EU-kommissionen går med på ökad insyn kring upphovsrättsriktlinjer

EU-kommissionen har gått med på Liberties begäran om ökad insyn och kommer att låta de parter som deltagit i tidigare dialoger ta del av förslagen på riktlinjer som ska styra implementeringen av upphovsrättsdirektivet.

När kommissionen meddelade att man går med på ökad insyn kring riktlinjerna skrev generaldirektör Roberto Viola att han "försäkrade" de parter som deltagit i tidigare dialoger om att de "kommer att konsulteras ytterligare innan riktlinjerna antas" och att tillfället för samrådet "kommer att beslutas om snarast och kommuniceras till er."

Bakgrund

I januari skickade Liberties och 42 andra organisationer som arbetar för grundläggande och digitala rättigheter samt aktörer från kunskapssamhället ett öppet brev till EU-kommissionen. I brevet uppmanade man kommissionen att i en anda av förbättrad reglering och ökad insyn dela med sig av de föreslagna riktlinjerna för att säkerställa att lämpliga bestämmelser om uppladdningsfilter inkluderas och att yttrandefriheten skyddas.

Dialogerna med berörda aktörer har organiserats av kommissionen. Nätplattformar, upphovsrättsinnehavare, användarorganisationer och grupper som arbetar för grundläggande och digitala rättigheter har träffats och diskuterat bästa praxis för samarbete mellan plattformar på nätet och upphovsrättsinnehavare.

Från ett människorättsperspektiv är huvudfokus att nå en balans mellan skydd av upphovsrätten och våra grundläggande rättigheter. Artikel 17 i direktivet (tidigare artikel 13) reglerar ansvarsskyldigheten hos nätplattformar, uppladdningsfilter samt överenskommelser mellan upphovsrättsinnehavare och nätföretagen.

För att läsa mer om artikel 17 och hotet mot ett fritt och öppet internet, klicka här.