Europaparlamentet ställer sig bakom fond för rättigheter och demokrati

Idén om en ny fond för grupper som arbetar för rättigheter och demokrati inom EU vinner terräng. Det kommer vara väsentligt om EU inte vill se fler demokratiskt valda envälden som Ungerns Fidesz.

Tisdagkväll såg ett viktigt framsteg för Liberties och människorättsförsvarare över hela EU. Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter ställde sig bakom idén om en ny EU-fond som delar ut medel till grupper som arbetar för demokrati och rättigheter över hela EU. Utskottets resolution uppmanar EU-kommissionen att etablera ett instrument för europeiska värden med en majoritet på 25 mot 5.

Första gången fonden föreslogs var av Liberties år 2015, och sedan dess har idén fått ökat stöd från grupper som skyddar mänskliga rättigheter; EU:s byrå för grundläggande rättigheter; EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, Vera Jourova, och ett växande antal ledamöter i Europaparlamentet.

Läs Liberties förslag om ett instrument för europeiska värden

EU pumpar in miljontals euro i finansiella medel för grupper som arbetar för demokrati och rättigheter utanför unionens gränser. Flera av EU:s finansieringsprogram erbjuder pengar för att hjälpa dessa organisationer främja EU:s grundläggande värden utanför Europa. Den största fonden – det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter – delar ut 1,3 miljarder euro över sju år. Men EU spenderar så gott som inga pengar på att främja och skydda rättigheter och demokrati inom sina medlemsländer. Istället måste européer förlita sig på att Norges, Islands och Lichtensteins regeringar samt filantropiska stiftelser är villiga att främja rättigheter och demokratin på hemmaplan. EU bör engagera sig och investera i de värden som EU och européer delar.

Grupper som arbetar för rättigheter och demokrati över hela Europa står inför nedskärningar av finansiella medel, förtalskampanjer och en kvävande byråkratisk börda. Dessa problem är som allvarligast i Ungern och Polen, där regeringar har stängt av alla allmänna medel för aktivister. Den ungerska regeringen har dessutom vidtagit åtgärder som i praktiken förhindrar eller begränsar de medel som dessa grupper kan ta emot från internationella bidragsgivare. På Irland har myndigheterna skapat ett liknande problem för kampanjarbetare. I Ungern och Polen, samt i Bulgarien, Italien och Rumänien, har politiker och medier som är vänligt inställda mot regeringen drivit förtalskampanjer mot människorättsförsvarare. Om allmänheten förlorar förtroendet för kampanjarbetare kommer människor att sluta donera eller bry sig om vad de har att säga. Dessa åtgärder är utformade för att tysta regeringskritiska röster, som utgör en avgörande del av en balanserad demokratisk debatt.

Om instrumentet för europeiska värden blir verklighet skulle det kunna spela en avgörande roll i att motarbeta auktoritarianismens röta som smyger sig fram över EU. Resultatet från helgens val i Ungern visar tydligt att auktoritära regeringar kan rigga ett demokratiskt system för att hålla sig kvar vid makten. Det är svårt att föreställa sig hur Fidesz skulle kunnat förlora valet under rådande omständigheter. Det finns bristande utrymme för en balanserad debatt eller kritik av regeringen. Public service-radio och -tv har blivit en propagandamaskin och de flesta privatägda medier är vänligt inställda till regeringen. Det har sitt pris att säga sin mening: regeringen iscensatte nedläggningen av den huvudsakliga vänstersympatiserande dagstidningen år 2016 efter att det publicerats en artikel om korruption inom regeringen. Och regeringen har trakasserat aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet sedan år 2013. För att inte nämna att både detta och valet år 2014 ansågs orättvisa av internationella bevakande organisationer på grund av hur man ritade om valkretsgränserna för att gagna regeringspartiet och att Fidesz tycktes använda statliga (istället för enbart partiets egna) medel för sin valkampanj. Slå samman detta med bristen på en politisk opposition som motvikt, och de miljoner som Fidesz har investerat i att sprida rädsla genom hatfyllda kampanjer som skapar mytiska drakar som enbart premiärminister Orban kan dräpa. Hur skulle någon annan än Fidesz ha kunnat vinna?

Läs Liberties förslag om ett instrument för europeiska värden

En ny fond till stöd för rättighets- och demokratikampanjer över hela EU kan, om den är tillräckligt stor och finansierar rätt sorts verksamhet, bidra till att dessa grupper har tillräckliga resurser för att hålla den sant demokratiska debatten levande. Av särskild vikt, vilket även utskottet påpekar i sin resolution, är att grupperna får stöd för att kommunicera med allmänheten. Inte bara för att hjälpa befolkningen förstå och aktivt delta i aktuella frågor, men också för att förklara för människor varför det ligger i deras intresse att försvara oberoende domstolar, en fri och oberoende press, rättvisa val och medborgerliga rättigheter. Organisationer som kämpar för våra rättigheter är avgörande för välfungerande demokratiers överlevnad, eftersom de ställer regeringar till svars för sina handlingar och gör det möjligt för allmänheten att delta i lagstiftande och beslutsfattande processer. Det är därför EU spenderar så mycket pengar på att stötta dem i andra länder.

Kampen för ett instrument för europeiska värden är inte över än. Resolutionen som har antagits av utskottet kommer nu att presenteras inför samtliga ledamöter i Europaparlamentet för en omröstning i plenarsammanträde. Om det går igenom kommer det att sätta tryck på EU-kommissionen att inkludera ett förslag om att skapa ett instrument för europeiska värden i sin nya sjuåriga budget, som kommer att presenteras i maj. Sedan kommer det sista steget vara att få de nationella regeringarna i rådet att ge sitt samtycke.

Vill du att det ska skapas ett instrument för europeiska värden? Ta 20 sekunder och mejla Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.