Tech & Rights

De 2019 #Vote4Values Tracker voor de Europese Verkiezingen

We hebben een tracker gemaakt om je te laten zien welk gedeelte van de Europarlementariërs tegen grondwaarden zijn, bij welke politieke groepen ze horen en hoe ze het zullen doen in de verkiezingen.

by Israel Butler

Welkom bij de #Vote4Values tracker. De verkiezingen voor het Europees Parlement komen langzaam dichterbij. Partijen die problemen hebben met de EU omdat ze de basiswaarden niet ondersteunen kunnen in alle vier de grootste politieke groepen van het Europees Parlement gevonden worden. Onze tracker laat zien dat de anti-waarden partijen in het EPP, S&D, ALDE en de ECR aan zetels en invloed zullen winnen binnen deze groepen. Als deze anti-waarden partijen in de kern van de politieke macht blijven, is het onwaarschijnlijk dat de EU iets zal doen aan de bescherming van onze grondrechten. Over het algemeen zullen anti-waarden niet meer dan 29 procent van de stemmen krijgen, maar ze hoeven geen meerderheid te hebben om EU initiatieven weg te stemmen die grondrechten beschermen als ze de grootste groepen van binnenuit kunnen beïnvloeden. Dit is waarom het belangrijk is voor centristische politieke groepen om hun anti-waarden partijen uit de groep te gooien en buiten politieke belangen om met elkaar samen te werken.

We hebben een tracker gemaakt om je te laten zien welk deel van de leden van het Europees Parlement tegen grondwaarden zijn, bij welke politieke groeperingen zij horen en hoe ze ervoor staan in de verkiezingen. De tracker zal je ook laten zien welke pro-waarden coalities mogelijk zijn als politieke groeperingen bereid zijn de rotte appels uit de partij te gooien. En tot slot kun je ook de anti-waardencoalities zien die kunnen worden gevormd als reguliere politieke groepen besluiten om samen te werken met politieke groepen en partijen die anti-waarden zijn.

De tracker is gemaakt op basis van Politico's poll of polls en zal regelmatig worden bijgewerkt.

Als je ze hebt gemist kun je hier een introductie vinden over de tracker en hier onze primer die je uitlegt hoe het Europees Parlement precies werkt.

Update van mei

Als je net op deze pagina komt om te kijken hoe dingen zijn veranderd sinds we zijn gelanceerd, volgt hier wat we in een notendop zien, op basis van de cijfers waarmee we op 4 februari, 4 maart, 29 maart, 23 april en 13 mei werkten. De anti-waarden partijen binnen het EPP, S&D, ALDE en het ECR zullen groeien vergeleken met hun huidige aantal zetels in het Europees Parlement. Er zijn nog steeds drie mogelijke pro-waarden coalities die een meerderheid zouden kunnen vormen als politieke fracties zouden besluiten om hun anti-waarden Europarlementariërs uit de partij te gooien. Het blijft theoretisch mogelijk dat een anti-waarden coalitie gevormd zou kunnen worden, maar hun marge is niet veel veranderd. Echter, in een TV-debat in april heeft Manfred Weber, de spitzenkandidaat van het EPP, uitgesloten dat ze met extreem-rechts een coalitie zullen vormen.

Sinds we de tracker hebben gelanceerd in februari zijn de polls niet veel veranderd. Over de laatste paar maanden is het aantal zetels van politieke groepen ongeveer gelijk gebleven. Maar toch zijn er wat veranderingen geweest op politiek vlak. Ten eerste lijkt het er nu op dat het VK zal meedoen aan de Europese verkiezingen. We zullen ons blijven richten op hoe het Europees Parlement eruit komt te zien zonder het VK omdat de verkozen parlementsleden waarschijnlijk niet lang zullen blijven. Echter, we verwachten dat lezers benieuwd zullen zijn naar hoe de participatie van het VK de peilingen zullen beïnvloeden. Daarom geven we je een overzicht over hoe hoe parlementariërs van het VK van invloed zullen zijn op de mogelijke anti- en pro-waarden coalities door een aparte non-Brexit Elections Tracker.

Ten tweede zijn twee anti-waarden groepen, het ENF en de EFDD verdwenen. Dit komt omdat de Italiaanse Salvini een nieuwe groep vormt, de Europese Alliantie voor het Volk en Staten (Engels: EAPN). Deze groep zal naar verwachting de meeste leden van het ENF, sommige leden van het EFDD en misschien wat leden van het ECR naar zich toe trekken. Je kan hier meer over lezen in onze methodologie.

