Människorättsorganisationer varnar om olovligt utnyttjande av data i populära appar

För andra gången i rad samordnar Liberties en kampanj mot adtechindustrins kränkningar av den allmänna dataskyddsförordningen. I ljuset av nya bevis uppmanar Liberties medlems- och partnerorganisationer nu dataskyddsmyndigheterna att stoppa dessa intrång.

På Civil Liberties Union for Europes (Liberties) inbjudan har elva grupper som arbetar med mänskliga och digitala rättigheter i sju EU-länder gått samman och uppmanar idag, den 4 mars, sina nationella dataskyddsmyndigheter att utreda de överträdelser av den allmänna dataskyddsförordningen som vissa populära dejtingappar, fertilitetsbevakande appar och appar för barn är inblandade i. De länder som deltar i kampanjen är Kroatien, Tyskland, Ungern, Italien, Slovenien, Spanien och Sverige. Liberties initiativ bygger på rapporten "Out of Control" som tagits fram av det norska Forbrukerrådet och deras forskningspartner, organisationen NOYB i Österrike.

Inte första gången Liberties bekämpar brott mot GDPR

I juni år 2019 ledde Liberties den liknande kampanjen #StopSpyingOnUs i nio EU-länder. Den gången bad vi de lokala dataskyddsmyndigheterna att stoppa Google och IAB Europe från att begå GDPR-intrång genom att göra realtidsbudgivning till normen i marknadsföringsindustrin på nätet. Då skickade Liberties medlems- och partnerorganisationer ut Ryan-rapporten, som demonstrerar att realtidsbudgivning i realiteten bör anses en olaglig teknisk praxis och att industrin inte skyddar känsliga personuppgifter från potentiella intrång. Liberties menade att realtidsbudgivning som metod inte bara strider mot den allmänna dataskyddsförordningen. Genom att möjliggöra massprofilering utgör det även en fara för våra demokratier.

Rapport visar hur tredje parter samlar in och utnyttjar användaruppgifter

Det norska Forbrukerrådets rapport har gett människorättssamfundet nya bevis på hur marknadsförings- och adtechindustrin arbetar. Tio appar i olika kategorier, bland annat dejtingappar med stor popularitet i Europa (Tinder, Grind och OkCupid) har granskats. Rapporten visar hur tredjepartsföretag, helt dolda från användaren, tar del av och utnyttjar personliga uppgifter som användaren omedvetet lämnat över till de företag som tillhandahåller apparna. Den rättsliga grunden för att ge sådana tredje parter tillgång till uppgifterna är högst tvivelaktig. De har inte fått konsumenternas samtycke att hantera deras personliga uppgifter och de uppfyller heller inte kraven om berättigade intressen (GDPR, artikel 9 och artikel 6).

Övervakning kan påverka hur vi beter oss på nätet

Syftet med insamlingen av uppgifter genom apparna är att hjälpa annonsörer att hitta rätt publik och på ett mer effektivt sätt kommunicera med potentiella konsumenter. Vid första anblick kan detta verka ofarligt. Många föredrar personligt riktad reklam och om de kan välja vad för sorts reklam de vill se väljer många användare annonser som visar information som upplevs som personligen relevant. Men det bör betonas att denna omfattande profilering och kategorisering av konsumenter kan trigga en rad skador som de flesta användare ännu är omedvetna om, t ex diskriminering och exkludering, bedrägeri, manipulering och de dämpande effekter som kommersiella massövervakningssystem kan ha på det demokratiska samtalet. Studier visar att individer tenderar att ändra sitt beteende om de upplever att deras handlingar övervakas. Övervakning kan påverka hur vi beter oss på nätet, om vi är villiga att uppsöka viss information om hur våra institutioner fungerar och våra politiska ledares arbete.

Det finns inget meningsfullt sätt för individuella medborgare att göra motstånd eller på annat sätt skydda sig själva mot denna typ av utnyttjande av personliga uppgifter. Det är hög tid för de nationella myndigheterna att säkerställa att adtechindustrin ändrar sina metoder och börjar respektera den allmänna dataskyddsförordningen.

Deltagande organisationer:

För mer information om kampanjen, vänligen kontakta:

Orsolya Reich
Senior Advocacy Officer
o.reich at liberties.eu

For additional inquiries about Liberties, please contact:
Vanja Prokic
Head of Communications
v.prokic at liberties.eu