Tyskland – förlegad lagstiftning riskerar att strypa medborgaraktivism

Genom att dra tillbaka en tysk kampanjgrupps status som välgörenhetsorganisation har skattemyndigheten i Berlin gjort det svårare för medborgare att göra sin röst hörd till sina politiker.

Alla vill vi att våra ledare ska använda den makt vi har anförtrott dem med för att göra gott i samhället. Oroade medborgare går samman för att se till att detta sker genom att skapa grupper som arbetar för rättigheter och demokrati.

I Tyskland betecknas organisationer som arbetar med frågor i allmänhetens intresse som välgörenhetsorganisationer. Denna status gör att donationer är avdragsgilla.

För att få sådan status måste en organisation engagera sig i vissa godkända aktiviteter. Tysk lagstiftning listar 25 sådana aktiviteter (en engelsk översättning finns att läsa här).

Listan över aktiviteter inkluderar sådant som främjandet av lika rättigheter för kvinnor som män, religionsfrihet och rätten till liv. På listan finns även ett antal andra områden, såsom främjandet av växtodling, flygplansmodellering och hundsporter.

Men listan inkluderar inte aktiviteter som har att göra med främjandet av mänskliga rättigheter och social rättvisa. Och den listar inte heller skydd av klimatet som en aktivitet som ligger i allmänhetens intresse.

Kampanjgruppen Campacts status hävd

Den tyska organisationen Campact driver kampanjer för skydd av klimatet och våra grundläggande rättigheter.

Under måndagen drog skattemyndigheten i Berlin tillbaka dess status som välgörenhetsorganisation. Man hävdade att vissa av organisationens aktiviteter inte bedrivs i välgörenhetssyfte och att de är "för politiska".

Detta är frustrerande för en organisation som försöker tjäna allmänheten. Det är även frustrerande för de skolbarn som varje fredag demonstrerar tillsammans med Campact för en bättre framtid.

Och Campact är inte ensam. Tidigare i år fick även den franska organisationen Attac sin status hävd.

Mänskliga rättigheter och miljöskydd överskrider politiska gränser

Organisationer som Campact och Attac arbetar för att säkerställa att vi alla kan leva ett värdigt liv och att vi inte förstör vår livsmiljö. Det är frågor som ligger i allmänhetens intresse och bortom politiken.

Genom att skriva under Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har europeiska regeringar åtagit sig att skydda de mänskliga rättigheterna och miljön.

Skydd av miljön och de grundläggande rättigheterna står även inskrivet i den tyska grundlagen. Olika partier må göra olika tolkningar, men som mål överskrider de de politiska gränserna.

Civilsamhällesorganisationer skyddar oss

I en tid då utrymmet för civilsamhällesorganisationer fortsätter att krympa måste sådana fall tas på allvar. Ifråntagandet av organisationens status hotar Campacts finansiella medel och dess själva existens. Regeringen måste återställa dess status och reformera denna förlegade lagstiftning.

Civilsamhällesorganisationer skyddar oss. De upprätthåller rättsstatsprincipen genom att hålla regeringar ansvariga inför lagen. De underrättar oss om politiska debatter som kan komma att påverka våra rättigheter och vår livskvalité. Försök att begränsa deras finansiella medel utgör ett angrepp mot vår demokrati.