Een derde ontwikkeling is dat de grootste politieke groepen beginnen te erkennen dat er zich rotte appels bevinden binnen hun groep en dat ze er iets aan moeten doen. We hebben binnen het EPP een discussie gezien over het lidmaatschap van Fidesz, die is geschorst terwijl er een intern onderzoek wordt gevoerd. Fidesz blijft echter wel lid van de groep. De noodzaak voor een onafhankelijk onderzoek is vreemd, aangezien er geen gebrek is aan objectief bewijs van verschillende onafhankelijke Europese en VN-instellingen, waaronder het Europees Parlement zelf, dat Fidesz rechten heeft geschonden. De S&D-groep heeft daarnaast aangekondigd dat het relaties "bevriest" met haar Roemeense lid totdat er een formeel besluit wordt genomen in juni. Daarnaast heeft ALDE aanbevolen dat haar Roemeense lid uit de partij wordt gegooid, maar hier wordt in juni pas over gestemd.

Dit betekent dat discussies over het eruit zetten van deze anti-waarden partijen pas plaats gaan vinden na de verkiezingen. Dit suggereert ook dat politieke fracties meer geven om hun grootte dan om het ondersteunen van basiswaarden. Het vertragen van deze besluiten tot nadat de resultaten bekend zijn, laat toe dat iedere groep het ondersteunen van deze waarden gaat afwegen tegen hun mogelijke verlies in zetels en de winst van andere groepen. Daarnaast lijkt het niet dat de S&D-fractie overweegt om haar Maltese of Slovaakse leden te bestraffen, noch denkt ALDE erover om actie te ondernemen tegen haar Tsjechische lid. Brexit zou een mogelijkheid bieden om deze discussies over problematische leden voort te zetten. Politieke groepen zouden de periode tussen de verkiezingen en Brexit kunnen gebruiken om hun anti-waarden partijen uit de groep te gooien voordat het Europees Parlement terugvalt op 705 zetels.

De huidige uitspreiding van zetels in het Europees Parlement

Laten we beginnen met waar de dingen nu zijn. De eerste grafiek laat zien hoe het Europees Parlement eruit ziet in de aanloop naar de verkiezingen. Het bestaat uit 751 stoelen en bevat nog alle parlementsleden van het Verenigd Koninkrijk. De grafiek toont de manier waarop EP-leden in het Europees Parlement zijn gerangschikt, van links naar rechts, afhankelijk van hun politieke voorkeuren. Je kunt de tabel onder de grafiek bekijken om het exacte aantal EP-leden in elke groep te zien. De cijfers die we voor elke groep hebben gegeven, laten zien hoeveel leden van het EP zich in de relevante groep bevinden vanaf eind januari 2019.

Welke EP-leden in het huidige parlement zijn tegen waarden?

In dit tweede figuur hebben we gekeken naar hoe het Europees Parlement er nu uit ziet en anti-waarden EP-leden zwart gemaakt.

{{#open-1}}Vertel me meer{{/open-1}}

{{#hidden-1}}Dus de EFDD en het ENF rechts zijn beide zwart. Maar je ziet ook zwarte zetels onder andere politieke fracties. Van links naar rechts zijn dit ze:

 • In de centrumlinkse S&D-groep: 3 EP-leden van Partit Luburista (PL) uit Malta, 10 leden van Partidul Sociaal Democraten uit Roemenië en 4 leden van de SMER-partij in Slowakije.
 • In de centraal-liberale ALDE-groep: 2 leden van de ANO-partij uit Tsjechië en 2 MEPs uit de ALDE-partij in Roemenië (een junior coalitiepartner van de Partidul Social Democrat).
 • In de centrum-rechtse EPP hebben we 11 leden van de Hongaarse Fidesz-partij.
 • In de rechtse Eurosceptische ECR-partij zitten 14 leden van de Poolse PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid){{/hidden-1}}

Als je wilt weten welke politieke partijen uit jouw land er in zitten, bekijk dan deze link. Je kunt door nationale partijen vanuit de hele EU bladeren of de naam van een partij invoeren om te kijken tot welke politieke groep zij behoren in het Europees Parlement.

