Kan mänskliga rättigheter stoppa de auktoritära politikernas frammarsch?

Allt pekar på att 2019 kommer bli ett spännande och utmanande år. Det är val i Europaparlamentet och Liberties ger sig ut på turné i Europa för att sprida vår nya bok med insikter om hur populister lockar väljare och hur vi kan bromsa deras frammarsch.

Auktoritära populistiska partier misslyckades med att vinna valen i Nederländerna, Frankrike och Tyskland under 2017. Vissa kommentatorer föreslog att detta var ett tecken på populismens död i Europa. Men valen som följde, i Österrike under 2017 och i Republiken Tjeckien, Ungern, Italien, Slovenien och Sverige under 2018, har visat att detta inte stämmer. Även i länder där auktoritära politiker misslyckats med att bli del av regeringen, såsom Slovenien och Sverige, växte deras stöd. Och i Nederländerna, Sverige och Österrike står det relativt klart att partierna till höger samt närmare mitten av det politiska spektrumet lyckats behålla sitt stöd genom att anta sina auktoritära motståndares policy och retorik.

Vi har sett vad auktoritära partier gör när de slagit sitt grepp om makten. De tar över eller hotar media så att de kan sprida rädsla och hat bland allmänheten, särskilt mot minoriteter såsom migranter. Om de inte kan ändra grundlagen tar de över domstolarna för att förhindra domare från att blockera deras angrepp mot särskilda grupper. De förtalar, trakasserar och blockerar finansiella medel till människorättsförsvarare som kritiserar regeringen eller som mobiliserar allmänheten till motstånd mot regeringens policy. De formar skolsystemet för att främja intolerans, främlingsfientlighet och förtryck av kvinnor, HBTQ-personer och etniska minoriteter, och de slår ned på rätten till att demonstrera i det offentliga.

Trots att allt vi tror på står på spel har vi inte kunnat få något svar från experterna: Varför är stödet för auktoritära politiker på uppgång, och hur kan vi övertyga väljare om att auktoritarianism inte är lösningen på de problem vi står inför?

Därför har Liberties tagit fram sin egen forskning, och vi har funnit svaren vi behöver för att kunna förstå vad som sker, varför det sker och hur vi kan börja göra motstånd. Tidigare i månaden släppte vi en bok: Countering populist authoritarians: Where their support comes from and how to reverse their success. Under 2019 kommer vi att ge oss ut på en turné för att sprida budskapet bland experter på universitet och tankesmedjor, eftersom det är dessa som formar medias och politikers reaktion på de auktoritära populisternas frammarsch. Vi kommer även att ge råd till beslutsfattare och människorättsförsvarare för att förklara vad de kan göra, samt skriva en serie blogginlägg riktade mot allmänheten så att vi kan hålla dig uppdaterad på hur du kan bidra.

I anloppet till valet i Europaparlamentet kommer vi även att hålla dig uppdaterad på hur det ser ut som att det kommer att gå för auktoritära politiker. Opinionsundersökningar indikerar att valet i Europaparlamentet inte kommer att öka de auktoritära politiska gruppernas storlek så pass mycket att de kan bilda majoritet. Men vad som tycks gå obemärkt förbi är att var och en av de största politiska grupperna i Europaparlamentet befläckas av parlamentsledamöter från auktoritära partier. Det är inte bara Ungerns Fidesz-parti i EPP-gruppen. Det tjeckiska ANO-partiet sitter med i ALDE, den liberala gruppen. Och Rumäniens PSD och Slovakiens Smer sitter med i S&D-gruppen. Vi kommer att ge dig den senaste statistiken samt analys kring hur ledamöter kan bilda koalitioner för att hålla de auktoritära politikerna borta från förarsätet och kvar i baksätet.

Allt pekar på att 2019 kommer att bli ett spännande och utmanande år. Vi hoppas att du kommer att gå med oss i arbetet för att bygga en växande rörelse av européer som är redo att stå upp för demokratin och våra grundläggande friheter.