Tech & Rights

Reform av upphovsrätten – ditt stöd behövs mer än någonsin

EU:s sedan länge behövliga reform av upphovsrätten tycks äntligen vara inom sikte, men den är långt från yttrandefrihetsvänlig. Du kan fortfarande göra något för att förbättra den.

by LibertiesEU
(Source: C4C - www.saveyourinternet.eu)

EU arbetar på ett censurmaskineri som man byggt in i artikel 13 i det nya förslaget om ett upphovsrättsdirektiv. Det är nu upp till Europaparlamentet att avstyra införandet av EU:s obligatoriska filtrering av nätet. Vår grundläggande rättighet till yttrandefrihet står på spel.

Under det nya förslaget skulle en ny era av internetcensur inledas. Det skulle innebära att små såväl som stora internetföretag – företag såsom YouTube, Facebook, Github och andra plattformer för fildelning – skulle bli tvungna att implementera nya algoritmer som kontrollerar om innehållet du laddar upp omfattar upphovsrättsskyddat material. Botar skulle avgöra vad du kan dela och vad som kan delas med dig. De skulle filtrera ut och förbjuda allt som kan orsaka problem.

Artikel 13 hotar, till exempel:

  • Möjligheten att remixa
  • Delandet av memes
  • Koddelning
  • Livestreaming av online gaming

Även med de senaste ändringarna, som innefattar en klagomålsmekanism, erbjuds inte tillräckligt skydd av vår frihet att uttrycka oss. Visst skulle man kunna lämna in ett klagomål, men vi vet alla hur långsamma internetföretag kan vara med att återkomma till sina kunder. Och om du inte blockerats i enlighet med lagen, utan istället i enlighet med hemsidans användarvillkor, har du i praktiken förlorat tillgång till någon sådan klagomålsmekanism.

Ingen ifrågasätter behovet av konkret skydd av upphovsrätten. Men under ytan kommer EU:s rådande försök till reform av upphovsrätten att äventyra vår yttrandefrihet. Det handlar om censur.

Men ännu är det inte för sent! Organisationer som arbetar för digitala rättigheter och andra samhällsgrupper har gått samman i en sista satsning för att övertyga europaparlamentariker om att ändra sig och rösta mot #Artikel13. Liberties och ett antal andra icke-statliga organisationer har lanserat vår egen telefonkampanj för att nå ut till medlemmar av Europaparlamentet och sprida vårt gemensamma budskap: stå emot censur och rösta nej till #Artikel13.

Men vi behöver att du också hjälper oss att få parlamentarikerna att förstå: européer är emot censur och vill inte att reformen ska gå igenom som den ser ut just nu. Europaparlamentet kommer att rösta om upphovsrättsdirektivet 20–21 juni – agera nu, innan det är för sent!

Vad kan du göra?

1. Skicka vårt brev till europaparlamentariker


2. Besök hemsidan Save Your Internet och dela med dig av din oro!


3. Ring din europaparlamentariker och säg åt dem att du vägrar gå med på filtrering av uppladdat innehåll, och att du vill att de ska rösta ner förslaget!

kampanj , Europaparlamentet , Artikel 13 , upphosvrätt , copyright