{{#open-2}}Vertel me meer{{/open-2}}

{{#hidden-2}}De bovenstaande grafiek geeft je een duidelijker beeld van het feit dat geen van de vier grootste fracties in het Europees Parlement vrij is van nationale partijen die door de EU zijn ondervraagd of veroordeeld wegens het schenden van fundamentele waarden. Als een politieke groep partijen bevat die tegen waarden zijn, kan dit problematisch zijn. Dat komt omdat politieke groepen de neiging hebben om solidair te zijn en hun nationale partijleden te beschermen tegen kritiek. Zelfs als het gaat om de naleving van zeer fundamentele waarden die het Europees Parlement wettelijk verplicht is te beschermen.

De EVP (Engels: EPP) beschermde bijvoorbeeld de Hongaarse Fidesz-partij jarenlang tegen kritiek in het Europees Parlement door resoluties af te zwakken en eerdere pogingen om artikel 7 te activeren uit loyaliteit aan de aangesloten partij te blokkeren. De procedure van artikel 7 zet het land op de agenda van nationale ministers in de Raad en kan tot sancties leiden. Evenzo was er een recente stemming waarin corruptie door de Tsjechische premier Andrej Babiš werd veroordeeld, maar de meerderheid van de EP-leden van de ALDE (liberale) fractie in het Europees Parlement stemden tegen de resolutie om hun Tsjechische lidpartij ANO te beschermen, die Babiš leidt. In tegenstelling stemde ALDE wel voor een resolutie waarin de Roemeense regering wordt veroordeelt, terwijl hun Roemeense lid een junior coalitie partner is. De centrum-linkse S&D-groep heeft zich wisselend gedragen. Ze hebben overweldigend gestemd om basiswaarden te beschermen en hun lidpartij in Roemenië en Slowakije veroordeeld, maar als het om Malta ging, onthielden ze zich grotendeels van stemming. In een stemming over Malta en Slowakije eind maart heeft de groep zich voornamelijk gevoegd bij de kritiek op hun regeringen.

Internationale druk, vooral wanneer deze uit de EU komt, kan zeer effectief zijn om een regering ervan te overtuigen haar gedrag te verbeteren. Dus als een politieke groep een regering beschermt die fundamentele waarden schendt, staat ze de overheid toe verder te gaan en sneller alle basiswaarden weg te nemen die het tot een moderne Europese democratie maken. En dat is niet alleen slecht nieuws voor de mensen die in dat land wonen, omdat andere leiders en partijen vervolgens worden aangemoedigd om de regels te overtreden omdat ze weten dat ze ermee weg kunnen komen. En dus verspreidt het probleem zich naar andere EU-landen.

De enige manier waarop het Europees Parlement fundamentele waarden effectief kan beschermen, is als elke politieke groep bereid is haar rotte appels te confronteren, te disciplineren en, indien nodig, eruit te gooien. Er zijn stappen in deze richting gezet door het EPP, de S&D en de ALDE-groepen.{{/hidden-2}}

Hoe zien dingen eruit na de verkiezingen?

In de onderstaande grafiek laten we je zien hoe het komende Europees Parlement eruit zal zien, volgens de huidige opiniepeilingen. Je zult zien dat er minder zetels zijn in het nieuwe parlement - de Brexit heeft ons van 751 naar 705 in totaal gebracht. Dit komt omdat, hoewel het VK waarschijnlijk zal deelnemen aan de verkiezingen, het waarschijnlijk is dat het de EU vroeg in het leven van het parlement zal verlaten. En wanneer dat gebeurt, zullen EP-leden van het VK ook vertrekken, en het Europees Parlement zal weer terug zakken tot 705 EP-leden. Dat gezegd hebbende, in het geval je benieuwd bent naar hoe de zaken er anders uit zouden zien als het VK wel deelneemt aan de verkiezingen, hebben we hieronder een afzonderlijke analyse voor je. Wil je weten over waar we onze gegevens vandaan halen? Klik hier voor meer informatie.

Wie verliest, wie wint, wie blijft gelijk?

