#Vote4Values ​​- методология

Какво имаме предвид под „против ценностите“ и откъде получаваме информацията? Ето методологията, която използвахме, за да създадем системата за анализ на данните от социологическите проучвания за изборите, #Vote4Values.

Какъв смисъл влагаме в израза „против ценностите“?

Всички държави, които искат да се присъединят към ЕС, трябва да притежават определени институции. Това са свободна преса, организации, закрилящи правата и демокрацията, върху чиято дейност управляващите не осъществяват контрол, и независими съдилища. Необходимо е също така правителствата да докажат, че разполагат със закони, гарантиращи спазването на основните ценности. В конституцията, например, трябва да е записано, че свободата на словото и правото на еднакво третиране са защитени. Тези норми са задължителни за ЕС и всички страни, членуващи в него, трябва да ги споделят. Съюзът е основан върху тях. Те са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Когато говорим за партии или политически групи, които са против ценностите, ние имаме предвид тези, чиито политически програми или практики подкопават основните принципи на правовата държава, демокрацията на политическия плурализъм и/или основните права. Върховенството на закона означава, че националните съдилища са независими и свободни от влиянието, и контрола на политиците. Те следва да имат правомощията ефективно и бързо да защитават гражданските свободи. Освен това корупцията не трябва да е широко разпространена сред политиците и органите на властта.

Демокрацията на политическия плурализъм означава, че редовно се провеждат свободни и честни избори. Тя също така предполага наличието на независима журналистика. Освен това на хората трябва да е гарантирана способността да формират сдружения и да участват в мирни протести. Фундаменталните права се отнасят до основните свободи, каквито са свободата на словото, правото на протест, неприкосновеността на личния живот и равното третиране на малцинствата, и маргинализираните заради историческото минало групи.

Как определихме кои са противници на ценностите?

За да решим дали дадена национална партия зачита основните ценности, проверихме дали Европейският парламент е гласувал резолюция, свързана с тях, която е насочена срещу правителството или ръководството на съответната страна. По време на мандата на настоящия ЕП (периода 2014-19 г.) такива бяха приети срещу управляващите в Чешката република, Унгария, Малта, Полша, Румъния и Словакия.

{{#open-1}}Необходима ми е още информация{{/ open-1}}

{{#hidden-1}} Ние също така взехме под внимание мнението на експерти, за да преценим дали становищата, подкрепяни от дадена политическа група противоречат на основните ценности. Въз основа на това класифицирахме групите EНС и EСПД като такива, които са против тях. Специалистите ги считат за „нативистки“, „радикално десни“ и „авторитарни“ заради противопоставянето им на демокрацията на политическия плурализъм, защитата на малцинствата и равенството. Освен това те са привърженици на подхода на „правовия ред“ при управлението, характеризиращ се с неоправдано ограничаване на основните права. Ето две експертни мнения в подкрепа на решението ни.

В средата на април се разбра, че двете крайнодесни политически групи, EНС и EСПД, ще престанат да съществуват. Матео Салвини, чиято партия Северна лига беше в ЕНС, инициира създаването на нова политическа група. Нарича се Европейски алианс за хората и нациите (EAХН) и е съставена от крайнодесни популистки партии. Тя все още набира членове. Най-вероятно в нея ще влязат по-голямата част от партиите, които в момента са в EНС, както и някои от EСПД. Към новата група може да се присъединят партии, които сега са в ЕКР или са заявили, че ще се включат в нея. EAХН ще наследи ЕНС. Освен това тя ще бъде изградена от партии, чиито политически възгледи са подобни на тези, които имаше групата, която ще замени в ЕП. Ето защо ние също я определихме като противник на ценностите.

Италианското Движение 5 звезди иска да създаде нова политическа група. То обаче все още не разполага с достатъчно евродепутати от необходимия минимален брой различни държави от ЕС. В момента то е част от групата на EСПД, в която е и партията Брекзит на Найджъл Фараж. По всичко изглежда, че EСПД няма да продължи да съществува. По тази причина включихме в един общ пакет партиите, които засега остават в EСПД, включително Движението 5 звезди, „новите“ и „необвързаните“ членове на Европейския парламент. Не сме ги класифицирали като противници на ценностите, защото това не е политическа група. Тук влизат партии, които не са заявили към коя група ще се присъединят (все още). Трябва да имаме предвид обаче, че някои от тях вероятно ще попаднат в категорията на тези, които не зачитат ценностите.

Пълният списък на политическите групи и партии, които са против ценностите:

  • Една политическа група в Европейския парламент, който ще се учреди след предстоящите избори - Европейски алианс на хората и нациите (EAХН). Две политически групи в настоящия Европейски парламент: Европа на нациите и свободата и Европа на свободата и пряката демокрация;
  • В лявоцентристката група на С&Д като такива сме класифицирали Лейбъристката партия (ЛП) на Малта, Социалдемократическата партия на Румъния и партията Посока – социална демокрация на Словакия;
  • В центристката група на либералите (АЛДЕ) това са АНО 2011 на Чешката република и румънска партия (коалиционен партньор на Социалдемократическата партия);
  • В дясноцентристката ЕНП като такава сме определили унгарската партия Фидес;
  • В групата на крайно десните евроскептици EКР това е полската партия ПиС (Право и справедливост).

