Meer transparantie vereist in debat over auteursrechten

De Europese Commissie zou volledig transparant moeten zijn in de opstelling van regels voor het implementeren van de richtlijn inzake auteursrecht, waar waarborgen in zouden moeten staan voor het beschermen van grondrechten.

Liberties, meer dan 40 organisaties die zich inzetten voor grondrechten, digitale rechten, de rechten van gebruikers en de kennisgemeenschap stuurden op 14 januari 2020 een open brief aan de Europese Commissie. We vroegen om meer transparantie tijdens de dialogen voor belanghebbenden over de toepassing van artikel 17 van de richtlijn inzake auteursrecht.

Artikel17 van de richtlijn (hiervoor artikel 13) reguleert het nieuwe aansprakelijkheidsregime van online platforms, uploadfilters en overeenkomsten tussen auteursrechthebbenden en online platforms. Artikel 17 legt ook de taak bij de Europese Commissie neer om dialogen met belanghebbenden te organiseren om 'best practices' voor samenwerking tussen online platforms en auteursrechthebbenden te bespreken. De richtlijn zal verder worden uitgewerkt door de Commissie om zo het nationale implementatieproces te bevorderen en ervoor te zorgen dat de richtlijn uniform wordt toegepast. De aanvullende regels die de Commissie opstelt moeten gericht zijn op het vaststellen van best practices voor samenwerking tussen platforms, rechthebbenden en gebruikers om passende waarborgen voor grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en privacy, uit te werken. Evenwicht tussen fundamentele rechten, het gebruik van uitzonderingen en de beperking van auteursrechtbescherming maakt ook deel uit van de discussie.

De open brief roept de Commissie op om, in de geest van betere regelgeving en transparantie, de implementatieregels te delen met de deelnemers aan de dialogen voor belanghebbenden en het grote publiek. Het doel van de raadpleging moet zijn om feedback te vragen over de vraag of de regels verder kunnen worden verbeterd en om ervoor te zorgen dat de regels de nationale uitvoeringsprocessen helpen om aan het Handvest van de grondrechten te voldoen.

Daarom hebben we de Commissie gevraagd ervoor te zorgen dat de regels niet de laatste stap van de dialoog zijn, maar deel uitmaken van de discussie.

Achtergrond

De Commissie heeft al vier dialogen voor belanghebbenden georganiseerd, waar online platforms, rechthebbenden, gebruikersorganisaties en organisaties voor grondrechten en digitale rechten aanwezig waren, samen met vertegenwoordigers van lidstaten van de EU. De dialogen werden live gestreamd door de Commissie. De volgende bijeenkomsten zullen plaatsvinden op 16 januari en 10 februari 2020.

Tijdens deze bijeenkomsten was Liberties sterk aanwezig en sprak over het belang van de implementatie van waarborgen voor grondrechten in de implementatieregels. Je kunt onze uitgeschreven reacties tijdens de bijeenkomsten hier, hier, en hier lezen. Vrijheid van meningsuiting en de privacy van gebruikers staan op het spel. De grote vraag blijft hetzelfde: hoe zorgen we ervoor dat verplichte uploadfilters worden vermeden en hoe beschermen we gebruikers' rechten om hun mening vrij te uiten. Je kunt onze speeches tijdens de dialogen voor belanghebbenden hier lezen.

Lidstaten hebben minder dan 18 maanden om de richtlijn inzake auteursrecht te implementeren.