Tech & Rights

#Vote4Values – valbevakare 2019

Vi har skapat en valbevakare som visar dig hur stor andel av Europaparlamentets ledamöter som motsätter sig EU:s värden, vilka politiska grupper de tillhör och hur det väntas gå för dem i valet.

by Israel Butler

Välkommen till #Vote4Values-bevakaren. Valet i Europaparlamentet närmar sig med stormsteg. Partier som mötts av kritik från EU för att ha misslyckats med att upprätthålla unionens grundläggande värden går att hitta i samtliga av de fyra största politiska grupperna i Europaparlamentet. Vår valbevakare visar att de värdeskritiska partierna inom EPP, S&D, ALDE och ECR kommer att öka sin styrka och sitt inflytande inifrån dessa grupper. Om dessa värdeskritiska partier får fortsätta att verka från själva hjärtat av EU:s politiska makt verkar det osannolikt att EU kommer att kunna fortsätta stå upp för våra grundläggande värden. Värdeskritiska ledamöter kommer antagligen inte utgöra mer än totalt 29 procent av Europaparlamentet i stort. Men de behöver inte uppnå majoritet för att kunna blockera EU:s ansträngningar för att skydda våra grundläggande värden om de kan påverka de största politiska grupperna inifrån. Därför är det viktigt att grupperna i den politiska mittenfåran kastar ut sina värdeskritiska partier och samarbetar över partigränserna.

Vi har skapat en bevakare som visar vilken andel av ledamöterna som motsätter sig EU:s värden, vilka politiska grupper de tillhör och hur det väntas gå för dem i valet. Bevakaren kommer även visa vilka koalitioner till stöd för EU:s värden som är möjliga om de politiska grupperna är villiga att slänga ut sina ruttna medlemmar. Och slutligen kan du även se de koalitioner mot EU:s värden som skulle kunna bildas om de politiska grupperna i mainstream väljer att samarbeta med politiska grupper och partier som motsätter sig EU:s värden.

Bevakaren använder data från valundersökningarnas valundersökning inför EU-valet från Politico, och uppdateras regelbundet.

Om du missat den kan du läsa introduktionen till bevakaren här, samt vår nybörjarintroduktion till hur Europaparlamentet fungerar.

Uppdatering – maj

Om du bara klickat dig hit för att se hur läget förändrats sedan vi lanserade valbevakaren kommer här en kort sammanfattning, baserat på de siffror vi jobbat med den 4 februari respektive 4 mars, 29 mars, 23 april och 13 maj. De partier inom EPP, S&D, ALDE och ECR som motsätter sig EU:s värden förväntas fortfarande att öka i relativ styrka jämfört med de antal säten som de har i det rådande Europaparlamentet. Det finns fortfarande tre möjliga koalitioner till fördel för EU:s värden som skulle kunna bilda majoritet om de politiska grupperna beslöt sig för att slänga ut de ledamöter som motsätter sig dessa värden. Det förblir en teoretisk möjlighet att en koalition som motsätter sig EU:s värden skulle kunna bilda majoritet, och marginalen är i stort sett oförändrad. Men i en tv-sänd debatt i april uteslöt Manfred Weber, EPP:s kandidat till ordförandeskapet i kommissionen, möjligheten att EPP skulle bilda en allians med extremhögern.

Sedan vi lanserade bevakaren i februari har valundersökningarna fluktuerat förhållandevis lite. Under de senaste månaderna har antalet säten som de politiska grupperna förväntas vinna i valet förblivit ungefär desamma. Men det har skett stora förändringar i det politiska landskapet. För det första ser det nu ut som att Storbritannien kommer att delta i EU-valet. Vi kommer att fortsätta fokusera på hur Europaparlamentet kommer att se ut utan Storbritannien, för även om man väljer in nya ledamöter kommer de antagligen inte att bli kvar särskilt länge. Däremot förväntar vi oss att våra läsare kommer att vara nyfikna på hur Storbritanniens deltagande i valet kan påverka siffrorna. Så vi kommer att ge er en översikt över hur de brittiska ledamöternas närvaro kan komma att påverka möjliga värdesvänliga eller -kritiska koalitioner genom en separat valbevakare för ett scenario där Storbritannien inte lämnar EU.

