Än är det inte försent att rädda yttrandefriheten på nätet i Europa! Gå med i vår kampanj nu

Om Artikel 13 blir till lag kommer den att allvarligt begränsa din yttrandefrihet på nätet. Men än är det inte försent för att hindra detta från att ske. Säg nej till censur – gå med i vår kampanj nu och gör din röst hörd!

Den 20 juni godkände Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) en version av Artikel 13 i förslaget till ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden som är skadligt för våra grundläggande rättigheter till yttrande- och informationsfrihet.

Det nya direktivet hör till den sortens lagar som faktiskt påverkar vårt dagliga liv. Konsekvenserna av Artikel 13 skulle bli enorma och högst påtagliga.

Gå med i vår kampanj och begär en upphovsrättslagstiftning som skyddar din yttrandefrihet på nätet!

Om du tycker om att skapa hemmavideor eller egna memes, om du spelar in dig själv när du spelar datorspel, om du har en talang för karaoke som du vill dela med dig av – i samtliga av dessa fall och många fler kommer du att påverkas av Artikel 13.

Allt detta material skulle kunna komma att censureras av bottar och blockeras från uppladdning på ett sätt som allvarligt begränsar din förmåga att dela – och ta del av – så mycket på internet. Vill du förstå vad som står på spel? Ta dig en titt på det här videoklippet.

Du måste acceptera inställningarna för funktionskakor för att kunna ta del av det här innehållet.

Men än är det inte försent att stoppa Artikel 13. Vissa av Europaparlamentets ledamöter vill sälla sig till stora upphovsrättsinnehavare och bespara sig själva mödan det skulle innebära att göra rätt för sig och lägga fram ett lagförslag som skyddar både upphovsrättsinnehavarna och allmänhetens yttrandefrihet.

Dessa är inte ömsesidigt uteslutande – vi kan skydda både upphovsrätten och yttrandefriheten samtidigt.

Genom att inkludera dessa sex skyddsåtgärder i Artikel 13 skulle Europaparlamentets ledamöter kunna skydda allas intressen.

Nu börjar kampen inför plenarsammanträdet, då samtliga ledamöter kommer få en chans att föra sin talan angående Artikel 13. Än finns det de som kämpar för en förbättrad och mer välbalanserad lag.

Det är vår uppgift att övertyga de som tvekar. Vi måste övertyga dem om att vår rätt till yttrandefrihet inte är förhandlingsbar.

Gå med i vår kampanj nu och skicka vårt färdigskrivna e-postmeddelande till samtliga ledamöter i Europaparlamentet med ett enda klick.

Gör som 40 000 andra och kräv en lagstiftning som skyddar allas intressen.

Tillsammans är vi starkare!