Upphovsrättsdebatten kräver större insyn

EU-kommissionen bör vara fullständigt transparent när man tar fram riktlinjer för implementering av det nya upphovsrättsdirektivet, som bör omfatta skydd av våra grundläggande rättigheter.

Liberties och fler än 40 grupper som arbetar med grundläggande och digitala rättigheter, kunskapssamhället och användarorganisationer skickade den 14 januari 2020 ett öppet brev till EU-kommissionen. Vi bad om bättre insyn i dialogen med olika aktörer om implementeringen av artikel 17 i i det nya upphovsrättsdirektivet.

Artikel 17 i upphovsrättsdirektivet (föredetta artikel 13) reglerar det nya systemet för ansvarsskyldighet för plattformar på nätet, uppladdningsfilter och överenskommelser mellan upphovsrättsinnehavare och dessa plattformar. Artikel 17 ålägger även kommissionen att organisera dialoger för att göra det möjligt för de olika aktörerna att diskutera bästa praxis för samarbete mellan plattformar på nätet och upphovsrättsinnehavare. Kommissionen ska ta fram dessa riktlinjer för att underlätta implementeringen på nationell nivå och säkerställa att direktivet tillämpas på samma sätt i olika länder. Syftet med riktlinjerna bör vara att etablera bästa praxis för samarbete mellan plattformar, upphovsrättsinnehavare och användare för att säkerställa lämpligt skydd av våra grundläggande rättigheter, så som yttrandefrihet och rätten till privatliv. Att hitta en balans mellan skydd av de grundläggande rättigheterna och undantag och begränsningar av upphovsrätten är också en del av samtalen.

I det öppna brevet uppmanade vi kommissionen att öppna upp och dela med sig av sitt utkast till riktlinjer med dialogens deltagare och allmänheten. Syftet med dialogen bör vara att samla in feedback på huruvida riktlinjerna kan förbättras ytterligare och säkerställa att riktlinjerna kommer underlätta den nationella implementeringen samt se till att processen är förenlig med stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Därför uppmanar vi kommissionen att se till att riktlinjerna inte bara blir dialogens slutprodukt utan även diskuteras under samtalen.

Bakgrund

Kommissionen har redan organiserat fyra dialoger för aktörer som internetplattformar, upphovsrättsinnehavare, användarorganisationer samt grupper som arbetar med grundläggande och digitala rättigheter. Deltog gjorde även representanter från EU:s medlemsländer. Kommissionen strömmar dialogerna via nätet. Nästkommande möten inträffar den 16 januari och 10 februari 2020.

Under dessa möten var Liberties tydlig om behovet av att skriva in skyddsåtgärder som slår vakt om de grundläggande rättigheterna i riktlinjerna. Du kan läsa våra inflikanden här, här och här. Användarnas yttrandefrihet och rätt till privatliv står på spel. Den centrala frågan kvarstår: hur undviker man obligatoriska uppladdningsfilter och skyddar användarens rätt att fritt uttrycka sina åsikter? Du kan läsa våra tal i samband med dialogerna här.

EU:s medlemsländer har mindre än 18 månader på sig att implementera det nya direktivet.