Tech & Rights

Volební stopař 2019 #Vote4Values

Vytvořili jsme stopaře, který vám ukáže, jaký podíl poslanců je proti hodnotám, ke kterým politickým skupinám patří a jak se očekává, že si ve volbách povedou.

by Israel Butler

Vítejte ve volebním stopaři #Vote4Values. Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem. Strany, které narazily na problémy s EU za to, že nedokázaly dodržovat základní hodnoty, se nacházejí ve všech čtyřech největších politických skupinách v Evropském parlamentu. Náš stopař ukazuje, že proti-hodnotové strany v EPP, S&D, ALDE a ECR zvýší svou sílu a vliv v rámci těchto skupin. Pokud tyto proti-hodnotové strany zůstanou v srdci politické moci, pak bude velmi málo pravděpodobné, že by EU nadále podporovala naše základní hodnoty. Z celkového podílu Evropského parlamentu, protihodnotoví poslanci EP pravděpodobně nebudou spravovat více než 29% podíl. Nemusí však dosáhnout většiny, aby blokovaly úsilí EU o ochranu našich základních hodnot, pokud mohou ovlivnit hlavní politické skupiny zvenčí. Proto je důležité, aby centristické politické skupiny vyhnaly své protihodnotové strany a spolupracovaly napříč stranam.

Vytvořili jsme stopaře, který vám ukáže, jaký podíl poslanců je proti hodnotám, ke kterým politickým skupinám patří a jak se očekává, že si povedou ve volbách. Stopař vám také ukáže, které pro-hodnotové koalice jsou možné, pokud budou politické skupiny ochotny vykopnout svá špatná jablka. A nakonec můžete také vidět proti-hodnotové koalice, které by mohly vzniknout, pokud se hlavní politické skupiny rozhodnou spolupracovat s politickými skupinami a stranami proti hodnotám.

Stopař je založen na datech z veřejného průzkumu Evropských voleb od Politica a bude pravidelně aktualizován.

V případě, že jste jej zmeškali, prohlédněte si náš úvod ke stopaři a náš slovníček pojmů, který vysvětluje, jak funguje Evropský parlament.

Květnová aktualizace

Pokud jste se k tomuto článku vrátili, abyste zjistili, jak se věci změnily od doby, co jsme stopaře spustili, zde je v kostce, na čem jsme pracovali 4. února, 4. března, 29. března, 23. dubna a 13. května. Ve většině případů se očekává, že protihodnotové strany v rámci ELS, S&D, ALDE a ECR zvýší svou relativní sílu ve srovnání s počtem křesel v současném Evropském parlamentu. Existují ještě tři možné pro-hodnotové koalice, které by mohly teoreticky vytvořit většinu, kdyby se politické skupiny rozhodly zbavit svých protihodnotových poslanců. V dubnové televizní debatě však Manfred Weber, kandidát EPP na předsedu Komise, vyloučil možnost, že by ELS vytvořila spojenectví s krajní pravicí.

Od chvíle, kdy jsme v únoru spustili stopaře, se průzkumy veřejného mínění příliš neměnily. To znamená, že v posledních měsících zůstal počet míst, o nichž se předpokládá, že politické skupiny získají, víceméně stejný. V politické sféře však došlo k velkým změnám. Největší vývoj od naší poslední aktualizace byl politický. Za prvé, nyní to vypadá, že se Spojené království bude účastnit voleb do Evropského parlamentu. Zaměříme se na to, jak bude vypadat Evropský parlament bez Spojeného království, protože i když si zvolí nové poslance, zřejmě tam nezůstanou dlouho. Očekáváme však, že čtenáři budou zvědaví, jak by mohla účast Spojeného království na volbách ovlivnit čísla. Takže vám poskytneme přehled o tom, jak by přítomnost britských poslanců Evropského parlamentu mohla mít dopad na možné pro a protihodnotové koalice prostřednictvím samostatného noe-Brexitového volebního průvodce.

Za druhé, dvě protihodnotové politické skupiny, ENF a EFDD zmizely. Italská Salvini tvoří novou skupinu, Evropskou alianci pro lidi a národy (EAPN). Očekává se, že tato skupina pojme většinu členů ENF, některé členy EFDD a možná i některé členy ECR. Více o těchto dvou změnách se můžete dočíst v naší metodologii.