Понякога разглеждаме някои национални партии като евентуални противници на ценностите. Такива са Златна зора (Гърция), Йоббик (Унгария), НДПГ (Германия) и Вокс (Испания). Експертите ги определят като „радикални“ или „крайно“ десни. Следователно, те също са склонни да бъдат „нативистки“ и „авторитарни“. Предлагаме ти три мнения на специалисти. {{/hidden-1}}

Откъде черпихме информация и какво влияние ще окаже Брекзит?

За да установим колко депутати има във всяка политическа група в момента и броя на тези, които принадлежат към партии, противници на ценностите, използвахме интернет сайта на Европейския парламент. Прогнозите за състава на отделните политически групи в новия ЕП направихме на базата на публично достъпни данни за европейските избори, публикувани от Politico. Те са обобщение на резултатите от националните социологически проучвания, които редовно ще се актуализират.

Необходима ми е още информация

След 11 април обобщените данни на Politico ни разкриват как ще изглежда Европейският парламент, ако Великобритания участва в изборите. При това положение общият брой на местата в следващия Европейски парламент ще бъде 751, а не 705.

Когато правим анализите, ние сме съсредоточили вниманието си основно върху това, което ще представлява Европейският парламент след напускането на ЕС от Великобритания. Дори да има евродепутати от тази страна в следващия парламент, тя вероятно ще напусне ЕС още в началото на мандата му. Тогава броят на членовете на ЕП ще намалее на 705. Така че участието на Великобритания в изборите ще окаже влияние, но може би в съвсем краткосрочен план.

Защо ще бъдат 705?

Обединеното кралство има 73 депутати. Броят на представителите на всяка страна се определя в зависимост от числеността на населението й. Когато Великобритания напусне, част от нейните 73 места ще бъдат разпределени между други страни. Целта е да се отрази факта, че през последните години населението им е нараснало.

Обобщените данни от социологическите проучвания за европейските избори, които Politico публикува, не ни казват следното: дали евродепутатите от партиите на дадена страна, които ще се присъединят към една и съща група, са свързани с политическа сила, противник на ценностите, или не. Пример за това са румънските членове на групата на С&Д, представителите на Полша, които са част от EКР, както и тези от Чехия, включили се в AЛДE. В подобни случаи ни трябва по-подробна информация. Когато анализираме данните на Politico за европейските избори, ние сме се постарали да отразим факта, че някои евродепутати могат да са от партии, чиито политически програми всъщност не противоречат на ценностите. Искаш ли да научиш повече за начина на работа на екипа на Politico? Той разяснява методологията, която е използвал, на уебсайта си.

Как можем да разберем към коя политическа група ще се присъедини всяка от националните партии?

Работата ни се базира върху предположението, че съставът на политическите групи ще остане повече или по-малко такъв, какъвто е сега. Ако някоя група вече е обявила, че ще приеме нов член, ние го имаме предвид. Системата ни използва обобщените данни от анкетите, публикувани от Politico. Те отразяват тези промени. За пример ще посочим групите EКР (която приветства в редиците си френската партия Debout la France) и AЛДE (която се очаква да приюти партията на Макрон, Република, напред!). Настоящият анализ е направен въз основа на състава на политическите групи, посочен от Politico на 23 април 2019 г. Обобщени са данните от последните социологически проучвания за европейските избори.

Необходима ми е още информация

Разбира се, че е възможно в някои страни да има такова развитие на събитията, което да накара партиите да станат лоялни на друга група. Например, ако дясноцентристката ЕНП сформира коалиция с ЕКР, сигурно ще станем свидетели на излизането на полските евродепутати от нея. Неизбежно е, защото в групата на ЕКР влиза управляващата партия на Полша, а член на ЕНП е тази, която е в опозиция. Политическите им програми са крайно противоположни и е малко вероятно да искат да си сътрудичат на ниво ЕС.

Друго нещо, което е трудно да се знае предварително, е какво ще направят новите партии и депутатите, които са „необвързани“/„независими“. Например, ако консерваторите формират коалиция, която е против ценностите, възможно е някои членове на ЕП, принадлежащи към партии, които също не ги зачитат, да искат да се присъединят към нея или към някоя от политическите групи, които я изграждат. По подобен начин могат да постъпят новите партии, отричащи ценностите в политическите си програми. Пример за това е испанската Вокс, която след изборите ще реши към коя от съществуващите политически групи да се присъедини. Тези неща ги упоменаваме, когато смятаме, че има вероятност да се случат.

Научи повече:

Прочети, за да знаеш с какво точно се занимава Европейският парламент и защо то е толкова важно?

Това може да се окажат най-важните избори за Европейски парламент, които някога са провеждани. Защо? Гледай този видеоклип.

Попълни теста ни, за да разбереш защо трябва да гласуваш на изборите за ЕП.

Ако всичко ти е ясно, значи можеш да се запознаеш със системата ни за анализ на социологическите проучвания за изборите #Vote4Values.