Democracy & Justice

Det bästa vi har – Speech Bag avsnitt 1

Hundar är toppen, men de är inte viktigare för vår demokratiska livsstil än, umm, demokratin. Ändå är de grupper som kämpar för att upprätthålla demokratin under attack – till och med i Tyskland. Hundarna är inte imponerade, och det är inte vi heller.

by LibertiesEU