Třetí vývoj spočívá v tom, že největší politické skupiny začaly otevřeně uznávat, že v jejich řadách jsou špatné vlivy a že s tím musí něco udělat. V rámci EPP jsme viděli diskusi o členství Fidesz a strana byla suspendována, dokud nebude v březnu zahájeno vnitřní vyšetřování. Zůstává však součástí skupiny. Potřeba nezávislého vyšetřování je sporná vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek objektivních důkazů z různých nezávislých evropských a expertních orgánů OSN a samotného Evropského parlamentu, které by dokládaly rozsah porušení, kterých se dopustila vláda Fidesz. Skupina S&D rovněž oznámila „zmrazení“ vztahů s rumunským členem, dokud nebude v červnu oficiálně přijato rozhodnutí. Podobně skupina ALDE doporučila, aby byl její rumunský člen vyloučen - o čemž se bude hlasovat v červnu.

To znamená, že diskuse o všech těchto potenciálně vyloučených protihodnotových stranách se uskuteční až po volbách. To naznačuje, že politické skupiny se více zajímají o svou velikost než o dodržování základních hodnot. Zpoždění těchto rozhodnutí, dokud nebudou známy výsledky, umožňuje každé skupině zvážit, kolik je bude vyloučení strany stát, pokud jde o počet křesel, které by člen měl vzít sebou, a jak to oslabí skupinu vůči jiným frakcím. A navíc se nezdá, že by skupina S&D hovořila o disciplinování svého maltského nebo slovenského člena, ani že ALDE hodlá jednat s českým členem. Brexit by představoval potenciálně užitečnou příležitost pokračovat v diskusích o problematických členech. Politické skupiny by mohly využít období mezi volbami a Brexitem k tomu, aby vyloučily své protihodnotové strany dříve, než Evropský parlament klesne na 705 křesel.

Současné rozložení křesel v Evropském parlamentu

Začněme s tím, jak se věci mají teď. První graf ukazuje, jak vypadá Evropský parlament v roce 2019 v době před volbami. Skládá se ze 751 křesel a zahrnuje všechny britské poslance. Graf znázorňuje způsob, jakým jsou poslanci EP uspořádáni v Evropském parlamentu a sedí zleva doprava v závislosti na jejich politickém postavení. Podívejte se na tabulku pod obrázkeme a zjistěte přesné počty poslanců v každé skupině. Čísla, která jsme uvedli pro každou skupinu, ukazují, kolik poslanců EP je v příslušné skupině ke konci ledna 2019.

Kde sedí v současném Evropském parlamentu proti-hodnotoví poslanci?

V tomto druhém grafu jsme zobrazili Evropský parlament tak, jak je tomu nyní, a označili poslance, kteří jsou proti hodnotám tak, že jsou vybarveni černě.

{{#open-1}}Chci se dozvědět více{{/open-1}}

{{#hidden-1}} Takže EFDD a ENF jsou černou barvou úplně vpravo. Ale pak uvidíte také rozptýlené černé tečky mezi ostatními politickými skupinami. V grafu jsou to zleva doprava:

  • Ve středo-levé skupině S&D, 3 poslanci z Maltské Partit Luburista (PL), 10 poslanců z rumunské strany Partidul Social Democrat (PSD), 4 poslanci ze strany SMER ze Slovenska.
  • V centristické skupině ALDE 2 poslanci z české strany ANO a 2 poslanci z rumunské strany ALDE, která je mladším koaličním partnerem Partidul Social Democrat
  • Ve středopravé straně EPP 11 poslanců z maďarské strany Fidesz.
  • V pravicové, euroskeptické ECR 14 poslancům z polské strany PiS (Právo a spravedlnost). {{/hidden-1}}

Pokud byste chtěli vědět, ve které politické skupině sedí politické strany z vaší země, podívejte se na tento odkaz. Můžete sledovat národní strany z celé EU nebo zadejte název strany, která vás zajímá a dozvíte se, do které politické skupiny v Evropském parlamentu patří.

