#Vote4Values - това, което трябва да знаеш за Европейския парламент

Европейският парламент оказва влияние върху твоя живот. Ето защо гласът ти трябва да​ бъде чут. Гласувай за този, който искаш да те представлява в ЕП.

Защо това, което прави Европейският парламент, е важно?

Европейският парламент не работи по същия начин като националните парламенти. Отделните видове правомощия на държавната власт обикновено са разпределени между парламента и правителството. Що се отнася до ЕС обаче, те са разделени между три институции: Съвета, Комисията и Европейския парламент.

Комисията изготвя предложения за ново законодателство и политики. Въпреки че е възможно правителствата да предлагат нови закони, на практика почти винаги това се прави от Комисията. Тя също така е длъжна да следи за прилагането на съществуващите нормативни актове. Например, ако дадена държава нарушава правото на ЕС, Комисията може да отнесе въпроса пред съда. Състои се от председател и (след излизането на Обединеното кралство) 26 комисари, подчинени на него/нея. Всеки от тях отговаря за конкретен въпрос. Председателят и членовете на Комисията имат голямо влияние върху законите, които се приемат, и политиките на ЕС. Освен това те решават колко сериозно ще подходи Комисията към страна, нарушаваща правилата.

Съветът се състои от министрите на всички национални правителства. Когато Комисията представи предложение за нов закон или политика, Съветът и Европейският парламент провеждат преговори и правят промени. Има някои сфери, в които становището на Европейския парламент няма силата на това на Съвета. Така е, когато става въпрос за външната политика, за която Съветът отговаря. В повечето случаи обаче Европейският парламент има същите правомощия като тези на Съвета. Той може да променя законите и политиките, предлагани от Комисията, или изцяло да ги отхвърля. Освен това Европейският парламент има думата относно бюджета на ЕС.

Европейският парламент не е само законодателен орган. Той е важен, защото има влияние при определянето на състава на Комисията, включително председателя й. На практика нейният ръководител се назначава от националните правителства в Съвета. След последните избори, проведени през 2014 г., обаче се постигна неформално споразумение. Според него всяка политическа група предлага свой кандидат. Процесът се нарича "шпиценкандидат". Терминът е комбинация от немските думи за „водещ“ Spitze и „кандидат“ Kandidat. Повече за този метод ще научиш тук. Идеята е Съветът да назначава за председател на Комисията този, който политическата група с най-много места в Европейския парламент, е предложила.

Какво представляват политическите групи? В Европейския парламент няма ли политически партии като в националните?

Въпреки че това са европейски избори, почти всички партии, участващи в тях, са национални. След изборите членовете на Европейския парламент се обединяват в политически групи. Те функционират по начин, подобен на този на партиите в националните парламенти. Предполага се, че депутатите от една група имат сходни идеали, работят заедно и са единодушни при гласуванията. За разлика от много национални парламенти обаче, политическата група не може да налага на депутатите си как да гласуват.

В настоящия Европейски парламент има осем политически групи. Те са от крайно леви до крайно десни. Членовете на ЕП се обединяват в групи според политическите си възгледи, а не според националността. Данните, които посочваме по-долу, отразяват ситуацията, която наблюдавахме в началото на февруари тази година.

Например, членовете на ЕП, принадлежащи към дясноцентристките национални партии, каквито са Народната партия от Испания и Християндемократическия съюз от Германия, са склонни да се присъединяват към дясноцентристката група на Европейската народна партия (ЕНП). В момента тя е най-голямата. Притежава 217 места в Европейския парламент. Аналогично на тях, членовете на ЕП, свързани с лявоцентристки партии, каквито са Демократическата партия от Италия и Социалистическата партия от Португалия, са част от лявоцентристката група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (С&Д). Понастоящем това е втората по големина група в Европейския парламент. Тя има 186 места. Очакванията са, че двете политически групи ще имат по-малък брой членове след изборите.

Останалите шест политически групи са:

Група на европейските консерватори и реформисти (EКР)

Искам да знам повече

В тази група влизат различни партии. Те са дясноцентристки, крайнодесни или такива, които са настроени евроскептично. Тя включва Консервативната и юнионистка партия на Обединеното кралство и партията Право и справедливост от Полша. Тази група има 75 места в настоящия Европейски парламент.

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа (AЛДE)

Искам да знам повече

В тази група влизат центристки партии. Те са привърженици на либералните политики в социалната и икономическата сфера, и са за по-голяма интеграция в рамките на ЕС. Тук са партиите Демократи 66 от Холандия и Финландски център. Понастоящем тази група има 68 места в Европейския парламент.

Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица (EОЛ-СЗЛ)

Искам да знам повече

Тук влизат национални партии, които са крайно леви като СИРИЗА от Гърция и Син Фейн (Ние, сами) от Ирландия. В момента тази група има 52 места в Европейския парламент.

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (Зелените-EСA)

Искам да знам повече

Тази група се състои от национални зелени партии, както и от такива, които представляват регионални интереси като тези от Шотландия и Каталуния. В настоящия Европейски парламент тя също има 52 места.