För det andra har de två politiska grupperna som motsätter sig EU:s värden, ENF och EFDD, försvunnit. Italiens Matteo Salvini bildar en ny grupp, Europeisk allians för folk och nationer (EAPN). Denna grupp väntas absorbera de flesta av ENF:s medlemmar, vissa av EFDD:s medlemmar och eventuellt några från ECR. Du kan läsa mer om dessa två förändringar nedan och i vårt metodologiavsnitt.

Den tredje utveckligen är att de största politiska grupperna har börjat erkänna öppet att de har ruttna medlemmar och att något måste göras. Det pågår diskussioner inom EPP om Fidesz-partiets medlemskap och partiet var avstängt i väntan på en intern utredning under mars månad. Det förblir dock en del av gruppen. Behovet av en oberoende utredning är tvivelaktigt med tanke på att det inte råder något brist på objektiva bevis från olika oberoende europeiska och FN-expertorgan samt från själva Europaparlamentet som dokumenterar omfattningen av Fidesz-regeringens övertramp. S&D-gruppen har även meddelat att man "fryser" relationerna med sin rumänska medlem i väntan på ett formellt beslut i juni. I en liknande manöver har ALDE-gruppen rekommenderat att dess rumänska medlem bör uteslutas – vilket man kommer att rösta om i juni.

Detta innebär att diskussionerna om samtliga dessa potentiella uteslutningar av partier som motsätter sig EU:s värden kommer att ske först efter att valresultatet offentliggjorts. Detta tyder på att de politiska grupperna bryr sig mer om sin storlek än att upprätthålla grundläggande värden. Att skjuta på dessa beslut tills att man fått valresultaten gör det möjligt för varje grupp att avgöra hur mycket en uteslutning skulle kosta dem i antal säten och hur mycket detta skulle försvaga gruppen i relation till andra. Dessutom verkar det inte som att S&D-gruppen överväger att straffa sina maltesiska och slovakiska medlemmar, eller som att ALDE tänker vidta några åtgärder mot sin tjeckiska medlem. Brexit skulle innebära en potentiellt hjälpsam möjlighet att fortsätta diskussionerna om problematiska medlemmar. De politiska grupperna skulle kunna använda tiden mellan valet och Brexit till att utvisa sina värdeskritiska medlemspartier innan Europaparlamentet krymper till 705 säten.

Den nuvarande sammansättningen i Europaparlamentet

Vi börjar med hur det ser ut idag. Det första diagrammet visar sammansättningen i Europaparlamentet år 2019, före valet. Det omfattar 751 säten och inkluderar samtliga ledamöter från Storbritannien. Diagrammet visar hur ledamöterna sitter i parlamentet, till vänster eller höger beroende på sina politiska åsikter. Du kan ta en titt på tabellen under diagrammet för att se exakt hur många ledamöter det finns i varje grupp. Antalen vi angett för varje grupp reflekterar hur många medlemmar de hade i slutet av januari år 2019.


Var i Europaparlamentet sitter de ledamöter som motsätter sig EU:s värden?

I det andra diagrammet har vi tagit Europaparlamentet som det ser ut idag och markerat de ledamöter som motsätter sig EU:s värden i svart.

{{#open-1}}Jag vill veta mer{{/open-1}}

{{#hidden-1}}Både EFDD och ENF på högerkanten är svartmarkerade. Men du kan även se spridda svarta prickar bland de andra politiska grupperna. Dessa, från vänster till höger i diagrammet, är:

  • I S&D-gruppen på mitten-vänstern: 3 ledamöter från Maltas Partit Luburista (PL), 10 ledamöter från Rumäniens Partidul Social Democrat (PSD), 4 ledamöter från Slovakiens SMER-parti.
  • I mitten-gruppen ALDE: 2 ledamöter från Republiken Tjeckiens ANO-parti och 2 ledamöter från Rumäniens ALDE-parti (som är den mindre partnern i en koalition med Partidul Social Democrat).
  • I EPP-gruppen på mitten-högern: 11 ledamöter från Ungerns Fidesz-parti.
  • I den högerextrema, euroskeptiska ECR-gruppen: 14 ledamöter från Polens PiS-parti. {{/hidden-1}}

Om du vill veta vilken politisk grupp som ett parti från ditt land tillhör kan du kolla upp det via den här länken. Du kan söka bland nationella partier från hela EU eller skriva in namnet på ett särskilt parti för att få veta vilken politisk grupp det tillhör i Europaparlamentet.