{{#open-2}}Chci se dozvědět více{{/open-2}}

{{#hidden-2}} Výše uvedená tabulka vám dává jasnější představu, že žádná ze čtyř největších politických skupin v Evropském parlamentu není osvobozena od národních stran, které EU zpochybnila nebo odsoudila za porušování základních hodnot. Pokud politická skupina obsahuje protihodnotové strany, může to být problematické. To proto, že politické skupiny mají tendenci chránit své národní strany před kritikou. I když jde o dodržování velmi základních hodnot, které je Evropský parlament právně povinen chránit.

Například EPP pomáhá chránit maďarskou Fidesz před kritikou v Evropském parlamentu již řadu let tím, že zmírňuje usnesení a zablokovala dřívější pokusy aktivovat článek 7 z loajality vůči své straně. Postup podle článku 7 dostává zemi do programu ministrů členských států v Radě a může vést k sankcím. Podobně došlo k nedávnému hlasování o odsouzení korupce předsedy vlády České republiky Andrejem Babišem. Ale většina poslanců ALDE (liberálů) v Evropském parlamentu hlasovala proti usnesení, aby se snažila chránit svou českou stranu ANO, kterou vede Babiš. Naproti tomu ALDE hlasovala ve prospěch usnesení, které odsuzuje rumunskou vládu, jejíž rumunským členem je mladší koaliční partner. Středoevropská skupina S&D má také více smíšených záznamů. Převážně hlasovali za ochranu základních hodnot a odsoudili své členské strany v Rumunsku a na Slovensku, ale když přišlo na Maltu, většina se zdržely hlasování. Poté se při společném hlasování o Maltě a Slovensku koncem března 2019 skupina do značné míry zapojila do kritiky svých vlád.

Mezinárodní tlak, obzvláště pokud pochází z EU, může být velmi efektivní, když přesvědčí vládu, aby zlepšila své chování. Pokud tedy politická skupina chrání vládu, která porušuje základní hodnoty, umožňuje vládě jít dál a rychleji v odcizování se od základních záruk, které ji činí moderní evropskou demokracií. A to není jen špatná zpráva pro lidi žijící v této zemi. Protože ostatní vůdci a strany jsou tak povzbuzováni k tomu, aby porušili pravidla, protože vědí, že z toho vyváznou bez trestu. A tento problém se šíří do dalších zemí EU.

Jediným způsobem, jak může Evropský parlament účinně chránit základní hodnoty, je, pokud bude každá politická skupina ochotna konfrontovat, ukáznit a v případě potřeby vykázat svá špatná jablka. Jak jsme uvedli v aktualizaci, ve skupinách EPP, S&D a ADLE byly v tomto směru provedeny některé kroky.{{/hidden-2}}

Jak to bude vypadat po volbách?

Níže uvádíme graf, který vám ukáže, jak bude vypadat další Evropský parlament podle současných průzkumů veřejného mínění. Možná si všimnete, že v novém parlamentu je méně míst - Brexit snížil počet ze 751 na 705 celkem. Rozhodli jsme se držet se toho, jak bude vypadat Evropský parlament bez Spojeného království. Je to proto, že i když se Spojené království pravděpodobně zúčastní voleb, je vysoce pravděpodobné, že brzy opustí život Evropského parlamentu. A když se tak stane, britští poslanci EP také odejdou a Evropský parlament se vrátí na 705 poslanců. V případě, že jste zvědaví, jak by věci vypadaly, kdyby se Spojené království zúčastnilo voleb, máme pro vás několik samostatných analýz. Chcete vědět, odkud máme naše data? Klikněte zde pro více informací.

Kdo má míň, kdo víc a kdo na tom bude stejně?

{{#open-3}}Chci se dozvědět více{{/open-3}}

{{#hidden-3}} Kdo má míň? Porovnáte-li to se situací v současné podobě, uvidíte, že jak středopravá skupina EPP, tak středo-levá skupina S&D pravděpodobně ztratí mnoho křesel - i když zůstávají dvěma největšími skupinami. U Zelených se také očekává, že ztratí křesla. Pravicová euroskeptická ECR na tom bude hůř. V současné době má ECR 19 poslanců z Velké Británie, kteří se ocitnou po Brexitu mimo rovnici. Ale to nepředstavuje všechny jejich ztráty. Ve srovnání s její post-Brexitovou velikostí se bude procento křesel, které ECR drží, stále zmenšovat. ECR oznámila, že přivítá dvě nové strany: Debout la France (z Francie) a Fórum pro demokracii (z Nizozemska). Ale to ji pořád moc nepomůže.

