#WeDecide: Directe versus Representatieve Democratieën: Wie moeten beslissen?

Hoewel we allemaal inspraak zouden moeten hebben in de collectieve beslissingen die onze levens diepgaand beïnvloeden, zouden velen van ons liever tijd met het gezin doorbrengen in plaats van onszelf te informeren over BTW-drempels en scheepvaartregels.

Zoals we in het vierde gedeelte van deze serie hebben gesteld, sommige mensen geloven dat een directde democratie de enige echte vorm van democratie is. Wanneer we vertegenwoordigers in staat stellen om beslissingen voor ons te nemen, sluiten we een compromis - een compromis tussen onze idealen en de praktische realiteit. We zouden al die beslissingen willen nemen die ons beïnvloeden, het is alleen dat we niet over de nodige middelen beschikken. Iemand moet ons brood bakken, onze kapotte wasmachines repareren, wegen aanleggen, gebroken botten genezen, etcetera... Als we allemaal een geïnformeerde beslissing zouden nemen over alle kwesties die een collectieve beslissing vereisen, zouden we allemaal verhongeren. Of op zijn minst zouden onze wasmachines nooit gerepareerd worden. Dus om tijd te besparen (en geld - referenda op grote schaal zijn best prijzig om vast te houden!) En de mogelijkheid te hebben om onze zaken te doen, delegeren we een deel van onze beslissingsmacht aan vertegenwoordigers.

Sommigen van hen die deze mening delen, zijn ook van mening dat hoewel het vroeger waarschijnlijk een goed idee was om een paar duizend mensen te betalen om collectieve beslissingen te nemen voor ons, dit niet langer het geval is. Op dit moment zijn we technologisch ontwikkeld en is informatie gemakkelijk te krijgen. Het houden van referenda is veel goedkoper dan voorheen. In Europa heeft bijna iedereen gemakkelijk toegang tot internet, we moeten alleen voldoende veilige online platforms ontwikkelen en iedereen kan stemmen vanuit huis of via smartphones. Het is dus tijd om van het oude compromis af te stappen, onze kracht terug te nemen en die collectieve beslissingen direct te nemen.

Maar is dit echt het geval? Is de representatieve deomcratie alleen maar een zielig en noodzakelijk compromis wat we nodig hebben (of nodig hádden) voor efficientië? Is de directe democratie de enige échte vorm van demcratie?

Onthoud dat de democratie inhoudt dat het "een systeem is dat onze morele steun verdient". Aan de ene kant lijkt het erop dat representatieve democratieën redelijk goed werken: ze zijn redelijk efficiënt in het oplossen van problemen en aangezien de meeste mensen de beslissingen van de vertegenwoordigers meestal accepteren, zijn ze ook behoorlijk stabiel. Ze werken niet alleen goed, maar zijn onze morele steun ook waard - ze behandelen iedereen als gelijken en ieders belang wordt als belangrijk erkend. Aan de andere kant wordt het vertrouwen in democratische instellingen in dezelfde representatieve democratieën echter uitgehold, neemt de opkomst af en wordt het beleid steeds meer losgemaakt van de gewone mensen en hun voorkeuren. Een oplossing is zeker nodig. Maar uit het feit dat de huidige problemen van representatieve democratieën moeten worden verholpen, betekent dit niet dat we ons van representatie moeten ontdoen. Vertegenwoordiging is geen triest maar noodzakelijk compromis.

Hoewel wij allemaal inspraak moeten hebben in de collectieve beslissingen die van grote invloed zijn op de achtergrondomstandigheden van ons leven, geven velen van ons er de voorkeur aan om onze vrije tijd door te brengen met onze familie in plaats van ons te informeren over allerlei zaken met betrekking tot optimale BTW-drempels voor scheepvaartregelingen. Velen van ons zouden het ten diepste betreuren dat ze elke avond zelfs 10 minuten moeten spenderen door in te loggen op het centrale referendaplatform en te klikken op de best ogende wetgevingsopties. Zeggen dat degenen onder ons die dit niet willen doen, slappelingen zijn en niet verdienen om hun standpunten in mee te laten tellen, is geen bijzonder goed argument. Het spenderen van je vrije tijd met familie (of met bijna alles anders) dan het bestuderen van de scheepvaartvoorschriften is immers een legitieme voorkeur. Het is een volledig legitieme wens om andere mensen te willen betalen om scheepvaartvoorschriften te bestuderen en rekening te houden met jouw waardesysteem en belangen bij het nemen van een besluit over hoe het gereguleerd moet worden terwijl jij je bekommert om de behoeften van je familie. Als we van vertegenwoordiging zouden afzien, zouden we de legitimiteit van deze en soortgelijke volledig legitieme verlangens ontkennen.

Bovendien zou een zuivere directe democratie zelf een aantal tekortkomingen hebben, niet minder dan die waaraan de representatieve democratie lijdt. Ten eerste, als het gaat om referenda, is het aantal opties dat u op een stemming kunt zetten beperkt. Er is geen forum om te zoeken naar beleidsbeslissingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Ten tweede, aangezien burgers geen kiesdistrict hebben, zijn ze niet verantwoordelijk om rekening te houden met ieders behoeften, en als we alles via referenda zouden beslissen, zou de kans om in een tirannie van de meerderheid te vervallen zeer hoog zijn.

Maar dit betekent niet dat we helemaal geen directe democratie moeten hebben. De problemen van de representatieve democratie zijn reëel. Mensen zouden het vertrouwen in de democratie moeten herwinnen en ze zouden moeten zien dat er zorgen zijn voor de besluitvormers. Directe en representatieve democratie moeten elkaar aanvullen.

Een pessimistische lezer kan hier zeggen dat we voorstellen om twee systemen te mengen waarvan we hebben aangetoond dat ze gebrekkig zijn. Maar dit is niet het geval. Je hebt geen goed brood als je alleen meel of gist hebt. Maar als je allebei (en sommige andere ingrediënten) hebt, kan dat wel.

Zuivere directe democratie en pure representatieve democratie zullen geen goede democratie zijn. Maar als je ze mengt en een beetje gratis media en een gezond maatschappelijk middenveld toevoegt, is de kans groot dat je precies krijgt wat je nodig hebt.

We zijn benieuwd naar wat jij vindt. Denk je dat we een directe democratie in Europa zouden moeten hebben? En zo ja, hoe besluiten we dan waarover referenda moeten worden gehouden? Laat een reactie achter onder onze Facebookpost en laat weten hoe jij hierover denkt aan onze andere lezers. En onthoud: volgende wek zijn we terug met het laatste gedeelte van de WeDecide serie. Het zal over de EU gaan.