas proceso etapas – balsavimas EP Teisės reikalų (JURI) komitete, kuris vyks 2018 m. sausio 24-25 d. Neseniai vykęs LIBE komiteto balsavimas buvo skirtas išvadoms piliečių laisvių klausimais paruošti – šios išvados padės JURI priimti sprendimą. LIBE parodė, kad yra už žmogaus teises, tačiau tai savaime nereiškia, kad JURI kaip už teisės aktą atsakingas komitetas vadovausis tuo pačiu požiūriu. „Liberties“ mano, kad JURI turėtų klausyti LIBE nuomonės. Tačiau šis klausimas yra vertinamas prieštaringai, jame susipynė daugybė vienas kitam prieštaraujančių interesų. Dėl to kova nesibaigs Parlamente – po balsavimo vyks trišalės derybos tarp valstybių narių atstovų Taryboje, Komisijos ir parlamentarų.

Diskusijos dar toli gražu nėra baigtos ir mes toliau dirbame ties Autorių teisių direktyvos klausimu, siekdami užtikrinti, kad ES politikos formuotojai rimtai atsižvelgtų į mūsų žmogaus teises. Jei šis klausimas jus domina, arba jei norite prisijungti prie mūsų kovos su cenzūra, kviečiame užsisakyti mūsų naujienlaiškį.