Upphovssrättsomröstning innebär stort kliv bakåt för mänskliga rättigheter

Upphovsrättsdirektivet som godkänts av Europaparlamentet innebär ett stort kliv bakåt för mänskliga rättigheter och friheten på nätet i Europa.

Omröstningen den 12 september framstår som en särskilt stor besvikelse mot bakgrund av Europaparlamentets beslut i juli, när man röstade till fördel för mänskliga rättigheter och lämnade dörren öppen för förslag till en ny upphovsrättslagstiftning som uppnår en rimlig balans mellan yttrande- och informationsfriheten, rätten till ett privatliv och upphovsrättsinnehavares rättigheter.

Vem är det som bär ansvaret för att tillämpa upphovsrätten?

Den version av artikel 13 som antagits bygger på vanföreställningar. Den tycks ha skrivits med bristande förståelse för hur internetföretag fungerar och vilka följder förslaget kommer att få för internetanvändare. Axel Voss, som skrivit den version som antagits, ville se till att techjättar såsom Facebook och Google betalar proportionella avgifter för sitt användande av upphovsrättsskyddat material.

Avsikten är förståelig, men den version som Voss lagt fram kommer att leda till en situation där techjättar inte bara tjänar pengar på andras verk, utan även kontrollerar vad vi kan se och dela på nätet.

Detta lägger över ansvaret för att bevaka brott mot upphovsrätten på techföretagen. Men att vältra över ansvaret på dessa företag kommer att leda till allvarliga inskränkningar av vår rätt till yttrandefrihet och förmåga att diskutera känsliga politiska frågor, såsom amning eller hemfödelse, för att kunna fatta välgrundade beslut.

Hur kommer detta ske? I enlighet med det direktiv som Europaparlamentet godkänt kommer dessa företag bli tvungna att avlägsna allt användargenererat innehåll som kan omfatta upphovsrättsskyddat material, även om detta innehåll dokumenterar offentliga händelser eller personer.

Vi på Liberties och våra följare var tydliga med våra farhågor och kommunicerade dessa till ledamöterna: våra läsare har skickat fler än 4 000 brev under de senaste två veckorna, och totalt 47 000 sedan i våras. Men majoriteten av ledamöterna valde att ignorera våra farhågor, och visade därmed att de inte bryr sig om de rättigheter som tillhör alla européer.

Nästa steg

Nästa steg är förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen. Dessa förhandlingar är informella och kommer att avslutas när samtliga parter nått en överenskommelse. Den version som antogs av parlamentet under onsdagen kommer att vara utgångspunkten under förhandlingarna.

Liberties kommer att fortsätta att arbeta för en bättre upphovsrättslagstiftning inom EU, som respekterar allas intressen och omfattar grundläggande skydd av de mänskliga rättigheterna. Den slutgiltiga omröstningen om överenskommelsen mellan rådet och parlamentet väntas ske i januari år 2019.

Det är inte som att mänskliga rättigheter inte är av vikt för Europaparlamentets ledamöter. Den 12 september uttryckte de sin oro över kränkningar av demokratin och EU:s grundläggande värden i Ungern och triggade ett förfarande som kan komma att leda till sanktioner mot regeringen.

Men samtidigt som ledamöterna tog ställning mot kränkningar av rättigheter och rättsstatsprincipen i Ungern missade de sin chans att säkerställa skyddet av grundläggande rättigheter för samtliga EU-medborgare.

Liberties kommer att fortsätta sätta press på EU:s beslutsfattare för att se till att de inte missar chansen ännu en gång i de kommande förhandlingarna.