#WeDecide – direktdemokrati vs representativ demokrati, vem bör fatta besluten?

Visst borde vi alla få vara med och fatta de gemensamma besluten som har djup inverkan på våra liv, men många av oss vill hellre spendera sin tid med familjen än att utbilda sig om momströsklar och fraktbestämmelser.

Som vi redan påpekat i den fjärde delen av den här artikelserien anser vissa att direktdemokrati är den enda sanna formen av demokrati. När vi lämnar över makten till representanter som fattar beslut åt oss gör vi en kompromiss – en kompromiss mellan våra ideal och den praktiska verkligheten. Vi skulle vilja vara med och fatta alla de beslut som påverkar oss, det är bara det att vi inte har de resurser som krävs. Någon måste baka vårt bröd, laga våra trasiga tvättmaskiner, bygga vägar, läka brutna ben och så vidare – om alla försökte fatta välgrundade beslut i alla frågor som kräver gemensamt beslutsfattande skulle vi alla svälta ihjäl. Åtminstone skulle vi ha en massa trasiga tvättmaskiner. För att spara tid (och pengar – storskaliga folkomröstningar är dyra affärer) och ha möjlighet att leva våra liv delegerar vi en del av vår beslutsfattande makt till representanter.

Vissa av de som delar denna åsikt anser även att medan det antagligen varit en god idé tidigare i historien att betala några få tusen personer för att fatta gemensamma beslut i vårt namn så är detta inte längre fallet. Vid den här tidpunkten i den teknologiska utvecklingen har information blivit lätt att sprida, och att hålla folkomröstningar är långt billigare än någonsin tidigare. I Europa har nästan alla tillgång till internet, vi behöver bara utveckla en tillräckligt säker internetplattform så kommer alla kunna rösta hemifrån eller via sina mobiltelefoner. Det är alltså dags att kasta den gamla kompromissen åt sidan, återta vår makt och delta direkt i fattandet av de gemensamma besluten.

Men stämmer det verkligen? Är representativ demokrati bara en sorglig men nödvändig kompromiss som vi behöver (eller behövde) för att vara effektiva? Är direktdemokrati den sanna formen av demokrati?

Kom ihåg att demokrati står för "det system som förtjänar vårt moraliska stöd". Å ena sidan verkar det som att representativa demokratier fungerar relativt väl: de är hyfsat effektiva när det kommer till problemlösning, och eftersom de flesta människor för det mesta accepterar de beslut som deras representanter fattar tenderar de även att vara relativt stabila. De fungerar inte bara väl utan är även värda vårt moraliska stöd – de behandlar alla människor som jämlikar i offentligheten och allas intressen spelar in. Men å andra sidan är det i just dessa representativa demokratier som förtroendet för de demokratiska institutionerna urlakats, valdeltagandet sjunker och skapandet av policy blir alltmer avskilt från vanliga människor och deras åsikter. Visst måste något göras. Men från det faktum att de existerande problemen med representativ demokrati måste åtgärdas följer inte att vi bör göra oss av med representation. Representation är inte en sorglig men nödvändig kompromiss.

Det må vara sant att vi alla borde få säga vårt i relation till de gemensamma beslut som har djup inverkan på bakgrundsförhållandena i våra liv, men många av oss föredrar att spendera vår fritid med familjen istället för att läsa på om alla möjliga sorteras frågor som optimala momströsklar för fraktbestämmelser. Många av oss skulle tycka att det var oerhört jobbigt att behöva spendera 10 minuter varje kväll på att logga in på den centrala omröstningsplattformen och klicka på de lagstiftningsalternativ som ser bäst ut. Att säga att de av oss som inte vill göra detta är lata och inte förtjänar att få sina åsikter tagna på allvar är inte ett särskilt meningsfullt argument. När allt kommer omkring är det en helt legitim önskan att hellre vilja spendera sin fritid med familjen (eller med något annat) än att läsa på om fraktbestämmelser. Det är en helt legitim önskan att vilja betala andra för att läsa på om fraktbestämmelser och få sina värderingar och intressen tagna i åtanke när dessa fattar beslut om olika bestämmelser medan man tar hand om sina nära och kära. Om vi gjorde oss av med representation skulle vi neka att detta och andra fullt rimliga önskningar är legitima.

Dessutom skulle ren direktdemokrati föra med sig ett antal tillkortakommanden, och dessa skulle inte vara mindre betydelsefulla än de som representativ demokrati lider av. För det första är antalet alternativ man kan presentera på en valsedel inför en folkomröstning begränsat. Det finns då inget forum dit man kan vända sig för policybeslut som är godtagbara för alla. För det andra, om medborgare inte tillhör någon valkrets har de heller ingen skyldighet att ta allas behov i åtanke, och om vi fattade alla beslut genom folkomröstning är sannolikheten stor att det skulle leda till ett samhälle som lider under majoritetens tyranni.

Men detta innebär inte att vi inte bör ha direktdemokrati överhuvudtaget. Problemen med representativ demokrati kvarstår och är verkliga. Folket behöver återfå förtroendet för demokratin och de behöver kunna se att deras orosmoln är viktiga för deras beslutsfattare. Direktdemokrati och representativ demokrati bör få komplettera varandra.

En pessimistisk läsare må anse att vi förespråkar en blandning av två system vars bristfällighet vi nyss visat på. Men så är inte fallet. Du kan inte baka gott bröd om du bara har mjöl eller jäst. Men om du har båda delar (och några andra ingredienser därtill) är dina förutsättningar bättre.

Ren direktdemokrati eller ren representativ demokrati leder inte till en god demokrati. Men om du blandar dem och lägger till några mått fri press och ett hälsosamt civilsamhälle är chanserna godare att du har precis vad du behöver.


Vi vill höra vad du tycker. Anser du att vi bör ha mer direktdemokrati i Europa? Om så är fallet, vilka frågor anser du att vi bör fatta beslut om genom folkomröstning och varför? Lämna en kommentar under vårt Facebookinlägg och diskutera dina tankar med oss och andra läsare. Och kom ihåg att komma tillbaka nästa vecka och läsa den sista delen av WeDecide-serien. Den kommer att handla om EU.