Kdo na tom bude stejně? Krajně levicová skupina GUE-NGL vypadá, že zůstane stejná.

Kdo si polepší? Očekává se, že liberální (ALDE) budou růst - to je z velké části díky skutečnosti, že se od Macronovi strany (La République en Marche) očekává, že se k nim připojí a možná se i změní název skupiny, ale nevíme, jak. ENF byla nahrazena novou skupinou iniciovanou italskou stranou Salvini, EAPN. Tato skupina pravděpodobně pojme stávající členy ENF spolu s některými poslanci z EFDD, která zanikla a možná několik členů z ECR.

Neznámé. EFDD jako politická skupina zmizí. Očekává se, že někteří její členové se připojí k EAPN, která nahradila ENF. Italské Hvězdné Hnutí má v úmyslu vytvořit novou politickou skupinu, ale v současné době nemá dostatek poslanců z dostatečného počtu zemí EU, aby splnili minimální požadavky na vytvoření nové skupiny. Takže jsme přidali tyto poslance k „novým“ poslancům a poslancům Evropského parlamentu, kteří ještě nejsou připojeni k žádné politické skupině.{{/hidden-3}}


Bližsí pohled na to, co tyto volby znamenají pro poslance, kteří jsou proti hodnotám

Abyste mohli získat lepší představu o tom, jak si protihodnotové strany a skupiny povedou, označili jsme je v dalším grafu černou barvou. Chcete více detailů?

{{#open-4}}Chci se dozvědět více{{/open-4}}

{{#hidden-4}}Zleva doprava můžeme vidět:

  • Ve středo-levé skupině S&D, 4 poslanci (ze 3) z maltské Partit Luburista (PL), 9 poslanců EP (z 10) z rumunské strany PSD, 3 poslanci strany SMER ze Slovenska (z původních 4).
  • V centristické skupině ALDE, 6 poslanců (z 2) z české strany ANO a 4 poslanci z rumunské strany ALDE (z původních 2)
  • Ve středopravé EPP 14 poslanců (z 11) z maďarské strany Fidesz.
  • V pravicové euroskeptické ECR, 23 poslanců (ze 14) z polské strany PiS (Zákon a spravedlnost).
  • Můžeme vidět také novou skupinu EAPN, kterou iniciovala Salvini se 74 poslanci. Tato skupina v podstatě nahrazuje ENF (která má v současném Evropském parlamentu 36 poslanců). EFDD zmizela úplně. Někteří z jejích poslanců EP uvedli, že se připojí k EAPN. Zbytek jsme seskupili do klastru „nezařaditelné 5ti hvězdičkové hnutí“. Nejedná se o politickou skupinu, i když mnoho z těchto poslanců se bude v budoucnu snažit politickou skupinu vytvořit. {{/hidden-4}}.

Počet protihodnotových poslanců po volbách, poté co UK opustí EU, odhaduje na zhruba 137 poslanců, což je více než 124. To je více než 19.5% ze 705 míst. Řekněme, že toto číslo bude ve skutečnosti větší. Existují tři typy poslanců, které jsme do tohoto čísla nezahrnuli.

Jedná se o "nezařazené" a nové strany a novou iniciativu italského 5ti- hvězdičkového hnutí, která byla dříve součástí skupiny EFDD.

{{#open-5}}Chci se dozvědět více{{/open-5}}

{{#hidden-5}}"Nezařazení" poslanci Evropského parlamentu, kterých strany nejsou členy žádné politické skupiny. Jejich seznam v současném Evropském parlamentu naleznete zde. Někteří z nich patří ke stranám, které pravděpodobně mohou být považovány za protihodnotové. Například řecká Golden Dawn, maďarský Jobbik a NPD z Německa.

Některé nové politické strany vstupují do voleb poprvé, a zatím neoznámily dohodu o vstupu do politické skupiny. Přinejmenším některé z těchto stran pravděpodobně budou považovány za proti-hodnotové, jako je španělská Vox.

