Zabraňte tomu, aby digitální reklamní průmysl zneužíval vaše data - zapojte se do kampaně #StopSpyingOnUs

Liberties zorganizovala podání řady stížností v celé Evropě, aby upozornila vnitrostátní úřady pro ochranu údajů na rizika behaviorálního reklamního průmyslu. Přidejte se k nám a podejte svou stížnost na obranu soukromí Evropanů spolu s námi!

by Eva Simon
Připojte se k naší kampani k řešení reklamních technik narušujících soukromí


Liberties zorganizovala sérii stížností (BE/FR, BG, CZ, DE, HU, EE , IE/UK, NL, PL, SI) napříč Evropou, aby upozornila vnitrostátní úřady pro ochranu údajů a požádala je, aby zahájily vyšetřování v odvětví behaviorální reklamy. Stížnosti poukazují na to, že nabízení v reálném čase a reklamní systém Google Authorized Buyers mohou sdílet osobní údaje uživatelů stovkám, ne-li tisícům společností. Děje se to bez toho, aby si to lidé uvědomovali, aniž by s tím měli možnost souhlasit či nesouhlasit, a aniž by s tím mohli něco dělat.

Všichni víme, že on-line reklamní ekosystém silně závisí na našich osobních údajích. Víme, že máme bezplatný obsah a bezplatné on-line služby, a že obojí má ve skutečnosti k bezplatnosti hodně daleko. Platíme za to svým nejcennějším majetkem: našimi osobními údaji. Ty zahrnují naši historii prohlížení, naši polohu, naši sexuální orientaci, naše náboženství a naši online identitu. Byly zaznamenány případy, kdy naše osobní informace, politické názory a hlasovací preference unikly nebo byly prodány, stejně jako u skandálu Cambridge Analytica. Zdá se, že Facebook z času na čas vytváří podivné kategorie, například „Nesnášeči Židů“, a nabízí tuto cílovou skupinu inzerentům. Nabídka v reálném čase je stejně děsivá jako tyto metody.

My v Liberties si myslíme, že způsob, jakým online reklama pracuje v reálném čase, je v rozporu s evropským zákonem na ochranu údajů, GDPR, který vstoupil v platnost před rokem. Online podnikatelské subjekty se snažily přizpůsobit své zásady ochrany osobních údajů a zásady souborů cookie tak, aby byly v souladu s GDPR. Kolikrát jste v minulém roce přijali zásady pro soubory cookie? I když se webové stránky snažily být v souladu s GDPR, existují určité metody, kter stejně porušují GDPR. Tyto společnosti mohou a musí žádat souhlas lidí se shromažďováním jejich údajů. Tento souhlas však musí být založen na informovaném rozhodnutí. A tento prvek zde chybí.

Dalším problémem této reklamní metody je, že riziko úniku dat je velmi vysoké. Když jsou naše data vysílána tisícům společností po celém světě, znamená to, že jsou naše osobní údaje v ohrožení. Neexistuje žádná kontrola nad tím, co se stane s našimi osobními informacemi. Pokud však nemůžeme prosazovat kontrolu nad našimi osobními údaji, porušuje to samo o sobě GDPR.

Podívejte se na video Dr. Johnnyho Ryana o tom, jak funguje nabídka v reálném čase

GDPR je už nějakou dobu v platnosti, ale zatím není skutečně prosazována. Pravidla jsou jasná, ale společnostem, které porušily GDPR, se skutečně nic nestalo. Rádi bychom to naší kampaní změnili.

Organizace zabývající se digitálními právy a lidskými právy ve 14 zemích EU nyní podaly stížnosti, založené na argumentech této kampaně, ke svým vnitrostátním úřadům pro ochranu údajů a požádaly je, aby prošetřily nabízení v reálném čase.

Je otázkou, zda tyto úřady pro ochranu údajů naleznou právní základ na vnitrostátní úrovni pro vyšetřování nabídek v reálném čase. Vzhledem k tomu, že v celé Evropě předkládáme stejné argumenty, mohly by začít spolupracovat a Evropský výbor pro ochranu údajů by se k tomu mohl vyjádřit. Některé reklamní metody by neměly být používány. Existují i jiné způsoby, jak nabídnout lidem reklamu než sdílění jejich soukromých informací, jako jsou kontextové reklamní metody, které respektují ochranu údajů.


Rádi bychom všem umožnili aby se mohli postavit proti sdílení dat a potenciálním únikům dat. Ti, jejichž data byla sdílena a vysílána, můžou podat stejnou stížnost svému národnímu úřadu pro ochranu údajů, jak to udělaly organizace pro lidská práva a digitálních práva. Můžete použít náš vzorový dopis, vyplnit vaše údaje a zaslat jej vašemu úřadu pro ochranu údajů. Tímto způsobem se můžete ujistit, že úřad pro ochranu údajů pochopí, že se to dotýká nejen organizací věnujících se těmto právům, ale i jednotlivců. Společně činíme náš hlas silnějším.

Pokud se chcete připojit, vyberte svou zemi a děkujeme za podporu: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Spojené království, Irsko.

Chcete se dozvědět více o tom, proč je RTB problematická? Přečtěte si „Ryanovu zprávu“ a sledujte toto video!

Jak podat stížnost k orgánu pro ochranu údajů:

Chcete se k nám připojit a zaslat dopis vašemu orgánu pro ochranu údajů v České republice? Jste rezidentem jiné země v EU? Vyberte si zemi: Belgie/Francie, Bulharsko, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Slovinsko/Spojené království a Irsko.

Tato stížnost byla předložena Ligou lidských práv a podána u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Pokud se k ní chcete připojit, můžete zaslat stížnost poštou nebo e-mailem na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Pro e-mailu použijte adresu: posta@uoou.cz nebo stiznosti@uoou.cz. Pro odeslání stížnosti poštou použijte tuto adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic

  1. Stáhněte si stížnost
  2. Vyplňte své osobní údaje
  3. Vytiskněte
  4. Podepište
  5. Zašlete poštou.
  6. Pro online formulář Úřadu pro ochranu osobních údajů klikněte zde. Stížnost můžete podat jeho vyplněním a odkliknutím nebo si jej můžete stáhnout a zaslat jako přílohu emailu.

Osobní údaje, jako je vaše jméno, datum narození, adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa jsou potřebné, protože to je jediný zákonný způsob, jak můžete být stěžovatelem.

Čím více stížností podáme, tím hlasitěji bude znít náš hlas.

Chtěli bychom přesvědčit Úřad pro ochranu osobních údajů, aby bral problém používání osobních údajů pro cílenou reklamu vážně. Liberties by chtěla tento případ řešit na úrovni EU, protože si myslíme, že společná akce jménem úřadů EU pro ochranu údajů je nejúčinnější způsob, jak změnit ekosystém internetové reklamy. Proto jsme vytvořili tyto webové stránky, kde občané EU mohou vyplnit stížnost v 11 různých zemích EU.

Chcete se dozvědět více o politice Liberties v oblasti digitální reklamy? Pokud ano, klikněte zde.