Tech & Rights

Rapport från Liberties – EU har många verktyg för att främja demokratin och de mänskliga rättigheterna

Just nu förbereder EU-kommissionen för första gången en rapport om EU-regeringars människorättsprotokoll. Med hjälp av våra medlemmar har Liberties skickat in en utvärdering samt förslag på vad EU kan göra för att bättre skydda våra grundläggande värden.

by Linda Ravo

EU har redan antagit ett antal av Liberties förslag på vad man kan göra för att stärka skyddet av våra rättigheter och hålla våra demokratier friska. Till exempel har man inrättat en ny fond för organisationer som främjar demokratin och de mänskliga rättigheterna, samt skapat befogenheten att strypa EU-medel till auktoritära regeringar. EU-kommissionens nya årsrapport är ytterligare en av våra idéer. Denna årliga granskning kan bidra till att belysa problem redan på ett tidigt stadium. Det kan göra det lättare för EU att ingripa innan hoten mot demokratin blir svåra att häva, såsom i Ungern och Polen.

Kommissionen kommer att publicera sin rapport i september. Just nu samlar man fortfarande in information om människorättsläget. Liberties har skickat in sin egen rapport med information från ett antal av våra medlemmar.

Vår rapport täcker åtta EU-länder: Bulgarien, Italien, Kroatien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Spanien och Ungern. Den visar att hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna inom EU inte bara är ett problem i länder som styrs av regeringar med en auktoritär agenda, såsom Polen och Ungern. Situationen i dessa länder må vara betydligt värre, men liknande tendenser går att skönja i andra delar av EU. Dessa är våra fyra största orosområden:

  • Domstolar är inte tillräckligt oberoende och effektiva. Detta är ett stort problem: när det går på tok i livet och vi måste vända oss till rättsväsendet vill vi ha en chans att redogöra för vår sida av saken inför någon som är opartisk och fattar ett rättvist beslut.
  • Korruption inom regeringen är fortfarande mycket vanligt i vissa länder, och många regeringar gör inte tillräckligt för att uppdaga dessa fall och ställa korrupta politiker inför rätta. Om en regering är korrupt innebär det att politiker fattar beslut som ger fördelar till deras egna vänner och familjemedlemmar.
  • Media kan inte göra sitt jobb: På många platser kan journalister inte rapportera i frihet då regeringen kontrollerar public service-bolagen. I andra fall vågar journalister inte publicera sina utredningar i rädsla för åtal eller angrepp. Vissa oberoende medier har inte tillräckligt mycket pengar för att kunna betala sina skribenter. Om vi vill ha en frisk demokrati behöver vi en fri och oberoende media så att vi kan hålla koll på vad våra regeringar sysslar med.
  • Flera regeringar gör det allt svårare för personer som går samman genom att bilda föreningar eller organisera fredliga demonstrationer. Detta innebär att det blir svårare för oss att organisera oss och tala med en röst så att våra folkvalda representanter hör oss och lyssnar till våra åsikter.

Liberties har lämnat ett antal förslag på hur man kan lösa dessa problem till EU:s beslutsfattare:

  • EU kan bli bättre på att ställa länder inför rätta när de bryter mot EU-rätten, i syfte att stärka skyddet av en oberoende media och stoppa korruption. I dagsläget initierar EU-kommissionen inte alltid sådana rättsfall, trots att man har befogenhet att göra det.
  • EU kan öka politiska påtryckningar mot regeringar som medvetet angriper demokratin och våra rättigheter. Till exempel kan EU-kommissionen inkludera rekommendationer till varje enskild regering i sin rapport. Detta skulle tydligt identifiera vad varje land förväntas göra för att lösa de problem som kommissionen identifierar. Kommissionen har i nuläget ingen plan på att inkludera sådana rekommendationer.
  • EU kan se till att organisationer som arbetar för att främja demokratin har tillräckliga finansiella medel. Detta skulle till exempel kunna omfatta oberoende journalister och grupper som arbetar för mänskliga rättigheter och demokratin. De har en viktig roll att spela i att se till att allmänheten kan föra en välinformerad debatt om vad regeringen sysslar med, hjälpa allmänheten att kommunicera sin oro till politikerna och inleda rättsfall när regeringen bryter mot lagen.

Ladda ner hela rapporten här.

EU funding , rättsstatsprincipen , demokrati