Nakonec se italské 5-ti hvězdičkové hnutí snaží vytvořit novou politickou skupinu. Pětihvězdičkové hnutí patřilo dříve do skupiny EFDD, kterou jsme na základě akademické analýzy klasifikovali jako „proti-hodnotovou“ (viz naše metodologie). V této fázi je těžké říci, zda by tato nová skupina byla odborníky označena za proti-hodnotovou.

Průzkumy veřejného mínění v současné době předpokládají, že 66 poslanců Evropského parlamentu bude ve zcela novém seskupení "nezařazených a 5ti hvězdičkového hnutí". Ale i kdyby všechny tyto křesla měla být obsazena protihodnotovými stranami, celkové procento poslanců proti hodnotám by dosáhlo kolem 29%. A je velmi nepravděpodobné, protože existují strany bez proti-hodnotových tendencí, které jsou mezi novými a "nezařazenými" poslanci Evropského parlamentu. {{/hidden-5}}

Co by se stalo, kdyby se protihodnotoví poslanci odtrhli a vytvořili novou skupinu nebu superskupinu?

Další dvě grafy vám poskytnou lepší vizuální představu o tom, jak by to vypadalo, kdyby se proti-hodnotové strany rozhodly spolupracovat. Říkáme jim "proti-hodnotoví exilanti".

Následující graf ukazuje, jak by vypadal Evropský parlament, kdyby všichni proti-hodnotoví poslanci z EPP, S&D, liberální (ALDE) a ECR opustili své skupiny a vytvořili novou vlastní skupinu.

{{#open-6}}Chci se dozvědět více{{/open-6}}

{{#hidden-6}} Jen pro objasnění, tato anti-hodnotová exilová skupina je náš vlastní vynález - nevíme o žádném plánu skutečně vytvořit takovou skupinu. Chceme jen ukázat, jak by to vypadalo, kdyby se to stalo, protože ta možnost existuje. Vedle nich máte EAPN, která efektivně nahradila ENF. Obě tyto skupiny jsme vyfarbili černě, ale můžete najet na štítky pod grafem, abyste zjistili, která skupina je která. {{/hidden-6}}

A tato další tabulka ukazuje, jak by vypadal Evropský parlament, kdyby proti-hodnotoví exilanti společně s EAPN vytvořili protihodnotovou superskupinu. Znovu je to hypotetická skupina - nevíme o žádném skutečném plánu ji vytvořit.

Jaké pro-hodnotové koalice jsou možné?

Jak již bylo řečeno, pokud politické skupiny zůstanou tak, jak jsou, pak bez ohledu na to, jaké koalice vytvoří, budou mít stále problémy s ochranou základních hodnot. To, co nás zajímá, jsou tedy možnosti koalic, které mohou chránit naše základní hodnoty. Z tohoto důvodu se podíváme na to, jaké pro-hodnotové koalice mohou politické skupiny vytvořit, pokud by vyhnaly své poslance, kteří jsou proti hodnotám.

{{#open-7}}Chci se dozvědět více{{/open-7}}

{{#hidden-7}}Takže, aby to bylo jasné, s jednou výjimkou níže, koalice, které vám ukážeme, jsou založeny na tom, jak vypadají různé politické skupiny bez jejich poslanců proti hodnotám. Podíváme se také na to, zda by se mohla vytvořit koalice proti hodnotám. Upozornění: čísla naznačují, že by se tak mohlo stát.

Chcete-li mít v parlamentu se 705 křesly (poté, co VB opustí EU) většinu, potřebujete 353 křesel. Máte většinu o jedno křeslo. Nadpoloviční. Víme, že skupiny EPP a S&D se v současné době přes tuto polovinu již nemohou dostat. Následující tabulka ukazuje, že pokud by vyhnaly své proti-hodnotové poslance, pak by byly od většiny ještě mnohem vzdálenější.