{{#open-2}}Jag vill veta mer{{/open-2}}

{{#hidden-2}}Ovanstående diagram ger dig en tydligare bild av att ingen av de fyra största politiska grupperna i Europaparlamentet är helt fri från nationella partier som ifrågasatts eller fördömts av EU för att ha kränkt unionens grundläggande värden. Om en politisk grupp omfattar partier som motsätter sig EU:s värden kan det komma att bli problematiskt. Det beror på att politiska grupper har en tendens att se efter sina egna och skydda sina medlemmar från kritik. Även i de fall då det gäller efterlevnad av de grundläggande värden som Europaparlamentet är bundet att skydda enligt lag.

Till exempel hjälpte EPP att skydda Ungerns Fidesz-parti från kritik i Europaparlamentet under ett antal år genom att urvattna resolutioner och blockera tidigare försök att aktivera Artikel 7 utav lojalitet mot sitt medlemsparti. Förfarandet som beskrivs i Artikel 7 gör att landet hamnar på agendan för de nationella ministrarna i rådet och kan leda till sanktioner. Ett liknande exempel är den nyliga omröstningen som fördömde Republiken Tjeckiens premiärminister, Andrej Babiš, för korruption. Majoriteten av ALDE-gruppens ledamöter i Europaparlamentet röstade mot resolutionen för att försöka skydda sitt tjeckiska medlemsparti ANO, som Babiš är ledare för. Å andra sidan rösta ALDE för en resolution som fördömde den rumänska regeringen, som gruppens rumänska medlem är junior koalitionspartner till. Även S&D-gruppen har en blandad historia. De röstade med stor majoritet för att skydda grundläggande värden och fördömde sina medlemspartier i Rumänien och Slovakien, men när det kom till Malta valde de flesta att avsäga sig sin röst. Vid en senare omröstning om Malta och Slovakien i slutet av mars år 2019 ställde sig gruppen i stort bakom kritiken mot dessa länders regeringar.

Internationella påtryckningar, särskilt när de kommer från EU, kan vara ett effektivt sätt att övertala regeringar att bättra sig. Så om en politisk grupp skyddar en regering som kränker EU:s värden tillåter gruppen den regeringen att fortsätta demontera de grundläggande skyddsmekanismer som gör landet till en modern europeisk demokrati. Och det är inte bara dåliga nyheter för landets befolkning. Andra ledare och partier uppmuntras då till att bryta mot reglerna, eftersom de vet att de kan komma undan med det. På så sätt sprider sig problemet till andra EU-länder.

Det enda sättet som Europaparlamentet kan skydda sina grundläggande värden på ett effektivt sätt är om var och en av de politiska grupperna är villiga att konfrontera, straffa och, om så krävs, överge sina ruttna medlemmar. Som vi noterade i vår uppdatering har man tagit steg i denna riktning inom EPP, S&D och ALDE.{{/hidden-2}}

Hur kommer läget se ut efter valet?

Nedan har vi tagit fram ett diagram som visar hur nästa Europaparlament kommer att se ut, enligt aktuella valundersökningar. Du kanske noterat att det finns färre säten i det nya parlamentet – Brexit har tagit oss från 751 ner till totalt 705 ledamöter. Vi har beslutat oss för att i den här artikeln hålla oss till att visa hur Europaparlamentet kan komma att se ut utan brittiskt medlemskap. Även om det verkar sannolikt att Storbritannien kommer att delta i valet kommer man antagligen att lämna unionen tidigt i det nya parlamentets livscykel. När det sker kommer de brittiska ledamöterna att lämna parlamentet, som då kommer att krympa till totalt 705 säten. Men om du är nyfiken på hur läget kommer att skilja sig om Storbritannien deltar i valet erbjuder vi ytterligare analys som du kan ta del av nedan. Vill du veta varifrån vi hämtat vår data? Klicka här för mer information.

Vilka har vuxit, vilka har krympt, vilka förblir samma storlek?

{{#open-3}}Jag vill veta mer{{/open-3}}

{{#hidden-3}}Vilka har krympt? Om du jämför detta med dagens läge ser du att både mitten-högern (EPP) och mitten-vänstern (S&D) antagligen kommer att förlora ett stort antal säten – men de kommer ändå att förbli de två största grupperna. Även De gröna väntas förlora säten. Högerextrema, euroskeptiska ECR ser ut att tappa säten. ECR har för nuvarande 19 ledamöter från Storbritannien som kommer att vara ur ekvationen efter Brexit. Men detta redogör inte för hela förlusten. Jämfört med gruppens storlek efter Brexit ser ECR:s andel säten ut att fortsätta krympa. ECR har meddelat att man kommer välkomna två nya partier in i gruppen: Debout la France (från Frankrike) och Forum for Democracy (från Nederländerna). Men detta räcker ändå inte för att kompensera för de säten som går förlorade.

