Parandame internetireklaami meetodid!

Liberties on korraldanud kaebused üle Euroopa, et tõmmata riiklike andmekaitseasutuste tähelepanu käitumusliku reklaami tööstuse ohtudele. Ühine meiega ja saada oma kaebus eurooplaste privaatsuse kaitseks!

Täname teid huvi eest, kuid see kampaania on lõppenud.

Pead sisu nägemiseks nõustuma kolmandate osapoolte küpsistega.

Liberties organiseeriskaebused üle Euroopa ( BE/FR, BG, CZ, DE, HU, IE/UK, NL, PL, SI), et saada riiklikeandmekaitseasutuste tähelepanu, paludes neil algatada uurimine käitumusliku reklaamitööstuse üle. Kaebused viitavad sellele, et reaalajas pakkumised ja Google’i reklaamisüsteemAuthorized Buyers võib levitada kasutajate isikuandmeid sadadele, kui mittetuhandetele, ettevõtetele. See juhtub, ilma et inimesed sellest teadlikudoleksid, ilma et nad saaksid sellega nõustuda või sellest keelduda, ja ilma etnad saaksid selle vastu midagi teha.

Me kõik teame, etinternetireklaami ökosüsteem sõltub tugevalt meie isikuandmetest. Me kõikteame, et saame tasuta sisu ja tasuta teenuseid internetis, mis ei oletegelikult kaugeltki mitte tasuta. Me maksame selle eest meie kõige väärtuslikumavaraga: oma isikuandmetega. See hõlmab meie sirvimise ajalugu, meie asukohta,meie seksuaalset sättumust, meie usutunnistust ja meie interneti-identiteeti.On olnud juhtumeid, kus meie isikuandmeid, poliitilisi vaateid jahääletuseelistusi lekitati või müüdi, näiteks Cambridge Analytica skandaal. Facebook tundub aeg-ajalt loovat kahtlaseid kategooriaid, näiteks „juutide vihkajad“, ja pakub seda sihtrühmareklaamijatele. Reaalajas pakkumine on täpselt sama hirmuäratav kui needmeetodid.


Meie, Liberties, arvame, etinternetireklaami reaalajas pakkumise toimimise viis on vastuolus Euroopa andmekaitse seadusega – isikuandmete kaitseüldmäärusega (GDPR-iga), mis hakkas kehtima aasta tagasi. Interneti-ettevõttedvõtsid vaevaks sobitada oma privaatsuse ja küpsiste poliitikat, et see oleksüldmäärusega kooskõlas. Kui mitu korda nõustusid eelmisel aastal küpsistepoliitikaga? Kuigi veebisaidid võisid püüda üldmäärusega kooskõlas olla, on teatudmeetodeid, mis seda siiski rikuvad. Need ettevõtted võivad ja peavad inimesteltnõusolekut küsima nende andmete kogumiseks. Kuid nõusoleks peab põhinemainformeeritud otsusel. Ja see element on siin puudu.

Teine probleem selle reklaamimeetodiga on see, et andmete lekke oht on väga suur. Kui meie andmeidlevitatakse tuhandetele ettevõtetele üle maailma, tähendab see, et meieisikuandmed on ohus. Puudub kontroll selle üle, mis meie isikuandmetega juhtub.Kuid kui me ei suuda teostada kontrollioma isikuandmete üle, rikub see iseenesest isikuandmete kaitse üldmäärust.

Vaata dr Johnny Ryani videot sellest, kuidas reaalajas pakkumine toimib

Isikuandmete kaitse määrus onjõustunud, kuid seda ei ole seni tegelikult jõustatud. Reeglid on selged, kuidmidagi olulist ei ole tegelikult juhtunud nende ettevõtetega, kes isikuandmetekaitse üldmäärust on rikkunud. Me tahaksime seda oma kampaaniaga muuta.

Seni on digitaalsete õigusteja inimõiguste organisatsioonid 14 EL-i liikmesriigis esitanud kaebusi oma riigiandmekaitseasutustele, tuginedes selle kampaania samadele argumentidele japaludes neil uurida reaalajas pakkumist.

See on keeruline küsimus, kasneed andmekaitseasutused leiavad riiklikul tasandil õigusliku aluse, etreaalajas pakkumist uurida. Kuna me esitame samad argumendid kogu Euroopas,võivad nad hakata koostööd tegema ja Euroopa Andmekaitsenõukogul võib ollaselles küsimuses sõnaõigus. Teatud reklaamimeetodeid ei tohiks kasutada. On kateisi viise, kuidas inimestele reklaami pakkuda, peale nende isikuandmeteedastamise, näiteks kontekstipõhiseid reklaamimeetodeid, mis austavadandmekaitset.

Tahaksime jõustada kõikimidagi andmete edastamise ja potentsiaalse andmete lekkimise vastu tegema. Sina,kelle andmeid on jagatud ja edastatud, saad esitada sama kaebuse oma riigi andmekaitseasutuselekui inimõiguste ja digitaalsete õiguste organisatsioonid. Võid valida meienäidiskirja, täita oma andmed ja saata selle oma andmekaitseasutusele. Sedatehes võid veenduda, et andmekaitseasutus mõistab, et mitte ainult pühendunudõigusteorganisatsioonid, vaid ka eraisikud on mures. Koos on me hääl võimsam.

Kui tahad meiega ühineda, palun vali riik, ja aitäh toetuse eest!

Kas tahad rohkem teada sellekohta miks RTB problemaatiline on? Loe “Ryan raport” ja vaata seda videot!

Kas soovid meiega ühineda ja saata kirja andmekaitseasutusele Eestis? Kas oled teise EL-i riigi elanik? Vali oma riik siin: Belgia/Prantsusmaa, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Madalmaad, Sloveenia/Ühendkuningriik/Iirimaa.

Selle kaebuse esitas Andmekaitse Inspektsioonile Eesti Inimõiguste Keskus.

Kui tahad meiega ühineda, võid Andmekaitse Inspektsioonile

saata kaebuse posti või e-posti teel.

Aadress posti teel saatmiseks: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn

Aadress e-posti teel saatmiseks: info@aki.ee. Palun pange aga tähele, et e-kiri oleks digitaalselt allkirjastatud Eesti digitaalse allkirja abil. Neil on ka näidisvorm, kuid see ei ole kohustuslik.

  • Laadi avaldus alla.
  • Täida oma isikuandmetega.
  • Prindi see.
  • Allkirjasta.
  • Saada posti teel.
  • Kaebuse saab ka isiklikult esitada eespool mainitud aadressil tööpäeviti kell 10-12 ja 14-16 (neljapäeviti 10-12 ja 14-15).)

Sinu isikuandmeid, näiteks nime ja aadressi, on vaja, kuna see on ainus viis, kuidas seaduse järgi kaebuse esitaja saad olla.

Mida rohkem kaebusi esitame, seda valjemaks me hääl muutub.

Sooviksime Andmekaitse Inspektsiooni veenda sihtreklaamiks kasutatavate isikuandmete probleemi tõsiselt võtma. Liberties sooviks selle juhtumi viia EL-i tasemele, sest usume, et EL-i andmekaitseasutuste ühine tegevus oleks kõige tõhusam viis muuta internetireklaami ökosüsteemi. Seetõttu lõimegi need veebisaidid, kus EL-i kodanikud võivad leida kaebusi, mida esitada 11 erinevas EL-i riigis.

Kas tahad rohkem teadaLiberties’e reklaamipoliitikast? Kui jah, klõpsa siin.