В по-голямата част на политическия спектър партиите, които не зачитат ценностите,​ увеличиха влиянието​ си след изборите​

Партиите, противници на ценностите, вече имат по-голямо влияние в основните политически групи, които имат решаващ глас в Европейския парламент. Все още обаче съществуват варианти за създаване на коалиция​, която ще защитава ценностите в новия парламент.

Въпреки че авторитарните популистки партии са далеч от постигане на мнозинство, на ЕС пак ще му бъде трудно да защитава демокрацията, върховенството на закона и основните права. Така е, защото партиите, противници на ценностите в състава на основните политически групи, които играят решаваща роля в Европейския парламент, ще имат по-голямо влияние. Все още съществуват варианти за създаване на коалиция, подкрепяща ценностите. Тя може да се сформира само ако политическите групи прояват желание да изхвърлят гнилите си ябълки и работят в съответствие с политическите си платформи. Докато чакат Брексит да се случи, членовете на ЕП ще имат достатъчно време за това.

Както посочихме във #Vote4Values, където анализирахме социологическите проучвания за изборите, партиите, противници на ценностите, увеличиха влиянието си в собствените си политически групи. Казано по друг начин, във всяка от трите най-големи групи има такива партии. Изборите ги направиха по-силни. Те вече ще играят по-голяма роля в рамките на основните групи, към които принадлежат.

Искаш ли да знаеш какво имаме предвид под противници на ценностите? Кликни тук и ще научиш от методологията ни.

Диаграмата по-долу ще ти покаже какъв ще бъде състава на Европейския парламент след изборите. Тя се базира на резултатите от европейските избори, публикувани от Politico на 27 май в 10:54. Те включват окончателните резултати на 6 страни, предварителните на 19 и националния екзит пол на 2. Ние сме оцветили членовете на ЕП, които принадлежат към партии, противници на ценностите, в черно.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.

В каква степен партиите, противници на ценностите, са увеличили влиянието си в основните групи?

Не е необходимо евродепутатите, които не ги зачитат, да бъдат мнозинство, за да блокират усилията на ЕС да защитава основните ни ценности. Достатъчно е те да оказват влияние върху основните политически групи, към които принадлежат. Партиите от този тип ще станат решаващ фактор в собствените си групи. Някои от тях ще имат повече представители. Други са нараснали в сравнение с числеността на групата си, като има и такива, които вече са станали най-големия й член. Ще ти покажем това с помощта на цифрите.

  • Дясноцентристката ЕНП: Членовете на унгарската Фидес са 5.1% от състава на групата в отиващия си Европейски парламент. Тази партия има 11 места от общо 216 на ЕНП. Групата загуби 34 места на изборите, а Фидес спечели 2 повече. Сега Фидес притежава 13 от всичките 182 места на ЕНП, което представлява 7,1%. Тя ще бъде четвъртата по големина партия. Преди нея са тези от Германия (29), Полша (18) и Румъния (14). В момента тя е едва 7-ма.
  • Лявоцентристката група на С&Д: Тя има 185 места в отиващия си Европейски парламент. Трите партии, противници на ценностите, които са в състава й, общо притежават 17, което представлява 9,2%. Това са Лейбъристката партия на Малта (която има 3 места), Социалдемократическата партия на Румъния (която има 10) и Посока – социална демокрация на Словакия (която има 4). Групата на С&Д като цяло загуби почти 40 места на изборите, а тези три партии запазиха нивото си (СДП на Румъния загуби едно място). Следователно, делът им ще нарасне на 10,8%. Ако те се обединят, за да се защитават една друга, единствено испанската (20) и италианската (19) партии на групата ще бъдат по-многочислени.
  • Либералната група на АЛДЕ: АНО на Чешката република и партията от Румъния, която е член на АЛДЕ, имат по две места в отиващия си Европейски парламент. Това са 4 от общо 69 места, което означава, че те представляват 5,8% от състава на групата. Както се очакваше, чешката партия спечели не 2, а 6 места на изборите. Противно на това, което социологическите проучвания казваха, румънската партия на АЛДЕ няма да има нито един представител в новия Европейски парламент. Числеността на групата на АЛДЕ се увеличи и тя ще има 110 места. Така че делът на партията АНО ще бъде приблизително същия (5,5%) като този, който двете партии, противници на ценностите, общо имат в момента. АНО не само ще нарасне, но вече ще бъде пета по големина, а в отиващия си Европейски парламент е сред по-малките членове на АЛДЕ.
  • Дясната, евроскептична група на ЕКР: Полската партия ПиС (Право и справедливост) има 14 от общо 63 места на групата (22,2%) в отиващия си Европейски парламент. На изборите ПиС спечели повече места - 26 места, а ЕКР като цяло ще има по-малко представители - 59. Това означава, че ПиС съставлява 44% от групата. Тя ще бъде над пет пъти по-голяма от следващата по численост партия в ЕКР, а в момента е втора след консервативната партия на Великобритания.