Vilka förblir samma storlek? Extremvänstern, GUE-NGL, ser ut att förbli oförändrad.

Vilka växer? De liberala (ALDE) väntas växa – till stor del tack vare det faktum att Macrons parti (La République en Marche) väntas gå med i gruppen, och kanske även ändra dess namn, men detta är ännu inte bekräftat. ENF har ersatts av en ny grupp som startats av Italiens Matteo Salvini, EAPN. Den nya gruppen kommer antagligen att absorbera ENF:s nuvarande medlemmar samt några ledamöter från EFDD, som försvunnit, och eventuellt några ledamöter från ECR.

Vilka är ännu okända? EFDD kommer att upphöra som politisk grupp. Vissa av dess medlemmar väntas gå med i EAPN, som på vissa sätt har ersatt ENF. Italiens Femstjärnerörelse planerar att bilda en ny politisk grupp, men har för tillfället inte tillräckligt många ledamöter från tillräckligt många EU-länder för att uppfylla minimikravet för att bilda en ny grupp. Tills vidare har vi låtit dessa ledamöter falla under "nya" och "grupplösa" ledamöter som ännu inte tillhör någon politisk grupp.{{/hidden-3}}

En närmare titt på vad valet betyder för ledamöter som motsätter sig EU:s värden

För att du ska kunna få en tydligare bild av hur det väntas gå för partier och grupper som motsätter sig EU:s värden har vi svartmarkerat dem i nästa diagram. Vill du ha mer detaljerad information?

{{#open-4}}Jag vill veta mer{{/open-4}}

{{#hidden-4}}Från vänster till höger, ser vi:

  • I S&D-gruppen på mitten-vänstern: 4 ledamöter (ökning från 3) från Maltas Partit Luburista (PL), 9 ledamöter (minskning från 10) från Rumäniens Partidul Social Democrat (PSD), 3 ledamöter (minskning från 4) från Slovakiens SMER-parti.
  • I mitten-gruppen ALDE: 6 ledamöter (ökning från 2) från Republiken Tjeckiens ANO-parti och 4 ledamöter (ökning från 2) från Rumäniens ALDE-parti.
  • I EPP-gruppen på höger-mitten: 14 ledamöter (ökning från 11) från Ungerns Fidesz-parti.
  • I den högerextrema, euroskeptiska ECR-gruppen: 23 ledamöter (ökning från 14) från Polens PiS-parti.
  • Vi kan även se att den nya EAPN-gruppen som startats av Matteo Salvini fått 74 ledamöter. Denna grupp kommer i princip att ersätta ENF (som har 36 ledamöter i det rådande Europaparlamentet). EFDD har försvunnit helt och hållet. Vissa av dess ledamöter har sagt att de kommer att gå med i EAPN. Vi har slagit samman resten med grupplösa ledamöter samt den nya gruppen som Femstjärnerörelsen hoppas bilda. Detta är inte en politisk grupp, även om många av dess ledamöter antagligen kommer att försöka bilda en politisk grupp i framtiden.{{/hidden-4}}

Antalet ledamöter som motsätter sig EU:s värden väntas efter valet, när Storbritannien lämnat EU, landa på omkring 137, en ökning från 124. Det motsvarar nästan 19,5 procent av parlamentets 705 säten. Med det sagt kommer siffran bli större än så i praktiken. Det finns tre grupper av ledamöter som inte inkluderats i den här siffran.

Dessa är "non-inscrits", nya partier samt ett nytt initiativ lett av Italiens Femstjärnerörelse, som tidigare varit del av EFDD-gruppen.

{{#open-5}}Jag vill veta mer{{/open-5}}

{{#hidden-5}}"Non-inscrits" eller "grupplösa" är ledamöter i Europaparlamentet vars partier ännu inte har gått med i någon politisk grupp. Du hittar en lista över de grupplösa ledamöterna i det sittande Europaparlamentet här. En del av dem tillhör partier som antagligen kan anses motsätta sig EU:s värden, till exempel Greklands Gyllene gryning, Ungerns Jobbik och Tysklands NPD.