{{#open-3}}Vertel me meer{{/open-3}}

{{#hidden-3}}Wie verliest? Als je dit vergelijkt met de huidige situatie, zie je dat zowel de EVP-groep midden-rechts als de centrumlinkse S&D-groep waarschijnlijk veel zetels zullen verliezen - hoewel ze de twee grootste groepen blijven. De Groenen zullen naar verwachting ook zetels verliezen. De rechtse, Eurosceptische ECR staat nu ook op verliezen. Op dit moment heeft de ECR 19 EP-leden uit het VK die na Brexit zullen vertrekken. Maar dit maakt niet alle verliezen goed. Vergeleken met de situatie post-Brexit, zal het percentage van stemmen voor de ECR nog steeds dalen. De ECR heeft onlangs aangekondigd dat het twee nieuwe partijen zal verwelkomen: Debout la France (uit Frankrijk) en Forum voor de Democratie (uit Nederland). Dit zal echter nog steeds het verlies niet goed maken.

Wie blijft gelijk? De uiterst linkse GUE-NGL-groep ziet eruit alsof het hetzelfde blijft.

Wie wint? De liberalen (ALDE) zullen naar verwachting groeien - dat is grotendeels te danken aan het feit dat Macron's partij (La République en Marche) naar verwachting zal toetreden en misschien de naam van de groep zal veranderen, maar dat weten we nog niet precies. De ENF is vervangen door een nieuwe groep van Italië's Salvini, de EAPN. Deze groep zal waarschijnlijk huidige leden van het ENF, net als wat leden van het EFDD (wat nu is verdwenen) en wat leden van het ECR opslokken.

Van sommigen weten we nog niks. De EFDD verdwijnt als een politieke groep. Sommige leden zullen toetreden tot de EAPN, de de ENF heeft vervangen. Italië's 5 sterren beweging wil een nieuwe politieke groep vormen, maar heeft op dit moment nog niet genoeg zetels van genoeg Europese landen om de minimumvereisten te halen om een nieuwe groep te creëren. Daarom hebben we deze onder de 'nieuwe' of 'niet-ingeschreven' parlementariërs gevoegd. {{/hidden-3}}

Wat betekent de verkiezing voor anti-waarden EP-leden?

Zodat je een beter idee krijgt van hoe anti-waarden partijen en groepen zullen gaan doen, hebben we ze in het volgende schema zwart gemarkeerd. Wilt je meer informatie?

{{#open-4}}Vertel me meer{{/open-4}}

{{#hidden-4}}Van links naar rechts is dit wat we kunnen zien:

 1. In de centrumlinkse S&D-groep: 4 EP-leden van Partit Luburista (PL) uit Malta (hiervoor 3), 10 leden van Partidul Sociaal Democraten uit Roemenië (hiervoor 9) en 3 leden van de SMER-partij in Slowakije (hiervoor 4).
 2. In de centraal-liberale ALDE-groep: 6 leden van de ANO-partij uit Tsjechië (hiervoor 2) en 4 MEP's van de Roemeense ALDE-partij (hiervoor 2).
 3. In de centrum-rechtse EPP hebben we 14 leden van de Hongaarse Fidesz-partij (hiervoor 11).
 4. In de rechtse Eurosceptische ECR-partij zitten 23 leden van de Poolse PiS-partij (Recht en Rechtvaardigheid) (hiervoor 15)
 5. We kunnen ook zien dat het nieuwe EAPN van Salvini 74 leden zal krijgen. Deze groep vervangt in feite de ENF, welke op dit moment 36 zetels houdt in het Europees Parlement. De EFDD is verdwenen. Sommigen leden zeggen dat ze zich bij het EAPN zullen voegen. We hebben de rest in de 'niet-ingeschreven 5 sterren beweging' gegroepeerd. Dit is nog geen politieke groep, maar veel parlementariërs zullen waarschijnlijk vanuit hier een nieuwe politieke partij vormen in de toekomst .{{/hidden-4}}
 6. Het aantal leden in het Europees Parlement dat anti-waarden zijn zal na de verkiezingen zal naar verwachting ongeveer 137 zijn, een stijging ten opzichte van de huidige 124. Dat is net meer dan 19.5 % van de 705 zetels. Dat gezegd hebbende, kan het aantal in de praktijk groter zijn. Er zijn twee soorten EP-leden die we niet in dit aantal meenemen.

  Dit zijn de 'niet ingeschrevenen' of 'non-inscrits' en nieuwe partijen.

  {{#open-5}}Vertel me meer{{/open-5}}

  {{#hidden-5}} 'Niet ingeschrevenen' of 'non-inscrits' zijn EP-leden wiens partijen geen lid zijn van een politieke groep. Je kunt hier een lijst van hen in het huidige Europees Parlement vinden. Een aantal van hen behoren tot partijen die waarschijnlijk als anti-waarden kunnen worden beschouwd. Denk aan de Gouden Dageraad in Griekenland, de Jobbik in Hongarije en de NPD in Duitsland.

