VIdeo: zal de EU financiering voor autoritaire regimes in Europa afsnijden?

De EU geeft miljarden euro's aan regeringen die openlijk de basiswaarden van de EU negeren, waardoor ze effectief bijdragen aan de financiering van regeringen die eraan werken deze te ondermijnen.
Wij bij Liberties vinden dat de EU moet stoppen met het sturen van belastinggeld naar autoritaire regeringen die fundamentele rechten en democratie aanvallen.

Vorige week heeft de Europese Commissie een nieuw mechanisme voorgesteld om te voorkomen dat regeringen EU-middelen ontvangen als ze de onafhankelijkheid van hun rechtsstelsel verstoren. Dit is een overwinning voor Liberties.

In feite omvat het technisch gezien al de verplichting dat overheden onafhankelijke rechtbanken hebben om op te treden als controle op overheidsoptreden.

Het enige wat de EU hoeft te doen, is deze eis duidelijker formuleren dan nu het geval is. We zetten onze ideeën vrij gedetailleerd uiteen in deze beleidsnota.