Fler än 80 organisationer uppmanar EU att dela ut medel till grupper som arbetar för rättigheter och demokrati

Idag skickade Liberties ett brev som undertecknats av 80 organisationer till EU-kommissionen och Europeiska rådet. I brevet uppmanar man EU att skapa en ny fond till stöd för grupper som arbetar för rättigheter och demokrati över hela Europa.

Vad kan du göra om du ser att politiker lägger skattemedel i egen ficka samtidigt som vägar och skolor förfaller? Om du har blivit tillsagd att du inte får organisera en fredlig demonstration för att klaga över nedskärningar av offentliga medel, annars kommer polisen att bötfälla dig? Vad ska du göra om du vill veta varför myndigheter säger att de behöver spionera på allmänhetens e-postkommunikation, men regeringsvänliga medier inte ger dig hela bilden? Vem kan du vända dig till om ett sjukhus vägrar ge ditt barn en rutinmässig operation som kan rädda dess liv för att man inte tycker om din religion? Om domarna i ditt land vill döma dig ohörd då de kontrolleras av politiker? Vad gör du om din syster faller offer för våld i hemmet, men härbärget som ger henne skydd kommer läggas ned eftersom landets politiker inte anser att kvinnor har samma rättigheter som män?

Klicka här för att läsa vårt öppna brev

Läs om varför vi behöver en frihetsfond

Du kan försöka ta upp frågan i din lokala domstol, eller kanske till och med i Europadomstolen. Men det är dyrt och komplicerat. Du kan försöka organisera en demonstration eller skriva ett brev till din folkvalda representant. Du kan försöka läsa på om vad lagen säger. Men du är bara en röst, en person.

Alla behöver vi icke-statliga organisationer

Det är här som grupper som arbetar för rättigheter och demokrati – eller oberoende icke-statliga organisationer – kommer in i bilden. De hjälper oss att skydda våra rättigheter genom att föra våra fall till domstol. De kan hjälpa till att organisera oss tillsammans med tusentals andra likasinnade medborgare så att vi med enad röst kan berätta vad vi tycker för politiker genom demonstrationer och namninsamlingar. De kan förklara för oss vad komplicerade ändringar av lagen kommer att innebära för våra friheter, och hur vi kan kämpa för att skydda dessa.

Men grupper som arbetar för rättigheter och demokrati kan inte hjälpa dig att skydda dina rättigheter utan pengar. De flesta regeringar vill inte stödja aktivister som kritiserar dem.

Det är inte bara länder som Polen, Ungern och Rumänien som tvingar icke-statliga organisationer på knäna genom att skära ned på eller blockera donationer. Finansiella medel för grupper som arbetar för rättigheter och demokrati minskar i stora delar av EU. Extremhögerns uppgång i Europa innebär dessutom att grupper som kämpar för att skydda vårt demokratiska levnadssätt och våra friheter måste göra mer med begränsade medel.

Därför har Liberties tillsammans med 80 andra organisationer från olika länder idag skickat ett brev som uppmanar EU-kommissionen och nationella regeringar i Europarådet att skapa en ny fond till stöd för grupper som arbetar för rättigheter och demokrati. Europaparlamentet har visat sitt stöd för idén. Men EU-kommissionen har valt att ignorera våra ledamöter. Istället har kommissionen lagt fram ett förslag om ett finansieringsprogram som inte erbjuder något som helst stöd för grupper som arbetar med rättigheter och demokratifrågor på lokal eller national nivå.

Vi kan förhindra bortfallet av aktivister som hjälper vanliga medborgare att kämpa för sina rättigheter. Vi kan blåsa nytt liv i våra vacklande demokratier och hjälpa medborgare som dig att organisera och mobilisera sig mot nya auktoritära krafter. Men bara om vi kan få EU att använda våra skattepengar till att stödja och finansiera organisationer som ser till att rättigheter och friheter fortsätter att stå i centrum i Europa.

Klicka här för att läsa vårt öppna brev

Läs om varför vi behöver en frihetsfond

Ladda ner vårt policydokument om ett Instrument för europeiska värden