Daugiau nei 80 organizacijų paragino ES finansuoti teisių ir demokratijos grupes

Šiandien "Liberties" nusiuntė Europos Komisijai ir Tarybai atvirą laišką, kurį pasirašė daugiau nei 80 organizacijų. Organizacijos prašo ES sukurti naują Europos teisių ir demokratijos apsaugos grupių paramos fondą.

Ką daryti, kai matai, kaip politikai grobsto mokesčius, o keliai dyla, mokyklos byra? Ką daryti, kai policininkai grasina išrašyti Jums baudą, jei organizuosite taikų protestą dėl valstybės biudžeto apkarpymo? Ką daryti, jei nori sužinoti, kodėl valdžia mano, kad tiesiog būtina šniukštinėti po piliečių el. laiškus, o vyriausybei palanki žiniasklaida neatskleidžia visų detalių? Kur kreiptis, jei ligoninė atsisako atlikti Jūsų vaikui paprastą, tačiau jo gyvybę išgelbėsiančią operaciją dėl to, kad medikams nepatinka Jūsų religija? Jei žinot, kad Jūsų byla nebus nagrinėjama teisingai, nes teisėjai yra kontroliuojami politikų? Ką daryti, jei Jūsų seserį sumušė sugyventinis, tačiau jos apsaugą galinčią užtikrinti prieglaudą ketinama uždaryti dėl to, kad politikai netiki, jog moterys turi lygias teises?

Susipažinkite su mūsų atviru laišku

Sužinokite, kodėl mums reikia Laisvių fondo

Galima pabandyti kreiptis į vietos teismus arba net į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Tačiau tai bus sudėtinga ir daug kainuos. Galima bandyti surengti mitingą arba raštu kreiptis į išrinktus tautos atstovus. Galima bandyti išsiaiškinti, kas parašyta įstatymuose. Bet Jūs viso labo tik vienas žmogus – vienas balsas.

Mums visiems reikia NVO

Būtent čia ir galime pakalbėti apie teisių ir demokratijos apsaugos grupes, nepriklausomas nevyriausybines organizacijas. Jos padeda mums apginti savo teises – kreipiasi dėl mūsų į teismus. Jos gali padėti mums susiburti su tūkstančiais bendraminčių ir kartu, per protestus ir peticijas, išsakyti politikams savo nuomonę. Jos mums išaiškina, kaip sudėtingos įstatymų pataisos atsilieps mūsų laisvėms, ir parodo, kaip kovoti už savo teises.

Tačiau teisių ir demokratijos apsaugos grupės negali Jums padėti ginti savo teisių be pinigų. O dauguma vyriausybių nenori finansuoti jas kritikuojančių aktyvistų.

Ne tik Lenkija, Vengrija ir Rumunija bando užkirsti kelią NVO gauti paramą ir taip pastarąsias nustekenti. Teisių ir demokratijos apsaugos grupių finansavimas sumažėjo daugelyje ES šalių. Per Europą nuvilnijusi kraštutinės dešinės banga reiškia, kad už demokratinį gyvenimo būdą ir mūsų laisves kovojančios grupės turi pasiekti kur kas daugiau už mažiau.

Dėl to „Liberties“ ir dar 80 skirtingų šalių organizacijų šiandien raštu kreipėsi į Europos Komisiją bei Europos Tarybą, prašydamos šias sukurti naują teisių ir demokratijos grupių paramos fondą. Europos Parlamentas jau išreiškė savo pritarimą, tačiau Europos Komisija nekreipė dėmesio į EP narių nuomonę. Vietoje to Komisija pateikė pasiūlymą dėl finansavimo programos, kuri nepadės vietos ir nacionaliniu lygiu veikiančioms teisėms ir demokratijos apsaugos grupėms.

Mes galime užtikrinti, kad piliečiams už savo teises kovoti padedantys aktyvistai neišnyktų nuo žemės paviršiaus. Mes galime atgaivinti nustekentas demokratijas, padėti piliečiams organizuotis ir mobilizuotis prieš naujuosius autoritarus. Tačiau tik tuo atveju, jei įtikinsime ES mūsų mokesčių pinigais remti ir finansuoti teises ir laisves Europoje saugančias organizacijas.

Susipažinkite su mūsų atviru laišku

Sužinokite, kodėl mums reikia Laisvių fondo

Atsisiųskite mūsų Europos vertybių apsaugos priemonės politikos dokumentą