  Er zijn ook enkele nieuwe politieke partijen die voor het eerst aan de verkiezingen meedoen en die geen deal hebben aangekondigd om lid te worden van een politieke fractie. Ten minste enkele van deze partijen worden waarschijnlijk als anti-waarden beschouwd, zoals de Spaanse Vox.

  Als laatste, de Italiaanse 5 sterren beweging probeert nu een nieuwe politieke groep te vormen. Deze beweging hoorde voorheen bij de EFDD-groep, die we catagoriseren als 'anti-waarden,' gebaseerd op academische analyses (check onze methodologie hier). Het is moeilijk om op dit moment te zeggen of deze nieuwe groep ook door experts zou worden gecategoriseerd als 'anti-waarden'.

  Volgens de peilingen zullen er in totaal 66 'niet ingeschreven' EP-leden in de 5 sterren beweging zitten. Maar zelfs als al deze zetels zouden worden gewonnen door anti-waarden partijen, zou het totale percentage van anti-waarden EP-leden maar net op 29% uitkomen. En dit is onwaarschijnlijk, want er zijn genoeg partijen zonder anti-waarden kandidaten die behoren tot nieuwe en 'niet-ingeschreven' EP-leden. {{/hidden-5}}

  Wat als anti-waarden Europarlementariërs zich afsplitsen en een nieuwe supergroep vormen?

  De volgende twee grafieken laten je zien wat er zou gebeuren als de anti-warden partijen zouden besluiten om samen te werken. We noemen hen 'anti-waarden ballingen'.

  De volgende grafiek laat zien hoe het Europes Parlement eruit zou zien als de anti-waarden Europarlementariërs van de EPP, het S&D, de liberalen (ALDE) en de ECR hun groepen zouden verlaten en een nieuwe supergroep zouden vormen.

  {{#open-6}}Vertel me mer{{/open-6}}

  {{#hidden-6}}Om te verduidelijken: deze anti-warden partij is onze eigen uitvinding - we weten niet of er daadwerkelijk plannen zijn om zo'n groep werkelijk op te zetten. We willen je wel laten zien hoe het eruit zou zien als dit zou gebeuren, omdat het een mogelijkheid is. Hiernaast heb je de EAPN die de ENF al heeft vervangen. We hebben hen zwart gekleurd, maar je kan met je muis over de grafiek gaan om te kijken welke groep wie is.{{/hidden-6}}

  En deze volgende grafiek laat zien hoe het Europees Parlement er zou uitzien als de anti-waarden partijen samen met de EFDD en de ENF zouden knokken om een anti-waarden supergroep te vormen. Nogmaals, dit is een hypothetische groep - er zijn geen plannen bekend om het ook daadwerkelijk te creëren.

  Welke pro-waarden coalities zijn mogelijk?

  Als politieke groepen zouden blijven zoals ze zijn, dan zullen ze, ongeacht welke coalities ze vormen, nog steeds worden weerhouden van het beschermen van basiswaarden. Waar we dus in geïnteresseerd zijn, zijn de mogelijke coalities die onze fundamentele waarden kunnen beschermen. Om deze reden gaan we bekijken welke groepen coalities van politieke partijen kunnen maken als ze hun anti-waarden Europarlementariërs er uitzetten.

  {{#open-7}}Vertel me meer{{/open-7}}

  {{#hidden-7}}Afgezien van één uitzondering hieronder, zijn de coalities die we je laten zien gebaseerd op hoe de verschillende politieke groepen eruit zouden zien zonder hun anti-waarden Europarlementariërs. We zullen ook bekijken of er een coalitie tegen waarden kan ontstaan. Spoiler alert: de statistieken zeggen dat dit kan gebeuren.

  Om een meerderheid te hebben in een parlement van 705, zou je 353 zetels nodig hebben. Dat zou je een meerderheid van één geven. Nét over de middenlijn. We weten dat de EPP- en S&D-groepen samen niet langer over deze lijn kunnen komen zoals ze op dit moment zijn. De volgende grafiek laat zien dat als ze hun anti-waarden Europarlementariërs zouden verwijderen, ze nog verder verwijderd zouden zijn van een meerderheid.

  .