Някои от тези числа може да изглеждат малки. Те обаче са достатъчни, за да дадат на партиите, противници на ценностите, голямо влияние в рамките на политическите си групи. Следователно, те ще имат ключова роля, когато се решава какви действия да предприема ЕС. В миналото всичките четири групи са се опитвали да закрилят поне някои от собствените си партии, когато са били критикувани от ЕС. Сега, когато те стават по-силни или затвърждават статута си в групата, нещата ще се влошат.

Как партиите, противници на ценностите, могат да блокират усилията, които ЕС ще полага, за да защитава основните ценности?

Тези партии вече ще имат по-голямо влияние и ще могат да убеждават групите, към които принадлежат, да блокират мерките на ЕС, предназначени да защитават основните ценности, ако те не им харесват. Например, наскоро Европейският парламент одобри законодателство, позволяващо на ЕС да спира средства от фондовете, когато те отиват при правителства, обхванати от широкомащабна корупция или ако те се опитват да поставят съдиите под политически контрол. Въвеждането на подобни механизми обаче може да стане трудно в бъдеще. Така е, защото една партия, противник на ценностите, би могла да окаже натиск върху останалата част от групата си, за да гласува против. Имайки предвид, че ЕАХН на Салвини, EКР (под влиянието на ПиС) и евентуалната нова група, която Движението 5 звезди от Италия възнамерява да създаде, също ще се противопоставят на такива мерки, това може да е достатъчно, за да бъдат те отхвърлени.

Искаш ли повече информация за EAХН, EКР и Движението 5 звезди? Кликни тук и методологията ни ще ти я предостави. Как следващият Европейски парламент ще окаже влияние върху живота ти? Тук ще откриеш това, което трябва да знаеш за Европейския парламент.

Ако погледнем към близкото бъдеще, това може да означава, че някои програми, включени в следващия седемгодишен план за разходите на ЕС (многогодишната финансова рамка или МФР), няма да получат достатъчно финансиране. Например, партиите, противници на ценностите, могат да използват влиянието си, за да спрат парите, предназначени за новия фонд на ЕС за подкрепа на организациите, защитаващи правата и демокрацията в ЕС. Освен това ЕС обмисля създаването на нова система за наблюдение. Целта й е да проверява как правителствата на страните членки изпълняват задълженията си, свързани с поддържането на демокрацията, върховенството на закона и основните права. Усилията, за да стане тя реалност, могат да бъдат блокирани. Ще стане почти невъзможно също така Европейският парламент да активира процедурата по член 7. Този механизъм е въведен, за да попречи на правителствата да подкопават основните ценности. Наскоро той бе използван по отношение на Унгария и Полша. В бъдеще Европейският парламент няма да може да го задейства, защото в случая се изисква мнозинство от две трети, а не обикновено.

Как би могъл да работи Европейският парламент, ако се сформира коалиция, защитаваща ценностите?

Няма да е лесно за постигане. Депутатите, принадлежащи към партии, които твърдят, че подкрепят фундаменталните принципи на демокрацията, върховенството на закона и основните права, са значително мнозинство - около 70%. За да защитят ценностите ни, те трябва да си сътрудничат в рамките на политическите си програми. Това обаче може да се направи само по един единствен начин. Политическите групи трябва да изгонят тези свои партии, които са против ценностите, и след това да се обединят в коалиция.