Det finns vissa nya partier som är med i valet för första gången och som ännu inte har meddelat vilken politisk grupp de planerar att gå med i. Åtminstone en del av dessa partier kan antagligen anses negativt inställda till EU:s värden, såsom Spaniens Vox.

Slutligen kommer Italiens Femstjärnerörelse att försöka bilda en ny politisk grupp. Femstjärnerörelsen tillhörde tidigare EFDD-gruppen, som vi kategoriserat som "värdeskritisk" baserat på akademisk analys (läs hela vår metodologi här). Det är svårt att på det här stadiet avgöra huruvida denna nya grupp även kommer att klassas som värdeskritisk av experter.

Resultatet från valundersökningar tyder just nu på att det kommer att finnas totalt 66 ledamöter som tillhör detta kluster av nya och grupplösa ledamöter samt ledamöter från Femstjärnerörelsen. Men även om alla dessa ledamöter visar sig tillhöra partier som motsätter sig EU:s värden skulle den totala andelen ledamöter med negativ inställning mot EU:s värden nätt och jämnt nå 29 procent. Och detta är i sig osannolikt, eftersom detta kluster omfattar medlemmar från ett antal partier som inte motsätter sig EU:s värden.{{/hidden-5}}

Vad händer om ledamöter som motsätter sig EU:s värden bryter sig loss och bildar en ny grupp eller supergrupp?

De följande två diagrammen ger dig en bättre bild av hur det skulle se ut om de partier som motsätter sig EU:s värden beslutar sig för att samarbeta.

Följande diagram visar hur Europaparlamentet skulle se ut om samtliga ledamöter som motsätter sig EU:s värden från EPP, S&D, ALDE och ECR skulle välja att lämna sina grupper och bilda en ny grupp.

{{#open-6}}Jag vill veta mer{{/open-6}}

{{#hidden-6}}Bara som en förtydling är den här gruppen vår alldeles egen uppfinning – vi känner inte till några planer på att faktiskt skapa en sådan grupp i verkligheten. Vi vill bara visa hur det skulle se ut om det skedde, då det är en möjlighet. Bredvid dem syns EAPN som i praktiken har ersatt ENF. Vi har svartmarkerat båda dessa grupper, men du kan hålla musen över namnen under diagrammet för att se vilken grupp som är vilken.{{/hidden-6}}


Och nästa diagram visar hur Europaparlamentet skulle se ut om dessa skulle gå samman med EAPN för att bilda en supergrupp av ledamöter som motsätter sig EU:s värden. Detta är återigen en hypotetisk grupp – vi känner inte till några planer på att bilda en sådan.


Vilka är de möjliga koalitionerna till stöd för EU:s värden?

Som vi diskuterat, även om samtliga politiska grupper skulle förbli oförändrade så spelar det ingen roll vilka koalitioner de bildar, de kommer ändå att hållas tillbaka från att skydda EU:s grundläggande värden. Det vi är intresserade av är de möjliga koalitionerna som kan skydda våra grundläggande värden. Därför kommer vi att titta på vilka koalitioner till stöd för EU:s värden som de politiska grupperna skulle kunna bilda om de kastade ut sina ledamöter med en negativ inställning till EU:s värden.

{{#open-7}}Jag vill veta mer{{/open-7}}

{{#hidden-7}}För att förtydliga: med ett enda undantag nedan bygger de koalitioner vi kommer visa på hur olika politiska grupper skulle se ut minus de ledamöter som motsätter sig EU:s värden. Vi kommer även att titta på huruvida en koalition mot EU:s värden skulle kunna bildas. Spoiler alert: enligt siffrorna är det möjligt.

För att uppnå majoritet i parlamentet, som totalt har 705 säten (efter att Storbritannien lämnar EU), krävs 353. Det motsvarar en majoritet med endast en ledamots marginal. Precis över halva parlamentet. Vi vet att EPP och S&D som de ser ut idag inte längre kan ta sig över den gränsen även om de slår sig samman. Nästa diagram visar att de skulle vara ännu längre från att uppnå en majoritet om de kastade ut de ledamöter som motsätter sig EU:s värden.