  Als de S&D- en EVP-fracties hun anti-waarden EP-leden eruit zouden gooien, zouden ze volgens de peilingen alleen een meerderheid kunnen vormen als ze met een of meer andere fracties zouden werken. Maar niet alle andere groepen zouden groot genoeg zijn om ze over de middenlijn te krijgen. Deze drie combinaties zouden geen meerderheidscoalitie creëren:

  Als alle groepen hun anti-waarden Europarlementariërs eruit zouden gooien, is de enige drievoudige pro-waarden coalitie die een meerderheid zou opleveren de EPP, S&D en de liberalen (ALDE). Dit zouden ongeveer 368 Europarlementariërs samenbrengen, dus een meerderheid van ongeveer 15 EP-leden. Je kunt dit in de volgende grafiek zien.

  De volgende grafiek laat je nog een mogelijke pro-waarden coalitie zien, waarbij de EPP, S&D, de Groenen en de extreemlinkse GUE-NGL samenwerken. Dit zou 377 EP-leden opleveren, dus een meerderheid van ongeveer 24.

  Je kunt in de volgende grafiek zien dat de pro-waarden meerderheid nog groter zou zijn als de Groenen ook mee zouden doen met de EPP, S&D en ALDE. Dat zou het totaal naar 418 EP-leden brengen, met een meerderheid van meer dan 65 leden.

  Wat wel duidelijk is, is dat het onmogelijk wordt om een pro-waarden coalitie te vormen die de meerderheid heeft zonder de EPP.

  {{#open-8}}Vertel me meer{{/open-8}}

  {{#hidden-8}}Bijvoorbeeld, een pro-waarden coalitie van GUE-NGL, S&D, de Groenen en ALDE (zonder alle anti-waarden EP-leden) haalt maar 303 EP-leden.

  Een pro-waarden Groene-Linkse coalitie van S&D, de Groenen en GUE-NGL staat zelfs nog verder af van een meerderheid {{/hidden-8}}

  Welke anti-waarden coalities zijn mogelijk?

  Ook al vormen anti-waarden EP-leden en politieke groepen geen meerderheid zelf, is het nog steeds mogelijk dat andere politieke groepen met ze samen willen werken.

  {{#open-9}}Vertel me meer{{/open-9}}

  {{#hidden-9}}We hebben dit ook op nationaal niveau zien gebeuren. Bijvoorbeeld, Oostenrijk's centrum-rechtse ÖVP zit in een coalitie met de extreemrechtse FPÖ. In het Europees Parlement is de ÖVP onderdeel van de centrum-rechtse EPP-groep, terwijl de FPÖ in de anti-waarden ENF-groep zit. Als dit zou gebeuren op het niveau van het Europees Parlement, is het mogelijk dat we een anti-waarden coalitie zullen zien.{{/hidden-9}}

  De optie van een anti-waarden coalitie lijkt onwaarschijnlijk, omdat Manfred Weber, de spitzenkandidaat van de EPP, heeft aangegeven niet met extreemrechts samen te willen werken. We gaan je toch twee mogelijkheden laten zien. Ten eerste zouden de EPP en de ECR samen kunnen werken met het nieuwe EAPN. We nemen hierbij aan dat de anti-waarden EP-leden van de EPP en de ECR niet uit de partij zouden worden gegooid. Als deze drie groepen samen zouden werken, zouden ze geen meerderheid kunnen halen. Huidige peilingen voorspellen dat ze 307 EP-leden zullen halen - een tekort van 46 leden om een meerderheid te behalen.

  {{#open-10}}Vertel me meer{{/open-10}}

  {{#hidden-10}}Nog een probleem bij zo'n coalitie is dat de EPP- en de ECR-groepen Polen's politieke rivalen bevatten. De huidige Poolse regeringspartij zit in de ECR, terwijl de Poolse oppositiepartij in de EPP zit. Deze partijen staan lijnrecht tegen elkaar in het Europees Parlement. Als de EPP en de ECR samen een coalitie zouden vormen, zouden ze waarschijnlijk ervoor zorgen dat de Poolse oppositiepartij de EPP zou verlaten. Dit zou betekenen dat deze partij ongeveer 17 zetels met zich mee zou nemen, op basis van de huidige partijen.{{/hidden-10}}


  In de volgende grafiek laten we je zien wat er gebeurt als de EPP, ECR en de EAPN werden samengevoegd met de anti-waarden EP-leden van de ALDE- en S&D-groep. Het totale aantal EP-leden zou 333 bedragen, een tekort van 22 voor een meerderheid.


