Tech & Rights

Mötesfriheten – varför hatar de auktoritära politikerna den så mycket?

Rätten till mötesfrihet är avgörande för demokratin. Det borde alltså inte komma som någon överraskning att auktoritära regeringar över hela Europa begränsar just denna rättighet på olovliga sätt.

by Orsolya Reich

I demokratiska samhällen är rätten till mötesfrihet ett av de instrument som folket kan använda för att åstadkomma samhällelig förändring. Rätten att mötas i fredliga sammankomster är en grundläggande mänsklig rättighet som erkänns av flera viktiga dokument, inklusive Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen.

Stater har negativa och positiva skyldigheter med avseende på fredliga demonstrationer. Den negativa skyldigheten är att staten och polisen inte kan störa eller förbjuda fredliga demonstrationer – inte ens spontana demonstrationer som myndigheterna inte förvarnats om. Den positiva skyldigheten handlar om att hjälpa och skydda fredliga demonstrationer, genom att koordinera trafik, upprätthålla den allmänna ordningen och skydda demonstranter från de som vill störa demonstrationen.

Det finns vissa rättfärdigade sätt att begränsa eller förhindra offentliga sammankomster. Till exempel kan det vara legitimt att förbjuda en avsiktligt högljudd demonstration i ett tätbefolkat område mitt i natten, eftersom den kan störa mångas liv till en oproportionerlig grad. Men det skulle inte vara legitimt att vägra tillåta en högljudd demonstration framför parlamentsbyggnaden medan parlamentet är i session.

Olovliga begränsningar inom EU

Tyvärr har ett antal europeiska regeringar idag infört olovliga begränsningar av rätten till mötesfrihet.

Till exempel införde den polska regeringen år 2016 en ändring av lagen om sammankomster som ger företräde till möten som organiseras av statliga och religiösa institutioner. Denna lagändring innebär en allvarlig begränsning av rätten att hålla motdemonstrationer och spontana manifestationer.

I Rumänien sätter en lag ett antal begränsningar på var och när offentliga sammankomster kan hållas och organisatörer måste få skriftligt tillstånd från de lokala myndigheterna tre dagar innan man samlas. Organisationer som är kritiska mot regeringen har ofta svårt att få ett sådant tillstånd.

Ungern, där regeringspartiet har två tredjedelars majoritet i parlamentet, införde en ny begränsning av rätten till mötesfrihet i juli. Den nya lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda demonstrationer på extremt vaga eller odefinierade grunder, genom att till exempel hävda att demonstrationen skulle äventyra "Ungerns värdighet som nation".

Samhället tjänar på att låta fria sammankomster ske på viktiga sätt. Rätten till mötesfrihet erbjuder allmänheten en viktig chans att uttrycka sina åsikter till sina ledare och andra medlemmar i samhället. Den främjar det offentliga samtalet och mångfald, och är dessutom ett verkligt – och förhållandevis billigt – verktyg för att åstadkomma förändringar i samhället.

Gör din röst hörd

Och det är av just den anledningen som auktoritära politiker hatar yttrandefriheten. De gillar att hävda att de sedan de vunnit majoritet i valet är folkets rättmätiga representanter, och den enda legitima kanalen som kan uttrycka folkets vilja. De gillar att säga att de som inte håller med dem i deras antidemokratiska åtgärder är de sanna antidemokraterna, då sann demokrati innebär att majoriteten har obegränsad makt att besluta om de regler som styr samhället. De gillar att låtsas att det bara finns ett fåtal inbilska idioter eller förrädare som gör motstånd mot dem.

När folket går ut och gör sin röst hörd blir det tydligt att något inte står rätt till med de auktoritära politikernas budskap. Och om tillräckligt många människor erkänner att deras budskap inte håller kommer de auktoritära politikerna att förlora sin makt. Och det är av just detta skäl som de hatar rätten till mötesfrihet, och som de försöker begränsa den. Låt inte detta ske. Ge ditt stöd till organisationerna som kämpar för mötesfriheten och/eller hjälper de som olovligen blir förföljda för att de uttrycker sina åsikter.

Listan med våra medlemsorganisationer hittar du här.

Den här veckan jobbar Hungarian Civil Liberties Union hårt för att hjälpa de vars rättigheter har blivit kränkta under demonstrationer mot "slavlagen". Ge dem ditt stöd här.

Vänligen överväg att stödja vårt arbete så att vi kan hjälpa våra nationella medlemmar att uppnå sina mål.

demonstration , protest , mötesfrihet , yttrandefrihet , Polen , Rumänien , Ungern , överlevnadsguide till auktoritarianismen