Podle průzkumů veřejného mínění, kdyby skupiny S&D a EPP vyloučily své proti-hodnotové poslance, mohly by se stát většinou pouze tehdy, pokud by pracovaly s jednou či více politickými skupinami. Ale ne všechny ostatní skupiny by byly dost velké, aby se dostaly přes polovinu. Tyto tři kombinace by většinovou koalici nevytvořily:

Pokud by všechny skupiny vyloučily své proti-hodnotové poslance, jedinou pro-hodnotou koalicí tří skupin, která by získala většinu, jsou EPP, S&D a liberálové (ALDE). To by přineslo dohromady kolem 368 poslanců Evropského parlamentu - a proto je pro-hodnotová většina přibližně 15 poslanců EP. To vidíte na dalším grafu.Další graf ukazuje další možnou pro-hodnotovou koalici, která zahrnuje EPP, S&D, Zelené a krajně-levicovou GUE-NGL, což by přineslo 377 poslanců EP, takže většina z nich je asi 24.

Z následující tabulky vidíte, že pro-hodnotová většina by byla ještě větší, kdyby se Greens-EFA také připojila k EPP, S&D a ALDE. To by přineslo celkem 418 poslanců Evropského parlamentu, přičemž koaliční většina z nich by měla přes 65 poslanců.

Je zcela jasné, že nebude možné vytvořit pro-hodnotovou koalici, která by měla většinu poslanců EP bez EPP.

{{#open-8}}Chci se dozvědět více{{/open-8}}

{{#hidden-8}}Například pro-hodnotová koalice GUE-NGL, S&D, Greens-EFA a ALDE (minus její protihodnotoví poslanci) dosahuje počtu 303 poslanců EP.

Pro-hodnotová zeleno-levicová koalice S&D, Greens-EFA a GUE-NGL má do většiny ještě dál. {{/hidden-8}}

Jaké proti-hodnotové koalice jsou možné?

Přestože protihodnotoví poslanci a politické skupiny samy o sobě netvoří většinu, je stále možné, že se k nim přidají i jiné politické skupiny.

{{#open-9}}Chci se dozvědět více{{/open-9}}

{{#hidden-9}}Viděli jsme to na národní úrovni. Například rakouská centrální pravice ÖVP je v koalici s extrémně pravou FPÖ. V Evropském parlamentu je ÖVP součástí středopravé skupiny EPP, zatímco FPÖ je v protihodnotové skupině ENF. Pokud by se to mělo opakovat na úrovni Evropského parlamentu, je možné, že bychom spatřili protihodnotovou koalici. {{/hidden-9}}

Volba koalice proti hodnotám je nepravděpodobná, protože Manfred Weber, kandidát EPP na předsedu Komise, ji nedávno během televizní debaty vyloučil. Stejně vám ukážeme dvě možnosti. Zaprvé, kdyby EPP a ECR spolupracovaly snovou stranou EAPN, předpokládáme, že poslanci EP v EPP a ECR nebudou vyloučeni. Pokud by tyto tři skupiny spolupracovaly, nedosáhly by většiny. Současné hlasování by jim přineslo 307 poslanců Evropského parlamentu, nebo 46 poslanců bez většiny.

{{#open-10}}Chci se dozvědět více{{/open-10}}

{{#hidden-10}}Dalším problémem pro takovouto koalici by bylo, že skupiny EPP a ECR obsahují polské politické soupeře. Současná polská vládní strana sedí v ECR, zatímco polská opoziční strana sedí v EPP. Tyto strany byly v Evropském parlamentu oponovány. Pokud by skupina EPP a ECR utvořila koalici, pak by pravděpodobně hrozilo riziko, že by opoziční polská strana opustila skupinu EPP (která by s ní měla na základě současného hlasování asi 17 křesel).{{/hidden-10}}

V dalším grafu vám ukážeme, co se stane, kdyby se k EPP, ECR a EAPN připojili poslanci EP proti hodnotám z ALDE a skupiny S&D. Celkový počet poslanců EP by podle aktuálních volebních údajů dosáhl většiny 333 poslanců - stále ještě chybí do většiny 22.

Za těmito čísly jsou některé faktory, které by ovlivnily proveditelnost této koalice v praxi.