Група Европа на свободата и пряката демокрация (EСПД)

Искам да знам повече

В тази група влизат национални партии, склонни да проявяват евроскептицизъм. Те често са крайно десни. В нея са Движението 5 звезди от Италия, Партията за независимост на Обединеното кралство и Алтернатива за Германия. В момента тази група притежава 41 места. След изборите тя ще престане да съществува. Движението 5 звезди се опитва да създаде нова политическа група, която да я замени.

Европа на нациите и свободата (EНС)

Искам да знам повече

В тази група влизат крайнодесни национални партии като Национален фронт от Франция и Партията на свободата на Австрия. В момента тя притежава 37 места. След изборите тя няма да съществува. На практика ще бъде заменена от EAХН (виж по-долу).

Италианската партия Северна лига е част от ЕНС в момента. Лидерът й Матео Салвини обаче сформира нова политическа група, която се нарича Европейски алианс на хората и нациите (EAХН).

{{# open-7}} Кажи ми повече {{/ open-7}}

{{# hidden-7}} EAХН на практика ще замени EНС. Ето защо се очаква, че всички партии, членуващи в ЕНС, ще се присъединят към нея, както и някои от EСПД, а вероятно и от ЕКР. {{/hidden-7}}

Някои депутати и партии не принадлежат към нито една политическа група.

Искам да знам повече

{{#hidden-8}}Някои членове на ЕП не принадлежат към нито една политическа група. Наричат се „необвързани“ или „независими“. Когато Брекзит стане факт, общият брой на евродепутатите ще намалее от 751 на 705. Представителите на Обединеното кралство са 73-ма. Част от овакантените от тях места обаче бяха разпределени между други страни, за да се отрази нарастването на населението им.{{//hidden-8}}

Ако искаш да разбереш към коя политическа група принадлежи някоя партия от твоята страна, кликни тук. Можеш също така да направиш справка за всички национални партии от Европейския съюз. Ако въведеш името на дадена партия, ще видиш към коя група на Европейския парламент се е присъединила тя.

Как се формират политическите групи?

Политическите групи в Европейския парламент могат да се променят особено когато дойде време за избори. Понякога членовете на ЕП се преместват от една група в друга. Освен това може да се формират нови групи. Например, групата EНС бе създадена едва през 2015 г. След изборите вероятно ще се окаже, че някои политически групи са загубили част от места си, а други са ги увеличили. Това показват данните от проучванията на общественото мнение. Нека приемем, че националните партии няма да променят лоялността си. При това положение изглежда, че двете най-големи политически групи, определяни като център-дясна и център-лява (съответно ЕНП и С&Д), ще имат по-малко депутати в следващия ЕП.

Според Правилника за дейността на Европейския парламент за създаването на политическа група е необходим минимум от 25 депутати. Те трябва да бъдат от поне седем държави от ЕС. Когато членовете на Европейския парламент формират политическа група, те получават определени привилегии като допълнително време за изказвания, бюджет за административна дейност и право да водят преговори по законодателството.

Възможно е изборите през 2019 г. силно да разклатят някои политически групи. Нека приемем, че Обединеното кралство ще напусне ЕС преди изборите. От тази страна вече няма да има депутати. В момента те са 73-ма. Оттеглянето им ще се отрази на групата на EКР и то доста. Тя има 75 евродепутати (към 4 февруари 2019 г.). Ще загуби 20 от Консервативната и юнионистка партия на Обединеното кралство и един от Юнионистката партия Ълстър на Северна Ирландия. Много е вероятно ЕКР да покани партии със сходни крайнодесни евроскептични идеи, които в момента са част от други политически групи, да се присъединят към нея, за да компенсира загубите. Тя също така може да създаде нова група, имаща по-голямо влияние. Ако това се случи, то не само ще затвърди позициите й, но и ще отслаби тези на трите големи групи - ЕНП, С&Д и АЛДЕ.

Въпреки очакваните съществени промени, смятаме, че не повече от 30% от членовете на Европейския парламент ще принадлежат към партии, които са против ценностите. Това означава, че в новия Европейски парламент ще може да се формира стабилно мнозинство, което да се обедини, за да защити върховенството на закона, демокрацията на политическия плурализъм и основните права. Запознай със системата ни #Vote4Values. Тя всеки месец ще прави анализ на последните данни от социологическите проучвания за изборите. Така ще получаваш актуална информация за коалициите, които евродепутатите, зачитащи основните ценности, могат да формират, за да ги отстояват твърдо и последователно.

Научи повече:

Какво имаме предвид под „против ценностите“ и откъде получаваме информацията? Ето методологията, която използвахме.

Това може да се окажат най-важните избори за Европейски парламент, които някога са провеждани. Защо? Гледай този видеоклип.

Попълни теста ни, за да разбереш защо трябва да гласуваш на изборите за ЕП.

Ако всичко ти е ясно, значи можеш да се запознаеш със системата ни за анализ на социологическите проучвания за изборите #Vote4Values.