Det är hög tid för svar på våra frågor om auktoritära populister

En ny bok publicerad av Liberties förklarar varför ett växande antal väljare stödjer politiker med en auktoritär agenda och hur de progressiva kan slå tillbaka.

Akademiker skriver så många böcker om populism att man skulle kunna tro att vi borde ha funnit svaret på den stora frågan vid det här laget: varför väljer allt fler människor att rösta på kandidater med en auktoritär agenda? Särskilt när det verkar kontraintuitivt? Kvinnor röstar på misogynister. Människor i ett utsatt ekonomiskt läge röstar på korrupta politiker som ger skattelättnader till de rika. Väljare verkar nöjda med att kasta bort de garantier som skyddar oss från statens övergrepp, såsom medborgerliga friheter och ett oberoende rättsväsen. Varför sätter de hellre sin tilltro till kraftkarlar som lovar att ta oss tillbaka till en "bättre tid" när samhället var mer heterosexuellt, vitt och patriarkalt?

Den större delen av den offentliga debatten om populism domineras av statsvetare. Vissa av dem menar att "det handlar om ekonomin, din idiot!" Den globala lågkonjunkturen har inneburit att fattigare vita män med lägre utbildningsnivå blivit arga över att deras jobb hotas av lågutbildad immigration och den fria handeln. Andra hävdar att "det handlar inte om ekonomin, din idiot, utan om kultur". Fattigare, lägre utbildade, vita män är rädda att migranter, etniska minoriteter, feminister och HBTQ-personer ska hota traditionella kulturella normer och deras status i samhället. Andra hävdar att problemet är terrorism, som har associerats med migranter och etniska minoriteter. Vissa experter hävdar att det bara är ren rasism och sexism. Och i debatten slungas öven motstridiga bevis runt om hur ålder, utbildning, religion och klyftan mellan städerna och landsbygden passar in i bilden. Alla verkar dock ense om att väljarna är arga på den traditionella politiska "eliten" för att man låtit dessa saker ske.

Det är inte så att dessa kommentatorer har fel. Men de har hittat på så många olika alternativa, till synes motstridiga förklaringar att vi inte har kunnat definiera problemet ordentligt. Och det har inneburit att vi inte kan komma fram till effektiva lösningar.

Vad får väljare att anta auktoritära politiska åsikter?

Det är vad denna bok förändrar. Med hjälp av årtionden av bortglömd forskning från socialpsykologi ger den läsaren en sammanhängande förklaring som dessutom redogör för alla de uppenbara motsättningarna. Folk som har auktoritära politiska åsikter tenderar att rösta på auktoritära populistiska partier som erbjuder en auktoritär politik. Vill du veta varför människor röstar på auktoritära populister? Fokusera då på varför människor (mellan omkring 30 och 60 procent av väljarna inom EU) i allt större utsträckning ställer sig bakom auktoritära politiska åsikter.

Kort sagt finns det två typer av auktoritära väljare. Det finns de som är kritiska mot jämlikhet och som tror på att upprätthålla socioekonomiska hierarkier. Och det finns förtryckande traditionalister som tror på att upprätthålla traditionella kulturella normer och att utmäta skarpa straff till människor som går ifrån de normerna samt att koncentrera makten i en stark ledare för att upprätthålla ordning. Dessa grupper röstar inte för auktoritära populister förrän deras latenta åsikter triggas igång. De som är kritiska till jämlikhet triggas igång när de tror att grupper som tidigare varit marginaliserade hotar deras sociala eller ekonomiska status, såsom kvinnor, HBTQ-personer, etniska minoriteter och migranter. Förtryckande traditionalister triggas igång när de tror att deras grupp hotas – av marginaliserade grupper eller eliten. De reagerar på ekonomisk chock, förändringar av traditionella kulturella normer eller hot mot deras fysiska säkerhet.

Så ja, den ekonomiska lågkonjunkturen, ökade klyftor, migration, terrorism, sociala och kulturella förändringar, konkurrens om jobb och offentliga tjänster har alla lett till de auktoritära populisternas uppgång.

Auktoritära väljare är dessutom arga på den "elit" som möjliggjort eller uppmuntrat dessa källor till hot och konkurrens. Och de vill att en stark ledare ska återinföra traditionella kulturella normer – det innefattar kvinnor som röstar för misogynister då de tror på traditionella könsroller. Auktoritära väljare är även för hårda straff för alla de pekar ut som hot mot gruppen – det är därför Trump kommer undan med att säga att migranter bör skjutas, separeras från sina barn och utsättas för tårgas. Och det är därför aktivister och oberoende domstolar i allt större utsträckning attackeras av auktoritära regeringar: de är hinder som står i vägen för en stark ledare som utlovar en politik som de menar kommer att göra gruppen trygg, stark och stabil.

Alltmer sofistikerade politiker

Tidigare har dessa två typer av auktoritära väljare varit splittrade angående vilka partier de röstar på. Det vi ser nu är alltmer sofistikerade politiker som har lyckats trigga igång och ena dessa väljare bakom sig i tillräcklig utsträckning för att vinna folkomröstningar (som i fallet Brexit) eller val (som i USA, Ungern och Polen). Dessa politiker har kapitaliserat på vissa verkliga källor till hot och konkurrens, såsom den ekonomiska krisen och terrorism), och ibland har de bara hittat på hot och konkurrens med hjälp av media (som i relation till migration). Och de har hittat en syndabock i minoriteter, som utmålas som källan till deras anhängares oro.

Boken förklarar var auktoritära politiska attityder kommer ifrån, inklusive den roll som utbildning, kön, ålder, religion, klyftan mellan landsbygden och städerna samt jobbstatus spelar. Och sedan föreslår den effektiva motåtgärder. Det är något som statsvetarnas förvirrade analys inte låtit oss göra. Dessa motåtgärder är förankrade i mänskliga rättigheter eftersom arkitekterna bakom människorättsnormerna kalibrerade dessa regler för att skapa en miljö där auktoritära politiker inte kunde komma till makten igen.

Från och med januari kommer vi att publicera utdrag ur boken i form av korta (kortare än detta!) blogginlägg. Men du kan också djupdyka ner i själva boken. Där hittar du svaren om du redan har frågor.