{{#open-11}}Chci se dozvědět více{{/open-11}}

{{#hidden-11}} Mohli byste tvrdit, že je nepravděpodobné, že by se 16 poslanců ze středo-pravé S&D,připojilo k takové koalici, která se skládá ze stran ve středu, středo-vpravo a krajně-vpravo v politickém spektru. A že polská opoziční strana by mohla odejít z EPP a začít spolupracovat s jejími politickými soupeři v ECR, což by mohlo zvednou koalici konzervativců-proti-hodnotám až na 300 poslanců EP. Na druhou stranu by bylo pravděpodobně možné toto číslo podpořit a dosáhnout většiny přilákáním poslanců Evropského parlamentu, europoslanců z nových stran a nové politické skupiny, kterou sestavilo Pětihvězdičkové hnutí. Pokud tedy EPP změní názor na spolupráci s protikladovými stranami, koalice konzervativců a protistran by stále mohla dosáhnout většiny. {{/hidden-11}}

I když se zdá, že koalice konzervativců proti hodnotám je nepravděpodobná, neznamená to, že naše hodnoty jsou v bezpečí. Jak bylo uvedeno výše, největším problémem je to, že politické skupiny nevylučují své protihodnotové strany. A protože tyto strany se v rámci svých skupin stávají silnějšími, mohly by ovlivnit svou skupinu, aby se spojila s EAPN a každou novou skupinou tvořenou 5ti hvězdičkovým hnutím, aby blokovaly konkrétní hlasy, které se snaží chránit hodnoty.

{{#open-12}}Chci se dozvědět více{{/open-12}}

{{#hidden-12}}Evropský parlament rozhoduje většinou hlasů, které jsou v té chvíli skutečně obsazeny. To znamená, že je možné vyhrát hlasování nebo blokovat hlasování s méně než 353 hlasy, pokud se někteří poslanci EP zdrží hlasování. Není těžké si například představit, že protihodnotové strany v ALDE nebo S&D či ELS by mohly přesvědčit celou svou skupinu, aby hlasovala proti opatřením na ochranu základních hodnot. A pokud se k nim připojí EAPN a jakákoli nová skupina tvořená Hvězdným hnutím, mohou dosáhnout blokující většiny. Pokud jiné politické skupiny nevytvoří jednotnou a disciplinovanou frontu. Což není v Evropském parlamentu snadné. Jak jsme již poznamenali dříve, síla protihodnotových stran v ELS a S&D bude růst, protože počet křesel, které tyto strany mají, zůstane stabilní nebo se zvětší, zatímco velikost skupiny jako celku klesne. Pokud jde o ALDE, i když se předpokládá, že tato skupina poroste, počet proti-hodnotových poslanců ve skupině také poroste a vytvoří větší podíl než nyní.{{/hidden-12}}

Verdikt

Pokud se má Evropský parlament držet svých povinností chránit naše základní hodnoty, poslanci EP se budou muset vymanit z myšlení tradičních stran. Ale to bude záviset na vás, voličích.

{{#open-13}} Chci se dozvědět více {{/open-13}}

{{#hidden-13}} Respekt k právnímu státu, demokratickému pluralismu a základním právům je základní povinností každé členské země EU i každé instituce EU. Tyto povinnosti přesahují politiku. Ukázali jsme vám, že politické skupiny mohou vzájemně spolupracovat na ochraně těchto hodnot. Je však také možné, že budou ignorovat tento problém nebo vytvoří koalice, které tyto hodnoty ohrožují. Doufáme, že jako volič máte nyní jasnější představu o tom, kde stojí strana, kterou chcete volit. Ověřit si to můžete zde.

Máte-li otázky ohledně toho, kde jsme získali naše údaje, podle čeho jsme se rozhodovali, které strany nebo skupiny jsou protihodnotové nebo jakékoliv jiné otázky, podívejte se na naši #Vote4Values metodologii.

{{/hidden-13}}

Chcete se dozvědět více?:

Co přesně dělá Evropský parlament a proč je to tak důležité? Čtěte zde.

Co myslíme pod pojmem 'proti-hodnotám', a odkud získáváme data? Zde je naše metodologie.

Toto by mohly být nejdůležitější volby do Evropského parlamentu všech dob. Proč? Sledujte zde.

Udělejte si náš kvíz a dozvíte se, koho byste měli volit ve volbách do Evropského parlamentu.

demokracie , Vote4Values , #Vote4Values , stopař , volby , Evropský parlament