Основните политически групи няма нищо да загубят, ако се отърват от гнилите си ябълки. Ясно е, че нито една от тях няма достатъчно места, за да стане ръководен фактор, ако е сама. При всички положения те ще трябва да работят в коалиция. Ако изгонят тези свои партии, които са против ценностите, те пак ще съберат необходимия брой гласове, за да бъдат мнозинство.

Ще ти покажем три варианта на коалиция, защитаваща ценностите. Те са възможни дори ако ЕНП, С&Д и АЛДЕ изгонят партиите си, които не зачитат ценностите.

Коалицията с най-малка подкрепа за мнозинството е Grand-Liberal Coalition. Тя ще бъде съставена от ЕНП, С&Д и АЛДЕ. В нея ще влязат 404 евродепутати, което означава мнозинство с 28 гласа.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.

Следващата по големина коалиция е Super Grand Coalition. В нея ще влязат ЕНП, С&Д, Зелените и ЕОЛ-СЗЛ. Това означава 406 евродепутати или мнозинство с 30 гласа.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.

Най-голямата коалиция е Grand/Green Plus Coalition, съставена от ЕНП, С&Д, Зелените и АЛДЕ. Тя ще има 471 евродепутати, което означава мнозинство с 95 гласа.

За да видиш това съдържание, трябва да приемеш третата част на бисквитките.

Какво влияние ще окаже Брексит?

Все още нямаме точни данни за числеността на политическите групи след напускането на Обединеното кралство. Очакванията са, че това ще стане в края на октомври. В случая не става въпрос за просто изваждане на британските евродепутати от уравнението. Някои от 73-те места на Обединеното кралство ще бъдат разпределени между страните от ЕС, за да се отрази увеличаването на населението им. Държавите членки на ЕС си поделиха местата в ЕП преди доста години. Най-общо казано, предполагаме, че ще видим леко нарастване при ЕНП и EAХН, докато AЛДE, групата на С&Д и Зелените-EСA ще намалеят.

Базирайки се на данните от социологическите проучвания за изборите, които включваха изчисления за предполагаемата численост на партиите след Брексит, смятаме, че трите коалиции, които ти показахме, ще бъдат напълно възможни.

Отлагането на напускането на Обединеното кралство може да стане причина Европейският парламент да започне да си върши работата на малко по-късен етап. Има две неща, които ни карат да мислим така.

Първо, това може да окаже влияние върху изслушванията, свързани със състава на новата Комисия. Според процедурата за избор на членове на Комисията тези, които са предложени за комисари, трябва да присъстват на изслушванията в Европейския парламент. След това той трябва да гласува, за да одобри новия състав на Комисията като цяло. Тъй като се очаква, че британските евродепутати ще напуснат след няколко месеца, Европейският парламент може да реши да забави изслушванията на комисарите. В противен случай евродепутатите от Обединеното кралство ще гласуват за Комисия, която ще участва в управлението на ЕС, когато правителството и евродепутатите на Обединеното кралство вече няма да са част от ръководството му.

Второ, това ще окаже влияние върху разпределението на ресурсите и политическата власт между групите. Всяка политическа група получава бюджет, право на определен брой позиции в комисиите на Европейския парламент и точки, които й позволяват да поеме водеща роля при обсъждането на закони. Последните се дават в зависимост от числеността на групата. Отново ще кажем, че тъй като се очаква Обединеното кралство да напусне в рамките на следващите пет месеца, Европейският парламент може да реши да изчака, за да разпредели тези права след Брексит. В противен случай ще трябва да преразгледа решенията си и да направи промени след напускането на Великобритания.

Възможността, която Брексит предлага

В тези вероятни забавяния в работата на Европейския парламент може да открием нещо положително - политическите групи ще имат повече време, отколкото биха имали при нормални обстоятелства, за да договорят коалиционно споразумение. Това може да даде на ЕНП, С&Д и АЛДЕ необходимото време, за да постигнат съгласие и трите да изгонят от редиците си партиите, противници на ценностите. Това може да стане преди Европейският парламент да започне да работи. Например, решенията, свързани с членството на Фидес в ЕНП и това на Социалдемократическата партия на Румъния в групата на С&Д, се очакваше да се вземат веднага след изборите. Политическите групи могат да поставят изхвърлянето на партиите, които не зачитат ценностите, като условие за участие в коалиция.