Enligt valundersökningarna skulle S&D och EPP om de kastade ut de ledamöter som motsätter sig EU:s värden enbart kunna bilda majoritet om de samarbetade med minst ytterligare en politisk grupp. Men det är inte alla av de resterande politiska grupperna som skulle vara stor nog att ge dem majoritet. Dessa tre kombinationer skulle inte skapa en majoritetskoalition:

Om samtliga grupper skulle kasta ut de ledamöter som motsätter sig EU:s värden skulle den enda värdefrämjande tregrupps-koalitionen som kan bilda majoritet vara EPP, S&D och ALDE. Denna koalition skulle omfatta totalt 368 ledamöter – en majoritet till stöd för EU:s värden på omkring 15 ledamöter. Den kan du se i nästa diagram.


Nästa diagram visar ytterligare en möjlig koalition till stöd för EU:s värden, denna gång med EPP, S&D, de Gröna och vänsterextrema GUE-NGL, vilket skulle landa på 377 ledamöter – det vill säga en majoritet på omkring 24.


Du kan se från följande diagram att majoriteten till stöd för EU:s värden skulle vara ännu större om även de Gröna-EFA gick med EPP, S&D och ALDE. Detta skulle landa på totalt 418 ledamöter, med en koalitionsmajoritet på strax över 65 ledamöter.


Något som blir relativt tydligt är att det skulle vara omöjligt att bilda en koalition till stöd för EU:s värden som har majoritet utan EPP.

{{#open-8}}Jag vill veta mer{{/open-8}}

{{#hidden-8}}Till exempel skulle en koalition till stöd för EU:s värden som består av GUE-NGL, S&D, de Gröna-EFA och ALDE (minus de ledamöter som motsätter sig EU:s värden) nå upp till 303 ledamöter.


En koalition till stöd för EU:s värden som består av S&D, de Gröna-EFA och GUE-NGL befinner sig ännu längre från att kunna bilda majoritet.{{/hidden-8}}

Vilka är de möjliga koalitionerna mot EU:s värden?

Även om ledamöter och politiska grupper som motsätter sig EU:s värden inte själva är i majoritet är det fortfarande möjligt att andra politiska grupper kan välja att samarbeta med dem.

{{#open-9}}Jag vill veta mer{{/open-9}}

{{#hidden-9}}Vi har sett detta ske på nationell nivå. Österrikes ÖVP på mitten-högern har till exempel ingått en koalition med FPÖ på extremhögern. I Europaparlamentet är ÖVP del av EPP-gruppen på mitten-högern, medan FPÖ är del av ENF-gruppen som motsätter sig EU:s värden. Om detta skulle återspeglas på Europaparlamentsnivå är det möjligt att vi skulle få se en koalition mot EU:s värden.{{/hidden-9}}

En värdeskritisk koalition verkar osannolik efter att Manfred Weber, EPP:s kandidat till ordförandeskapet för kommissionen, nyligen uteslöt det under en tv-sänd debatt. Vi kommer ända att visa dig de två möjligheter som finns. Den första: Om EPP och ECR bestämmer sig för att samarbeta med det nya EAPN kan vi anta att de ledamöter i EPP och ECR som motsätter sig EU:s värden inte skulle kastas ut. Om dessa tre grupper samarbetade skulle de inte lyckas uppnå majoritet. Aktuella valundersökningar ger dem 307 ledamöter, det vill säga 46 ledamöter för få för att bilda majoritet.

{{#open-10}}Jag vill veta mer{{/open-10}}

{{#hidden-10}}Ytterligare ett problem för en sådan koalition skulle vara att EPP och ECR innefattar Polens politiska rivaler. Polens nuvarande regeringsparti tillhör ECR, medan Polens oppositionsparti sitter i EPP. Dessa partier har varit bittra fiender i Europaparlamentet. Om EPP och ECR skulle bilda en koalition skulle de med största sannolikhet riskera att Polens oppositionsparti lämnar EPP (och därmed ta omkring 17 säten med sig, baserat på aktuella undersökningar).{{/hidden-10}}


I nästa diagram visar vi dig vad som sker om EPP, ECR, EFDD och ENF gick samman med ledamöter mot EU:s värden från ALDE och S&D. Det totala antalet ledamöter skulle landa på 333 – fortfarande 22 medlemmar ifrån majoritet.


Det finns faktorer som påverkar koalitionens sannolikhet i praktiken.

