#Vote4Values: Slovníček pojmů o Evropském parlamentu

Zde je způsob, jakým Evropský parlament ovlivňuje váš život, a proč byste měli využít svůj hlas a volit zastoupení, které chcete.

Proč je Evropský parlament důležitý?

Evropský parlament nefunguje stejným způsobem jako vnitrostátní parlamenty. Pokud jde o Evropskou unii, druhy pravomocí, které by byly obvykle sdíleny mezi parlamentem a vládou na národní úrovni, jsou místo toho rozděleny mezi tři instituce: Radu, Komisi a Evropský parlament.

Komise má na starosti návrhy na nové právní předpisy a politiky. Přestože vlády mohou předkládat návrhy nových zákonů, většinou je to téměř vždy Komise. Komise je rovněž odpovědná za provádění stávajících právních předpisů. Pokud například země porušuje právní předpisy EU, může ji Komise podat k soudu. Komise má předsedu a (po odchodu Velké Británie) 26 komisařů, kteří jsou zodpovědní za konkrétní téma. Předseda Komise a komisaři mají velký vliv na to, jaký druh právních předpisů a politik se tvoří, a jak agresivně nebo naopak, jde Komise po zemi, která porušuje pravidla.

Rada je složena z ministrů každé národní vlády. Když Komise předloží návrh nových zákonů nebo politik na stůl, je na Radě a Evropském parlamentu, aby mezi je projednali a provedli změny. Existují některé oblasti, kde Evropský parlament nemá stejné slovo, jako třeba v oblasti zahraniční politiky, kde je odpovědná Rada. Ve většině témat však má Evropský parlament tolik pravomocí, jako Rada, ke změně zákonů a politik navržených Komisí nebo k jejich úplnému vykolejení. Evropský parlament má také slovo o rozpočtu EU.

Evropský parlament hraje nejen roli zákonodárce. Je také důležitý, protože má vliv na to, kdo je jmenován do Komise, včetně jejího předsedy. Technicky řečeno, předsedu Komise jmenují národní vlády v Radě. Ale od posledních voleb v roce 2014 došlo k neformálním dohodám, podle nichž si každá z politických skupin zvolí svého kandidáta, aby se stal předsedou Komise. Je to označováno jako proces spitzenkandidat. Více se o něm můžete dozvědět zde. Představa je taková, že Rada jmenuje jako kandidáta na předsedu Komise zástupce jakékoli politické skupiny, která má po volbách největší počet křesel.

Co jsou to politické skupiny – nemá Evropský parlament politické strany, jako národní politiky?

Přestože se jedná o evropské volby, téměř všechny strany, které soutěží o hlasy, jsou národní strany. Po volbách se poslanci Evropského parlamentu seřadí do různých politických skupin. Tyto politické skupiny pracují podobně jako politické strany v národních parlamentech tak, že poslanci by měli mít podobné ideály, pracovat a hlasovat společně. Na rozdíl od mnoha národních parlamentů však poslanci Evropského parlamentu nemohou být nuceni hlasovat se svou politickou skupinou.

V současném Evropském parlamentu existuje osm politických skupin, od úplně levicové až po krajní pravici. Poslanci Evropského parlamentu se seřadili do politických skupin podle svých politických preferencí spíše než svých národností. Čísla, která uvádíme níže, odrážejí situaci tak, jak tomu bylo na začátku února letošního roku.

Například poslanci Evropského parlamentu, kteří patří ke středo-pravicovým národním stranám, jako je Partido Popular ze Španělska nebo křesťanští demokraté z Německa, mají tendenci sedět ve středo-pravé skupině Evropské lidové strany (EPP). EPP je v současné době největší politickou skupinou v Evropském parlamentu se 217 křesly. Podobně poslanci Evropského parlamentu, kteří patří do středolevých národních stran, jako je Partito Democratico z Itálie nebo Partido Socialista z Portugalska, sedí ve středolevicové Skupině progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D). To je v současné době druhá největší skupina v Evropském parlamentu, která má 186 míst. Obě tyto politické skupiny by měly ve volbách ztratit křesla.

6 dalších politických skupin:

Skupina evropských konzervativců a reformistů (ECR) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ - Tato skupina obsahuje mix středopravé, krajně pravicové a euroskeptické strany a zahrnuje konzervativní stranu Spojeného království a polskou stranu právo a pořádek. Tato skupina má v současném Evropském parlamentu 75 křesel.

Skupina aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Tato skupina zahrnuje centristické strany, které mají tendenci být sociálně a ekonomicky liberální a prosazovat větší EU integraci. Skupina zahrnuje stranu D66 z Nizozemska a Suomen Keskusta z Finska. V současné době má tato skupina v Evropském parlamentu 68 křesel.

Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE-NGL) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Tato skupina obsahuje národní strany, které jsou krajně levicové, a zahrnuje Syriza z Řecka a Sinn Féin z Irska. Tato skupina má v současné době 52 křesel v Evropském parlamentu.

Skupina Zelených/Evropská svobodná aliance (Greens-EFA) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Tato skupina je tvořena národními zelenými stranami, jakož i stranami zastupujícími regionální zájmy, jako jsou například Skotsko a Katalánsko. Tato skupina má také 52 křesel v současném Evropském parlamentu.

Evropská skupina pro svobodu a přímou demokracii (EFDD) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Tato skupina obsahuje národní strany, které mají tendenci být euroskeptické a často velmi pravicové, a zahrnuje Hnutí pěti hvězd z Itálie, UKIP z Velké Británie a Alternative für Deutschland z Německa. V současné době má tato skupina 41 křesel.

Evropa národů a svobody (ENF) VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Tato skupina obsahuje krajně pravicové národní strany, jako například Front national z Francie a FPÖ z Rakouska. V současné době má 37 křesel.

Někteří poslanci Evropského parlamentu a strany, nepatří žádné politické skupině, VLOŽTE ŘEKNĚTE MI VÍCE TLAČÍTKO / ODKAZ

Někteří poslanci Evropského parlamentu nepatří do vůbec žádné politické skupiny. Tito poslanci jsou nazýváni "nezařazenými" nebo "non-inscrits" a v současné době jich je 23. Za předpokladu, že bude Brexit pokračovat, celkový počet poslanců Evropského parlamentu, kteří sedí v Evropském parlamentu, klesne ze 751 na 705. Přestože se jedná o 73 poslanců ze Spojeného království, některé z jejich míst bylo přerozděleny jiným zemím, aby to odpovídalo zvýšení počtu obyvatel.

Chcete-li vědět, kde sedí politická skupina z vaší země, podívejte se na tento odkaz. Můžete sledovat národní strany z celé EU nebo zadejte název strany a dozvíte se, do která politické skupiny v Evropském parlamentu patří.

Jak se politické skupiny tvoří?

Politické skupiny v Evropském parlamentu se mohou měnit, zejména v době voleb. Někdy poslanci Evropského parlamentu přecházejí z jedné skupiny do druhé. Někdy jsou vytvořeny nové skupiny. Skupina ENF byla například vytvořena teprve v roce 2015. A politické skupiny mohou ztratit nebo získat křesla mezi volbami. Například podle údajů z voleb a za předpokladu, že tytéž národní strany zůstanou součástí těchto skupin, to vypadá, že dvě největší politické skupiny ve středo-pravo a středo-levo (EPP a S & D) se zmenší.

Podle vnitřních předpisů Evropského parlamentu, aby se vytvořila politická skupina, musí se zaregistrovat minimálně 25 poslanců z nejméně sedmi zemí EU. Když poslanci EP vytvoří politickou skupinu, získávají jistá privilegia, jako je mimořádná řečnická doba, rozpočet na administrativní podporu a právo vést jednání o legislativě.

Je možné, že volby roku 2019 by mohly skutečně otřást některými politickými skupinami. Například za předpokladu, že Spojené království opustí EU před volbami, už tam nebudou poslanci z Velké Británie. V současné době je v EP 73 poslanců z Velké Británie. Jejich odchod bude mít velký dopad na skupinu ECR, která má 75 poslanců (4. února 2019) a ztratí 20 poslanců EP z britské Konzervativní strany a jednoho ze Severního Irska Ulster Unionist Party. Lze si například představit, že k nahrazení ztracených počtů by se ECR mohla pokusit pozvat strany s podobnými krajně pravicovými euroskeptickými myšlenkami, které v současné době sedí s jinými politickými skupinami, aby se k ní připojily nebo aby vytvořily novou, silnější skupinu. Pokud k tomu dojde, posílí to nejen skupinu ECR, ale oslabí to také další tři větší politické skupiny, EPE, S&D a ALDE.

Navzdory velkým změnám odhadujeme, že nebude více než 30% poslanců EP, kteří patří k proti-hodnotovým stranám. To znamená, že stále bude velká většina poslanců Evropského parlamentu, kteří by se mohli scházet, aby chránili právní stát, pluralitní demokracii a základní práva. Vraťe se k našemu #Vote4Values stopaře a podívejte se na různé možné koalice, které by poslanci EP mohli vytvořit pro to, aby se postavili za naše základní hodnoty.

Chcete se dozvědět víc?:

Co přesně dělá Evropský parlament a proč je to tak důležité? Čtěte zde.

Toto by mohly být nejdůležitější volby do Evropského parlamentu všech dob. Proč? Sledujte zde.

Udělejte si náš kvíz a dozvíte se, koho byste měli volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Pokud jste připraveni, ponořte se do našeho volebního stopaře #Vote4Values.