EU Commissie stemt in met meer transparantie over implementatie richtlijn auteursrecht

De Europese Commissie heeft ingestemd met Liberties' verzoek om meer transparantie. Daarom deelt de Commissie nu de regels over de implementatie van de richtlijn inzake auteursrecht met de leden van de dialoog met belanghebbenden.

Directeur-generaal Roberto Viola heeft ingestemd met het delen van de regels, en schreef dat de deelnemers van de dialoog met belanghebbenden: “mijn verzekering hebben dat u verder zal worden geraadpleegd voordat de leidraad wordt aangenomen” en dat de details en timing van dat overleg "binnenkort zullen worden besloten en met u zullen worden gedeeld."

Achtergrond

In januari hebben Liberties en 42 andere organisaties die zich inzetten voor fundamentele en digitale rechten en de kennisgemeenschap aan de Commissie een open brief gestuurd met het verzoek om in de geest van betere regelgeving en transparantie de opzet van de regels te delen om ervoor te zorgen dat goede regelgeving voor uploadfilters wordt inbegrepen en de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd.

De dialoog met belanghebbenden wordt georganiseerd door de Commissie. Online platforms, houders van auteursrechten, gebruikersorganisaties en organisaties die zich inzetten voor fundamentele en digitale rechten ontmoeten elkaar en bespreken best practices voor samenwerking tussen online platforms en rechthebbenden.

Vanuit een mensenrechtenperspectief zijn er grote zorgen om het vinden van een evenwicht tussen fundamentele rechten en auteursrechten. Artikel 17 van de richtlijn (voorheen artikel 13) regelt het nieuwe aansprakelijkheidsregime van online platforms, uploadfilters en overeenkomsten tussen auteursrechteigenaren en online platforms.

Lees dit voor meer informatie over de bedreigingen van artikel 17 voor het gratis en open internet.