{{#open-11}}Jag vill veta mer{{/open-11}}

{{#hidden-11}}Man skulle kunna hävda att det är osannolikt att de 16 ledamöterna från S&D som motsätter sig EU:s värden skulle gå med i en sådan koalition som består av partier från mitten, höger-mitten och extremhögern på det politiska spektrumet. Och att Polens oppositionsparti skulle kunna lämna EPP för att man samarbetar med dess politiska rival i ECR, vilket skulle innebära att en konservativ koalition mot EU:s värden krymper till 300 ledamöter. Det skulle å andra sidan antagligen vara möjligt att öka den siffran och nå majoritet genom att attrahera grupplösa ledamöter, ledamöter från nya partier som motsätter sig EU:s värden samt från den nya gruppen som leds av Femstjärnerörelsen. Så om EPP ändrar sig i frågan om huruvida man är beredd att samarbeta med värdeskritiska partier kan en konservativ koalition mot EU:s värden fortfarande nå majoritet.{{/hidden-11}}

Även om en konservativ koalition mot EU:s värden verkar osannolik innebär inte detta att våra värden är trygga. Som vi diskuterat ovan är det största problemet att de politiska grupperna inte är beredda att kasta ut värdeskritiska partier. Och då dessa partier blir allt starkare inom sina grupper kan de komma att påverka dessa för att gå samman med EAPN och Femstjärnerörelsens nya grupp för att blockera särskilda omröstningar som ämnar skydda EU:s värden.

{{#open-12}}Jag vill veta mer{{/open-12}}

{{#hidden-12}}Europaparlamentet fattar beslut enligt majoriteten av det faktiska antalet röster. Det innebär att det är möjligt att få igenom eller blockera omröstningar med färre än 353 röster om vissa av ledamöterna är frånvarande eller avsäger sig sin röst. Det är till exempel inte svårt att föreställa sig att värdeskritiska partier inom ALDE, S&D eller EPP skulle kunna övertyga hela gruppen om att rösta mot åtgärder som utformats med syfte att skydda EU:s grundläggande värden. Och om de går samman med EAPN och Femstjärnerörelsens nya grupp kan de nå en blockerande majoritet. Om inte andra politiska grupper bildar en enad front, det vill säga. Vilket inte är helt lätt i Europaparlamentet. Som vi tidigare noterat kommer de värdeskritiska partierna inom EPP och S&D att växa i styrka, då antalet säten som dessa partier innehar kommer att förbli detsamma eller öka, medan gruppen krymper i storlek. När det gäller ALDE väntas visserligen hela gruppen att växa, men det gör även antalet värdeskritiska ledamöter, som kommer att utgöra en större proportion än de gör idag.{{/hidden-12}}

Så vad är domen?

Om Europaparlamentet ska kunna uppfylla sin skyldighet att skydda våra grundläggande värden kommer dess ledamöter bli tvungna att sluta tänka längs partigränserna. Men om det kan ske kommer att bero på dig, väljaren.

{{#open-13}}Jag vill veta mer{{/open-13}}

{{#hidden-13}}Att upprätthålla respekt för rättsstatsprincipen, demokratisk pluralism och grundläggande rättigheter utgör en skyldighet för samtliga EU:s medlemsländer och institutioner. Denna skyldighet överskrider partipolitiken. Vi har visat att det är möjligt för de politiska grupperna att samarbeta med varandra för att skydda dessa värden. Men det är även möjligt för dem att ignorera problemet eller bilda koalitioner som hotar dessa värden. Vi hoppas att du som väljare nu har fått en tydligare bild av var det parti du överväger att rösta på står i den här frågan. Kom ihåg att du kan kolla upp det här.

Om du har frågor om var vi hämtar vår data, hur vi beslutat vilka partier eller grupper som motsätter sig EU:s värden eller andra ämnen kan du ta dig en titt på vår #Vote4Values-metodologi.

{{/hidden-13}}

Läs mer:

Vad gör egentligen Europaparlamentet, och varför är det så viktigt? Läs detta.

Vad menar vi med "motsätter sig EU:s värden", och var hämtar vi vår data ifrån? Läs vår metodologi.

Detta kan komma att bli det viktigaste Europaparlamentsvalet någonsin. Varför? Se mer här.

Ta vårt quiz för att veta mer om varför du bör rösta i Europaparlamentsvalet.

demokrati , Vote4Values , #Vote4Values , bevakare , val , Europaparlamentet