  Er zijn wel wat factoren die zo'n coalitie zouden kunnen beïnvloeden.

  {{#open-11}}Vertel me meer{{/open-11}}

  {{#hidden-11}}Je zou kunnen stellen dat het onwaarschijnlijk is dat de 16 anti-waarden EP-leden van de centrum-linkse S&D een coalitie zou vormen met partijen die uit het centrum, centrumrechts en extreemrechtse spectrum komen. En dat de Poolse oppositiepartij de EPP zou verlaten vanwege de samenwerking met politieke rivalen in de ECR, zou de conservatieve anti-waarden coalitie naar 300 EP-leden gebracht worden. Aan de andere kant zou het mogelijk zijn om 'niet-ingeschreven' MEP's aan te trekken, zoals die van de 5 sterren beweging. Als het EPP haar gedachten verandert over samenwerking met extreemrechts, is een conservatieve anti-waarden coalitie nog steeds mogelijk.{{/hidden-11}}

  Zelfs als een conservatieve anti-waarden coalitie onwaarschijnlijk lijkt, betekent niet dat onze warden veilig zijn. Zoals hierboven besproken is het grootste probleem dat groepen hun anti-waarden partijen niet eruit willen zetten. En omdat deze partijen sterker worden binnen hun groep, kunnen ze hun groep beïnvloeden en zo samenwerken met de EAPN en andere nieuwe groepen die worden gevormd door de 5 sterren beweging, zodat moties die onze waarden willen beschermen worden weggestemd.

  {{#open-12}}Vertel me meer{{/open-12}}

  {{#hidden-12}}Het Europees Parlement neemt beslissingen over wetgeving op basis van een meerderheid van de stemmen die daadwerkelijk ingediend worden. Dat betekent dat het mogelijk is om stemmingen goed te keuren of af te keuren met minder dan 353 stemmen als sommige EP-leden niet stemmen of zich onthouden van stemming. Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen dat de anti-waarden partijen in ALDE, S&D of de EPP hun hele groep zouden kunnen overhalen om tegen maatregelen te stemmen die basiswaarden beschermen. Als ze gesteund zouden worden door de EAPN en een nieuwe groep van de 5 sterren beweging, zouden ze zo'n motie kunnen wegstemmen. Behalve als andere politieke partijen een front zouden kunnen vormen, hetgeen niet makkelijk is in het Europees Parlement. Zoals we al eerder hebben benadrukt, de kracht van anti-waarden partijen in het EPP en de S&D groeit, omdat het aantal zetels van deze partijen stabiel of groter wordt, terwijl de grootte van de groep an sich kleiner wordt. Als het op ALDE aankomt, zal het aantal anti-waarden MEP's proportioneel groeien bijvoorbeeld.

  {{/hidden-12}}

  Het vonnis

  Als het Europees Parlement haar belofte houdt om onze basiswaarden te beschermen, zullen EP-leden moeten stoppen met het denken in traditionele partijverbanden. Maar dat hangt van jou af: jij bent de stemmer.

  {{#open-13}}Vertel me meer{{/open-13}}

  {{#hidden-13}}Respect voor de rechtsstaat, democratisch pluralisme en fundamentele rechten is een basisverplichting van iedere EU-lidstaat en van iedere EU-instelling. Deze verplichting overstijgt politiek. We hebben je laten zien dat het mogelijk is dat politieke groepen met elkaar samen werken om waarden te beschermen, maar het is ook mogelijk dat ze het probleem negeren en coalities zullen vormen die deze waarden bedreigen. We hopen dat jij als stemmer nu een duidelijker beeld hebt van waar de partij waarop je wil gaan stemmen, staat. Dit kan je hier zien.

  Als je vragen hebt over waar we onze data vandaan halen, hoe we hebben besloten welke partijen of groepen anti-waarden zijn of andere vragen, check dan onze #Vote4Values methodologie.{{/hidden-13}}

  Lees meer:

  Wat doet het Europees Parlement precies en waarom is het zo belangrijk? Lees het hier..

  Wat bedoelen we met 'anti-waarden' en waar halen we onze data vandaan? Dit is onze methodologie.

  Dit zou wel eens de meest belangrijkste EP-verkiezing kunnen worden. Waarom? Kijk deze video.

  Doe onze quiz en kom erachter waarom je moet stemmen in de EP-verkiezingen.

#Vote4Values